logo

دولت های منطقه مردم کرد در سوریه را آزاد بگذارند

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۳ ژوييه ۲۰۱۳

محمدصدیق کبودوند

kaboudvand.jpg
با تحسین اراده و شجاعت کوشندگان سیاسی و مدنی و احزاب و سازمان های کرد برای پیگیری مجدعانه مردم کرد در کردستان غربی) کردستان سوریه( و با ستایش از اقدام مدبرانه آنان در پاسداری از صلح و حفاظت از مردم کرد در برابر جنگ داخلی خانمان سوز دو ساله و در جریان کشور سوریه، تصمیم جامعه سیاسی کرد در آن کشور جهت تشکیل دولت خودمختار، دموکرات کرد برای اداره مناطق کردنشین و شمال کشور را اقدامی ضروری و شایسته و قانونی دانسته و با حمایت از امید و آرزوی دیرینه مردم کرد برای نیل به حقوق دمکراتیک و مطالبات مشروع و قانونی خود، مراتب همدلی و شادمانی خویش را در این رابطه ابراز می نمایم.

متاسفانه جامعه کرد در سوریه سالهای سال است با تحمل انواع محرومیت ها و محدودیت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و عدم برخورداری از ابتدائی ترین حقوق شهروندی در معرض انواع ستم ها، سرکوبها، خشونت ها و بی حقوقی ها قرار دارند.

من محمدصدیق کبودوند زندانی مدافع حقوق بشر مردم کرد از طرف خود و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن بیان نگرانی عمیق خود از ادامه جنگ و کشتار و خونریزی در کشور سوریه، دولت موجود و مخالفین آن کشور را به شناسایی و احترام به حقوق بنیادین و حق خودمختاری و صلح خواهی مردم کرد، خاتمه جنگ و رعایت حقوق بشر دعوت می کنم و از دولت های منطقه می خواهم به فشار و سرکوب مردم کرد پایان داده و این مردم را در دستیابی به حقوق خود آزاد بگذارند.

تهران- زندان اوین
31تیرماه 1392/23 جولای 201

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد