logo

ایجاد مانع در همآن گام نخست

چهار شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۸ اوت ۲۰۱۳

کوروش گلنام

وزیر دادگستری یک رسوایی
گزینش پورمحمدی متهم به هزاران قتل و فساد مالی به عنوان وزیر دادگستری، در همآن گام نخست بزرگترین ضربه را به روحانی و دولتش وارد ساخت. تردیدی نیست که این انتخاب از سوی خود حسن روحانی نبوده و چنان که در گذشته نیز شاهد بوده ایم و در حکومت اسلامی ایران مرسوم است، وزیر دادگستری حکومت از سوی رئیس قوه قضاییه و او نیز به پیروی از فرمان رهبر، انجام می گیرد، بنا بر این پور محمدی را به روحانی تحمیل کرده اند زیرا چنین می نماید که روحانی تا آن اندازه زیرک هست که بداند چنین انتخابی تا چه اندازه نادرست بوده و توهینی است به خانواده هزاران زندانی اعدام شده و همه مردم ایران. حجت الاسلام پورمحمدی معاون پیشین وزارت اطلاعات در سال های 1366 تا 1378 است که گذشته از شرکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 ، متهم به دست داشتن در جنایت های دیگر در درون ایران و برون مرز است. باید به حال جامعه ای که وزیر دادگستریش یک متهم به دست داشتن در هزاران قتل است، تاسف خورد! بی سبب نیست که سه نهاد مهم حقوق بشری : سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، در یک بیانیه مشترک از روحانی خواسته اند که پورمحمدی را از فهرست وزیران خود حذف کند.
روحانی هنوز آغاز بکار نکرده نشان داد که خلاف گفته ها و وعده هایش تا چه میزان آسیب پذیر و سست است. آیا او نمی توانست از پذیرش پیشنهاد رئس قوه قضاییه که گفته می شود تنها همین فرد را پیشنهاد داده است، سر باز زند و نپذیرد تا رئیس قوه قضاییه ورهبر را مجبور به معرفی چند نفر دیگر نماید؟

شبح جنبش سبز

آن چه در سه روز گذشته در بررسی وزیران پیشنهادی دولت روحانی در مجلس اسلامی گذشته است و کوشش شگفت آور نمایندگان و وزیران پیشنهادی روحانی در دوری از "جریان فتنه" با ادبیات "چماق گونه" و ویژه نمایندگان مجلس فرمایشی اسلامی، به خوبی نشان می دهد که شبح جنبش سبز پس از چهار سال همچنان بر همه جا سایه افکنده است و این در حالی است که رهبران این جنبش نزدیک به سه سال است که در حصر خانگی بوده و از کمترین امکانی برخوردار نبوده اند. حتا آرای ریخته شده به سود روحانی نیز، اگر بپذیریم که هیچ گونه مهندسی نیز وجود نداشته است، ناشی از وجود هنوز زنده و پویای جنبش سبز در جامعه ایران است. رهبر تحمیلی علی خامنه ای همراه با باندهای مافیایی وابسته، همه توان و کوشش خود را به کار برده اند تا با "جریان فتنه" خواندن جنبش سبز و سران آن بتوانند کودتای انتخاباتی و تقلب آشکار خود در انتخابات چهار سال پیش را به شکلی از ذهن مردم ایران و جهان پاک کنند و با زور و فشار دارندگان حق را متقلب و خود را بر حق نشان دهند ولی تا کنون جز رسوایی بیشتر به دست نیاورده اند. شبح جنبش سبز هم چنان در هم جا ی ایران وجود داشته و خواب از چشم رهبر و باندهای مافیایی وابسته به او را ربوده است.

آیا می تواند؟

آیا روحانی می تواند گرفتاری های جامعه امروز ایران را از میان برداشته و یا دست کم آن را کاهش دهد؟ آیا میتواند میزان بیکاری، اعتیاد، گرانی کمر شکن، تن فروشی،فساد گسترده و رانت خواری ها در جامعه اسلامی امروز ایران را از میان برداشته و یا دست کم آن را کاهش دهد؟ آیا او می تواند زندانیان سیاسی را آزاد کرده و بتواند بیش از یک تدارکات چی باشد؟
می توان گفت که انتخاب روحانی بیش ار هر چیز برای مدارا با غرب و در رأس آن آمریکا و برون رفت از انزوای سیاسی و کاستن از تحریم های خرد کننده علیه حکومت اسلامی انجام گرفته است. اگر چنین یاشد می توان گفت که رهبر معظم در پنهان، خود را برای نوشیدن جام زهری آماده می کند زیرا بدون عقب نشینی از رفتارها و موضع گیر یهای تا کنونی رهبر و حکومت اسلامی، گشایشی در کار پدید نخواهد آمد. نکته آنجا حساس تر می شود که دریابیم اگر حکومت اسلامی بخواهد هم چنان ترفند گفت و گو تنها برای خرید وقت را ادامه دهد نه آژانس جهانی انرژی هسته ای و نه 1+5 چون گذشته حاضر نیستند به حکومت اسلامی چنین اجازه ای داده تا به بهانه گفت و گو و مدارا برنامه های شوم خود برای دست یافتن به بمب اتمی را ادامه دهد. اینک توپ در زمین حکومت اسلامی است و مجال چندانی نیز در اختیار حکومت اسلامی نیست.

کوروش گلنام
پنج شنبه 24 مرداد 1392 ـ 15 اوت 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد