logo

آغاز و فرجام اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران (۴)

حزب جمهوری اسلامی و اولین انتخابات ریاست جمهوری

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱ ژوين ۲۰۱۳

علی محمد جهانگیریچکیده ی مطلب:
ویژه ی سایت "عصرنو"


در اولین ­انتخابات ­ریاست­ جمهوری ­در ایران حجت الاسلام بهشتی­ دبیر کل حزب­ جمهوری اسلامی و دبیر اول­ شورای انقلاب، که به دستور آیت الله خمینی در نقش رئیس دولت انجام وظیفه می کرد. در مورد کاندیداتوري­ خود برای ­ریاست جمهوری گفت:«...هیچ­ علاقه­ای برای­ این ­پُست ندارم، اگر از من­ بخواهند واجب است که به خواست­ مردم­ احترام­ بگذارم...رئیس جمهور اولین شخصیت سیاسی ­است و نقش موثری­ در این ­زمینه­ دارد. برای ­ملت مهم ­است که بتواند بر اساس ­موازین اسلام عمل کند و نامزد معرفی­ کند و ما پس ­از تشکیل شورای­ مرکزی[حزب جمهوری اسلامی] ­و تماس با دفاتر حزب­ در شهرستان ها به ­نتیجه ­انتخاب ­فارسی ­رسیدیم­ و او را فردی اصلح تشخیص­ دادیم. فارسی کسی ­است­ که ­اندیشه­ای ­مستقل دارد و خط­ او خط قرآن، جهاد و سنت ­است. ما از طرف­ حزب با او بیعت­ می­کنیم و امیدواریم ایشان بر اساس ­این بیعت به ­آن­ وفادار بماند


آغاز و فرجام اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران (۴)
حزب جمهوری اسلامی و اولین انتخابات ریاست جمهوری
من ‌هيچ ‌اجباري در اعتقاد به خدايي كه‌ احساس ، منطق ‌، فهم ‌و شعور را به ما عطا كرده ‌است و مي‌خواهد كه ‌از به‌ كار بردن ‌آنها چشم ­پوشي­ كنيم­ حس ­نمي­كنم "گاليله"
­حزب جمهوری اسلامی یک هفته بعد از پیروزی انقلاب ضد استبدادی مردم شهرنشین ایران به وسیله حُجج الاسلام، سید محمد حسینی بهشتی[دکتر بهشتی]، اکبر هاشمی بهرمانی[هاشمی رفسنجانی]، میرکریم موسوی کریمی[موسوی اردبیلی]، سید علی حسینی خامنه[خامنه ای]و محمد جواد باهنر تشکیل شد. حزب در مرامنامه خود هدف ­از تشکیل حزب­ ­را این­ گونه ­بیان ­کرده بود:«...تداوم­ بخشیدن ­به­ انقلاب ­اسلامی ­مردم­ مسلمان ­ایران و تلاش جهت ­استقرار نظام ­اسلامی در سراسر جهان تحت ­رهبری ­ولایت­ فقیه ­در زمینه­های معنوی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است.»[1] به همین خاطر در اولین انتخابات مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی[خبرگان اول]در مرداد ماه 1358 که نمایندگان حزب جمهوری اسلامی اکثریت آن را به دست آورده بودند، در راستای اهداف آیت الله خمینی، قانون اساسی ای با محوریت تمام عیار "ولایت فقیه" و امتیازات و انحصارات ویژه برای روحانیون پیرو و هوادار آیت الله خمینی، بر مردم ایران تحمیل کردند. بعد از آین در اولین ­انتخابات ­ریاست­ جمهوری ­در ایران حجت الاسلام بهشتی­ دبیر کل حزب­ و دبیر اول­ شورای انقلاب، که به دستور آیت الله خمینی در نقش رئیس دولت انجام وظیفه می کرد. در مورد کاندیداتوري­ خود برای ­ریاست جمهوری ­گفت:«...هیچ­ علاقه­ای برای­ این ­پُست ندارم، اگر از من­ بخواهند واجب است که به ­خواست­ مردم­ احترام­ بگذارم.» همچنین به ­نقل ­از دکتر­ بهشتی ­می گویند­ که ­اگر به ­او تکلیف شرعی­ شود، خواهد پذیرفت.»[2] در این حال در زمان ­ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در ایران آیت ­الله خمینی­ در مصاحبه­ای با پروفسور حامد الگار امریکایی­ گفت:«...روحانیون ­نباید رئیس­ جهمور شوند، در باره­ رئیس جمهوری پیشنهاد کردند که­ روحانی ­باشد من­ گفتم نه، روحانی ­باید نقش ­داشته­ باشد و خودش ­رئیس­ جمهور نشود.»[3]این­ موضع گیری­ صریح ­آیت­ الله ­خمینی­ در رابطه ­با عدم نامزدي روحانیون پیرو خود در انتخابات ریاست­ جمهوری، سر در گمی و حیرانی­ رهبران حزب ­جمهوری اسلامی را به همراه داشت. و آنان را به موضع انفعالی در رابطه با اولین انتخابات رياست ‌جمهوري ­انداخته بود و به‌ همين‌ خاطر تا زمانی­ كه ­تعداد ثبت نام نامزد های ریاست جمهوری ­به ­صد و بیست ­نفر رسیده ­بود، حزب هنوز کاندیدای­ خود را به طور رسمی ­معرفي­ نكرده بودند.[4] در این شرایط نفس گیر برای حزب جمهوری اسلامی، أقاي­ حسن آیت ­دبیر سیاسی حزب در اولین موضع­گیری­ حزب جمهوری اسلامی در تماسی­ با کیهان اعلام­ کرد:«هنوز کاندیدای ­ما رسماً اعلام ­نشده ­است ولی­ کادر شورای­ مرکزی ­به ­اتفاق آقای ­جلال الدین ­فارسی[5] را انتخاب كرده است ­و جامعه روحانيت هم­ احتمالاً با حزب­ كانديداي­ مشترك دارند و آقاي فارسي هم‌ احتياج به معرفی ندارد. او مبارزي تازه ­نفس نيست، ­تأليفاتش ­و مبارزاتش در ايران­ و فلسطين­ خود گوياي ‌همه چيز‌ است ­و ايشان هميشه ­رابط بين ايرانيان داوطلب پيوستن ­به الفتح بوده ­است و ما بزودي ­در يك ­كنفرانس­ مطبوعاتي با شركت ­اعضاي ‌مركزي­ حزب ­كانديداي­ خود را معرفي خواهيم ­كرد.»[6] سر انجام­ در محل­ مرکزی حزب جمهوری اسلامی، شورای ­مرکزی حزب رسماً جلال ­الدین­ فارسی را به عنوان ­نامزد ریاست­ جمهوری اعلام­ کرد. در این ­مصاحبه­ مطبوعاتی ­که حُجج ­الاسلام بهشتی[دبیر کل حزب]، هاشمی[رفسنجانی]­ و آیت شرکت­ داشتند، ابتدا بیانیه ­رسمی­ حزب قرائت شد که بندهایی ­از آن­ چنین بود:«پس ­از رفراندوم­ و تصویب قانون ­اساسی، انتخاب رئیس­ جمهور و اعضای­ مجلس­ شورای ­ملی از اهمیت ویژه­ای ­برخوردار است و باید این ­انتخاب ها بر اساس ­معیارهای­ قاطع ­مکتبی باشد...پس ­از بررسی مبارزات سیاسی، نظامی و آثار جلال ­الدین فارسی ­شورای مرکزی­ حزب ­او را نامزد ریاست جهموری ­کرد.»[7] حجت الاسلام بهشتی در مورد این­ انتخاب گفت:«...انتخاب نامزد برای­ این­ مقام کار دشواری بود، چرا که پس از رهبر، رئیس جمهور اولین شخصیت سیاسی ­است و نقش موثری­ در این ­زمینه­ دارد. برای ­ملت مهم ­است که بتواند بر اساس ­موازین اسلام عمل کند و نامزد معرفی­ کند و ما پس ­از تشکیل شورای­ مرکزی ­و تماس با دفاتر حزب­ در شهرستان ها به ­نتیجه ­انتخاب ­فارسی ­رسیدیم­ و او را فردی ­اصلح تشخیص­ دادیم. فارسی کسی ­است­ که ­اندیشه­ای ­مستقل دارد و خط­ او خط قرآن، جهاد و سنت ­است. ما از طرف­ حزب با او بیعت­ می­کنیم و امیدواریم ایشان بر اساس ­این بیعت به ­آن­وفادار بماند.» فارسی[جلال الدین]­ هم، ضمن­ تشکر از حُسن ­انتخاب خود تأکید کرد که­ در این بیعت دست ­خدا روی دست ­ماست. وي­ سپس در مورد بر نامه­ خود گفت:«اجرای ­قانون ­اساسی به ­طور دقیق ­و متعهدانه، انقلاب در دستگاه اداری کشور، دولت ­از طبقه­ خاصی تشکیل ­نشود بلکه تمام ­مردم در آن باید نقش داشته باشند و خود دولتی برای ملت پیش بیاید. ارتش باید به ­یک امت مسلح تبدیل شود و ارتش مقاومت ملی به وجود آيد. سپاه­ پاسداران هم، باید تجدید بنا شود و همه وزارتخانه ها بايد دراختیار توده ها باشد و مردم در آنها حضور داشته باشند... »[8] به دنبال ­این جامعه مدرسین حوزه علمیه قُم از نامزدی جلال ­الدین فارسی حمایت کرد. كه متن اطلاعیه ‌­آنان­ چنین بود:« بسم­ الله­ الرحمن الرحیم. و اعتصموا بحبل ­الله جمیعا و لا تفرقوا. اکنون­ که بحمد ­الله تعالی مبارزات­ حق ­طلبانه ملت مسلمان ایران به پیروی از رهبری قاطعانه مرجع عالیقدر حضرت ­آیت الله­ العظمی­ امام­ خمینی ­دام­ ظله ­العالی، به پیروزی نهایی نزدیک­ می­شود و در تاریخ چندین هزار ساله ایران، ملت ما برای اولین بار می­تواند با کمال ­آزادی به پای ­صندوق های ­رأی رفته تا رئیس جمهور کشور را انتخاب نماید، جامعه­ مدرسین ­حوزه ­علمیه ­قُم­ که در تمام مراحل مبارزات ­ملت مسلمان ­ایران­ سعی ­کرده است وظیفه ­الهی خود را ایفا کند، در این مرحله سر نوشت­ساز هم برای اظهار نظر در این ­امر حیاتی­ جلسات متعددی تشکیل داد و پس از ساعتها مذاکره ­و اظهار نظرهای­ مختلف ضمن ­احترام به همه کسانی که ­خود را برای انجام اين وظیفه خطير اسلامی­ در این­ شرایط حساس آماده ­کرده­اند، در آخر آقای جلال­الدین ­فارسی ­را که ­دارای سوابق­ ممتد در فرهنگ و مبارزات اسلامی و حرکت در خط ­امام­ است، به ­عنوان کاندیدای خویش برای ریاست جمهوری اسلامی­ انتخاب نمود. امید آنکه ملت عزیز هم­ در این مقطع حساس نسبت به این امر حیاتی به وظیفه اسلامی ­خود عمل نماید تا به­ خواست ­خدای بزرگ احکام اسلام­ راستین در کشور عزیز ایران، بلکه سراسر جهان پیاده­ شود و آنچه قبلا در بعضی ­جراید انتشار یافته رأی نهایی ­بوده است.»[9]در همین­ حال ستاد انتخاباتی فارسی ­دایر شد و به ­همین­ خاطر اطلاعیه­ای منتشر کرد که ­متن ­آن از این ­قرار بود:«بسمه تعالی. از روز شنبه ­ستاد عملیاتی طرفداران رئیس­ جمهور متفکر و جامعه شناس بزرگ استاد جلال­الدین فارسی شروع به کار کرد، هواداران می­توانند برای فعالیت انتخاباتی با این­ ستاد همکاری نمایند. آدرس ­خیابان سرگرد سخایی چهار راه سی تیر سازمان تبلیغات ­و آموزش­های‌ اسلام.»[10]به دنبال ­آن روزنامه جمهوری­ اسلامی ارگان حزب جمهوري اسلامي ­به سر دبیری میرحسین­ موسوی[خامنه] از قول ­جلال­الدین­ فارسی نوشت که:«...در کلاس اول دبیرستان­ ابن ­یمین ­با استاد محمد تقی شریعتی و شادروان ­علی­ شریعتی ­آشنا شدم. در زندگیم­ استادی ­جز استاد محمد تقی ­شریعتی نداشتم و هر چه آموختم­ از وی آموختم .»[11] همین جا باید دانست که ­این­ سخنی بیش نبود و ایشان می­خواست به ­این وسیله از نقش ­و پایگاه اجتماعی ­دکتر علي­ شریعتی­ و مرادش استاد شریعتی[محمدتقی] در آن مقطع زمانی بهره برداری ابزاری بکند، چرا که ‌در زمان‌ حيات ‌شريعتي، انديشه ­و عمل آقای فارسی بر ضد دکتر شریعتی بود و ايشان حسادت عجیبی به ­شريعتي داشت. در همین رابطه دکتر صادق­ طباطبایی ­که در آن زمان حداقل دستي بر منطقه­ خاور ميانه (لبنان) و اروپا (آلمان) داشت، می نویسد که:«.نسبت به­ شریعتی هم ­حسد و کینه داشت؛ صریحاً اظهار می کرد اگر با ساواک همکاری[شریعتی] نکند به او اجازه­ فعالیت ­در حسینیه ارشاد نمی­دهند. در دیداری ­که ­با هم داشتیم به­ من­ گفت: چرا شما در انجمن­های اسلامی بحث­های تاریخ ­ادیان شریعتی ­را مطرح می­کنید؟ او در ده جلسه مطالبی­ گفته ­و من ­کتابی ­مفصل­ در مورد انقلاب تکاملی ­اسلام نوشته ام. چرا این ­کتاب ­را تدریس نمی­کنید؟ گفتم: کتاب شریعتی­ محوریت دارد و بحث روز است. از طرفی نمی توانیم به دانشجو تحمیل­ کنیم که ­چه ­چیزی را بخواند و يا نخواند و چه بپذیرد.»[12] این ­کینه آقای فارسی به شریعتی چنان ­عمیق و دامنه دار بود که پس ­از هجرت ‌و شهادت ­زنده ­یاد شریعتی، در مراسم­ چهلم دکتر هم، از پا ننشست‌. دكتر طباطبايي باز در همين­ رابطه­ مي گويد:«...تلاش­هایی­ صورت­ گرفت که به نوعی اقدامات ­انجمن­های ­اسلامی دانشجویان (در اروپا) در تکریم دکتر شریعتی را تخطئه کنند. از کسانی­ که سخت مخالف ­این ­اقدامات بود، آقای جلال­الدین فارسی بود و او با توجه به حسادتی­ که نسبت به دکتر شریعتی داشت از این جنب­ و جوش ها زیاد خوشش نمی­آمد. همان موقع شنیدم دو سه نفر را تحریک کرده بود که بیایند در محل مراسم، به در و دیوار شعارهایی بنويسند که بیشتر جنبه بهره برداری گروهی ­و فرقه­ای ­داشت.منشا این تبلیغات و پلاکاردهای تفرقه ­افکن، آخوند های­ وابسته به ­سفارت ایران و دوستان آقای فارسی بودند.»[13] به­ هر حال ­آقاي­ فارسي ­پس از اعلام نامزدی ­ایشان ­از طرف ­حزب ­جمهوری ­اسلامی ­اولین ­سخنرانی انتخاباتی­ خود را در روزنامه ­اطلاعات ­انجام داد.[14]در همین ­حال بر اساس ­گزارش­ خبرنگار کیهان در مسجد سپهسالار(مطهری ‌­فعلي) جلسه­ای بین ­روحانیت مبارز تهران و حوزه­ علمیه قم بر پا شد که محور اصلی ­آن بحث ‌انتخابات‌ رياست ­جمهوري ‌بود. در این ­جلسه حُجج­ الاسلام خلخالی، خسرو شاهي، مروارید، محلاتی، هادی غفاری، حسن روحانی، ناطق ­نوری ­و جمعی دیگر از روحانیون تهران به اضافه (بنی­صدر) و سه ­تن ­از نمایندگان­ حوزه علمیه قم به ­اسامی حُجج­ الاسلام ربانی، ابوالفضل ­موسوی تبریزی و کریمی ­شركت داشتند. در اين‌ جلسه حجت ‌الاسلام­ حسن روحانی گفت:« به هر حال تا این­ ساعت که ­ما با هم صحبت می­کنیم ؛حوزه ­علمیه قم به جلال الدین فارسی رأی می­دهند و در روحانیت مبارز تهران نظرات با بنی­ صدر است‌. حجت‌ الاسلام علی­ اکبر ناطق نوري هم گفت: خود من به ­جلال رأی­ خواهم داد.»[15] در این ­حال ­آقای فارسی ­سفرهای ­استانی ­خود را جهت جمع آوری آرا شروع کرد. ایشان ­در یک اجتماع در شهر قُم شرکت ­کرد و برای­ طرفداران خود سخنرانی کرد.[16] آقای فارسی در دومین سفر استانی خود در اجتماع نماز جمعه مردم اصفهان شرکت کرد و طی یک سخنرانی به تشریح برنامه های خود پرداخت.[17] در همین حال دو نفر از بنیانگزاران حزب جمهوری اسلامی جهت حمایت و پشتیبانی از کاندیدای انتصابی­ خود سفرهایی به چند استان کردند.ابتدا حجت ­الاسلام ­سيد علي ­حسيني خامنه­[خامنه ای] ­عضو شورای انقلاب ­و عضو شورای­ مرکزی ­حزب­ جمهوری ­اسلامی و امام جمعه تهران در سخنانی­ که در مشهد ایراد کرد، اظهار نمود که:« اگر فارسی انتخاب نشود، انقلاب برای تداوم خود تضمینی ندارد.»[18] به دنبال این حجت الاسلام هاشمي ­رفسنجانی هم، در خطبه­های نماز جمعه در فسا ضمن بر شمردن ویژگی های فارسی ­گفت که:« مردم وی را جهت این مسئولیت خطیر(رئیس جمهوری ) انتخاب نمایند.»[19] در این شرایط گروه هایی و چند تن ­از نمایندگان­ آیت ­الله­ خمینی و... از آقای­ فارسی­ به ­وسیله اطلاعیه، اعلامیه ­و بیانیه ­اعلام­ حمایت ­و پشتيباني ­کردند که در این­جا به پاره­ای ­از آنها اشاره­ می شود: سازمان فجر اسلام:« با توجه به ­سوابق درخشان مبارزاتی برادرمان فارسی او را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ­اعلام می­داریم.»[20] دکتر سید حسن ­آیت:« من به فارسی رأی ­می­دهم.»[21] حجت­ الاسلام واعظ طبسی­ سرپرست آستان قُدس رضوی اعلام داشت که:«از میان کاندیداها به آقای­ فارسی نظر مسأعد و مثبتی دارد.»[22] حجت­الاسلام سید عباس ­مهری نماینده­ امام ­در کویت با صدور اطلاعیه­ای ­گفت:«علیرغم اینکه قصد ندارم در امور داخلی اظهار نظر نمایم ولی از آن­ جایی که ­این­ موضوع به ­آینده حکومت ­اسلامی و سرنوشت مسلمانان مرتبط است. فارسی از نظر حوزه علمیه قُم و مدرسین­ عالی ­مقام این­ حوزه مقدسه ­اصلح و اولی و با ثبات قدم و در خط ­و مسیر امام­ شناخته شده­اند، ما رأی دادن ­به­ ایشان را به ­همه ­خواهران ­و برادران ­ایمانی توصیه ­و تأکید می­نمائيم.»[23] روحانیت مشهد، مازندران و کرمانشاه حمایت ­خود را از جلال الدین فارسی اعلام کردند.[24] طلاب ­مدرسه حقانی ­قُم­ از فارسی ­حمایت­ کردند.[25] روزنامه ­جمهوری اسلامي، امروز اطلاع داد که روحانیت شهرستانها از جلال­الدین فارسی ­حمایت وسیعی را آغاز کرده­اند از جمله روحانیت میناب، طلاب مدرسه رضویه قُم، جامعه روحانیت بهشهر، نماينده ­امام ­در چهار محال و بختیاری، روحانیون فُومن، هفت­ گروه اسلامی ­بیجار و... به فارسی رأی ­خواهند داد، همچنین روحانیت رفسنجان در اطلاعیه­ای اعلام­ داشته­اند که به فارسی رأی خواهند داد.»[26] روحانیت سمنان ضمن اطلاعیه­ای نوشت که :« پس از جلسات مکرر و فراوان با احساس­ مسئولیت شدید در برابر اسلام عزیز و امت به پا خاسته و خون شهیدان­ و در برابر معلولین انقلاب به ­این نتیجه رسیدیم­ که در این شرایط حساس برادر مجاهدمان ­استاد جلال­الدین ­فارسی­ متفکر و نویسنده بزرگ ­اسلامی،‌‌ برگزیده اساتید و مدرسین عالیقدر قم، می­تواند به خوبی ­این رسالت را بر دوش بگیرد.[27] حجت‌الاسلام آذری­قُمی رئیس ­سابق دادگاه­های­ انقلاب ­تهران در گفتگویی با جمهوری ­اسلامی (ارگان­حزب)­ از جلال ­الدین فارسی ­حمایت ­کرد.»[28] محمد کیاوش نماینده اول­ مردم­خوزستان ­در مجلس خبرگان گفت:« با توجه به شناختی که از جلال الدین فارسی­ دارم به ایشان رأی می­دهم.»[29] آیت­ الله­ مشکینی هم گفت:« فارسی صد در صد در خط امام است و معتقد به ­ولایت فقیه بوده و اصلح به حال انقلاب است ؛خط امام خط ­قرآن و خط مشی پیامبر اسلام است ­و چون امام قانون ­اساسی را تأئید فرموده­اند بنابر این خط ­امام­ قرآن است.»[30] به دنبال ­این اقدامات حزب جمهوری ­اسلامی ­در جهت­ حمایت و پشتیبانی روحانیون و اقشار مختلف مردم از کاندیدای­ خود، به یکباره­ و بدون هیچ پیش زمینه ای، روزنامه کیهان در صفحه ­اول خود، تیتر زد که:« یک نامزد سرشناس از مبارزه کنار می­رود.»[31] و روز بعد هم، باز در صفحه اول خود نوشت:« فارسی­ کنار می­رود.»[32] و در ادامه نوشت که:« شب گذشته شورای ­مرکزی حزب جمهوری اسلامی تشکیل­ شد و مسأئل مربوط به­ انتخابات و مسأئل دیگر حزبي را مورد بحث قرار داد. در پایان این ­جلسه حجت الاسلام­ خامنه­ای در مورد مذاکرات جلسه دیشب گفت:« جلال ­الدین فارسی رسماً کناره­گیری نکرده و از طرف­ حزب رسماً کنار نرفته. البته­ کلمه ایرانی­الاصل باید به ­وسیله اعضای مجلس ­خبرگان و رئیس­ مجلس­ خبرگان و اعضای هیأت رئیسه، مفادش روشن شود که معنی ­این­ کلمه چیست. آیا معنی ­آن این ­است که­کسی اجدادش هم در ایران باشند و تأبع ایران باشند یا اینکه زادگاه خودش ایران باشد این محل تردید است و باید اعضای مجلس ­آن را بررسی کنند و مفادش را روشن کنند و بیانیه­ای در این زمینه منتشر خواهد شد.»[33] و جلال ­الدین ­فارسی­ در پایان جلسه امشب نيز گفت آنچه شایعه شد، نه ماندن من­ است نه­ انصراف. این مطلب در بیانیه ­ای­ که انتشار خواهد یافت، روشن خواهد شد. وی­ در مورد ملاقات روز گذشته­ خود با امام خمینی­ گفت:«...در این ملاقات مسأئل ­جاری مملکت ­و مسئله ریاست ­جمهوری و انتخابات مورد بحث قرار گرفت. وی در پاسخ این سوال که آیا امام رهنمودی دادند یا خیر گفت رهنمودهای ایشان ­مستمر است. ایشان در تأیید یا تکذیب هیچ کاندیدایی اظهار نظر نمی­کند و به هیچ وجه در مسئله صلاحیت اظهار نظر نمی­کنند و انواع این اظهار نظرها و تعیین صلاحیت ها را به ملت ایران واگذار کردند.»[34] در اين شرايط بحراني براي حزب ‌جمهوري اسلامي حُجج ‌الاسلام بهشتی، رفسنجانی، باهنر و دکتر آیت، همراه با 5 تن از اعضای شورای­ مرکزی ­روحانیت ­مبارز تهران در قُم جلسه­ای تشکیل دادند که در رابطه با کنار رفتن فارسی بود، یک مقام حزب جمهوری اسلامی تأکید کرد که:« فارسی به نفع هیچ کاندیدایی ­کنار نرفته است و هر گونه خبری در این مورد جعلی است.»[35] دکتر آیت هم گفت:« شب گذشته کادر مرکزی حزب­ جمهوری­ اسلامی در قُم با علمای حوزه علمیه جلسه مشترک داشت که این جلسه تا صبح امروز ادامه داشت و گفته می­شود که هنوز نتیجه قطعی بدست نیامده است. قرار بود این­ جلسه همچنین در حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران تشکیل ­شود که در مورد تشکیل یا عدم تشکیل این جلسه با حضور امام خمینی هنوز خبری به کیهان نرسیده است.»[36] سرانجام با تمام این فراز و نشیب ها روزنامه اطلاعات نوشت که :«صبح امروز با انتشار روزنامه جمهوری اسلامی کناره­ گیری جلال الدین ­فارسی رسماً از سوی این روزنامه که ارگان حزب جمهوری ­اسلامی است، اعلام شد.»[37] حزب جمهوری اسلامی هم، اطلاعیه­ای در همین رابطه انتشار داد که بخش­هایی ­از آن این قرار بود:«چون تا روز انتخاب رئیس جمهوری فرصت کافی باقی نمانده است برای حزب، معرفی کاندیدای تازه مطرح نیست و نظر اکثریت دفاتر حزب در شهرستان­ها نیز همین بوده ­است.ضمن توصیه به خواهران ­و برادران برای شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری تأکید می نماید که با توجه به معیارهای اصلی مکتبی به کسی که شایستگی نسبی بیشتری دارد، رأی دهند و در این تشخیص از آگاهی­های دقیق خود و صاحب نظران به خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قُم و روحانیون بلاد می توانند استفاده کنند.»[38] پس از این اطلاعیه حزب،جلال الدین فارسی هم با صدور بیانیه­ای­که در روزنامه جمهوري اسلامي ارگان حزب جمهوری ­اسلامی چاپ شده بود.رسماً انصراف ­خود را از کاندیداتوری اولین دوره­ی ریاست جمهوری ­اعلام کرد که فرازهایی از آن چنین بود:« من پس از بررسی جوانب امر وظیفه را این ­دیدم که انصراف خود را از نامزدی مقام ریاست ­جمهوری پیشنهاد کنم و این نظر خویش را به جامعه مدرسین حوزه علمیه قُم­ و شورای مرکزی حزب جمهوری ­اسلامی و شما مردم مسلمان اطلاع بدهم و از شما صمیمانه می­خواهم نظرتان را در این مورد با شهامت اعلام­ فرمایید ...»[39]
_________________________________

[1] کیهان 2/12/1358ص2
[2] اطلاعات 1/10/1358 ص2
[3] کیهان 9/10/1358 ص1
[4] کیهان 10/10/1358 ص1
[5] متولد 1312 مشهد، عضو مجلس خبرگان اول و از اعضای انتصابی ستاد انقلاب فرهنگی به وسیله آیت الله خمینی[مسئول جذب نیرو و تصفیه اساتید دانشگاه های سراسر کشور] و نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ی دوم، در سال 1373 بهمن رضاخانی مترجم کتاب امپرایالیسم ژاپن اثر فرد هالیدی را که به ­شکار کبک ­ایشان اعتراض کرده بود به وسیله اسلحه شکاری به قتل رساند و در دادگاه به قتل شبه عمد محکوم شد[قصاص] و در نهایت به پرداخت دیه محکوم گردید و...
[6] کیهان 9/10/1358 ص2
[7] کیهان 11/10/1358ص2
[8] کیهان 11/10/1358ص2
[9] کیهان 15/10/1358ص3
[10] کیهان 16/10/1358ص2
[11] کیهان 10/10/1358ص2
[12] طباطبایی، صادق، 1387 ، خاطرات سیاسی اجتماعی (2) ، تهران، چاپ و نشر عروج ؛ چاپ اول صص 172- 171
[13] طباطبایی، صادق، 1387 ، خاطرات سیاسی اجتماعی(1) تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ اول، ص142
[14] اطلاعات 13/10/1358ص1
[15] کیهان 29/10/1358ص10
[16] کیهان 20/10/1358ص2
[17] اطلاعات 22/10/1358ص2
[18] کیهان 23/10/1358ص2
[19] همان منبع ص2
[20] کیهان 16/10/1358ص2
[21] کیهان 17/10/1358ص1
[22] کیهان 20/10/1358ص2
[23] کیهان 20/10/1358ص2
[24] اطلاعات 20/10/1358ص2
[25] اطلاعات21/10/1358ص2
[26] کیهان22/10/1358ص2
[27] کیهان23/10/1358ص2
[28] کیهان22/10/1358ص2
[29] کیهان23/10/1358ص2
[30] کیهان24/10/1358ص2
[31] کیهان 24/10/1358ص1
[32] کیهان 25/10/1358ص1
[33] کیهان25/10/1358ص2
[34] کیهان 25/10/1358ص2
[35] کیهان 26/10/1358ص3
[36] کیهان 26/10/1358ص3
[37] اطلاعات25/10/1358ص2
[38] کیهان 29/10/1358ص11
[39] اطلاعات 26/10/1358ص2

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد