logo

کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت از یاد نرفته است

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۸ ژوين ۲۰۱۳

کوروش گلنام

1 ـ مراسم خاک سپاری آیت الله طاهری در اصفهان و شعارهای ضد حکومتی از آن میان "مرگ بر دیکتاتور"، "دیکتاتور، دیکتاتور، خوابت آشفته باد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، موسوی، کروبی آزاد باید گردند" و...که این مراسم را به یک تظاهرات سیاسی مبدل کرد؛ یک بار دیگر نشان داد که سبزها زنده و پویا بوده و کودتای 88 فراموش نشده است. این مراسم به شکلی گویا این حقیقت را نشان داد که مردم با هشیاری و زیرکی چشم به راه مجال هایی هستند تا دیدگاه ها و خشم خود از وضع نابسامان امروز ایران را بیان کنند.
2 ـ هنوز روشن نیست که در نمایش انتخاباتی پیش رو، اکثریت مردم در سراسر ایران
چگونه عمل خواهند کرد. در این باره نخستین پرسش این است که آیا مردم در سراسر ایران کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت و جنایت های رخ داده در آن را و به بند کشیدن موسوی وهمسرش رهنورد و کروبی را فراموش کرده و در این نمایش شرکت خواهند کرد؟
3 ـ اکنون و با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، در میان اصلاح خواهان نیز همآهنگی موجود نیست. بخشی شرکت در نمایش انتخابات را تحریم کرده و خواستار عدم شرکت مردم هستند و بخشی دیگر پس از رد صلاحیت رفسنجانی به دلیل سن بالا، به دو کاندیدای تایید صلاحیت شده دیگر، روحانی و عارف چشم دوخته و خواستار شرکت در این نمایش هستند. این گروه چشم براهند که یکی از این دو به سود دیگری از دایره رقابت بیرون رفته تا رأی ها تنها به سود یک نفر ریخته و شکسته نشود.
4 ـ آن چه روشن است ولی این امر است که پس از گذشت 34 سال بیشترین شمار مردم ایران با ماهیت حکومت اسلامی، دغل کاری ها، دروغ پردازی ها و رأی سازی های آن به خوبی آشنا بوده و خود می دانند به چه شکلی با نمایش انتخابات رو برو شوند. بنا بر این روشن است که اپوزیسیون برون مرز به دلیل دوری از جامعه ایران نه شناخت درخور و اندازه و نه توانایی آن را دارد که به مردم توصیه کند در این نمایش شرکت کنند یا نکنند.
5 ـ اصلاح خواهان موافق شرکت در نمایش انتخاباتی چنین استدلال می کنند که عدم شرکت مردم در این نمایش، کار را بر باند خامنه ای آسان کرده و آنان به راحتی آن کس را که می خواهند از صندوق بیرون خواهند آورد. این گروه ولی در برابر این پرسش که شرکت گسترده مردم بنا به گفته خامنه ای"هر رأی به هر کاندیدا یک رأی به حکومت اسلامی است" آیا به سود حکومت نخواهد بود، توانایی پاسخ گویی نداشته، به آن اشاره هم نکرده و خود را به نشنیدن می زنند!
6 ـ از دید نگارنده پذیرش صلاحیت روحانی و عارف ترفند حکومت است برای گرم کردن تنور نمایش انتخابات. همه خوب می دانیم که حکومت "رأی" مردم را نمی خواهد وتنها "صف" آنان برای رأی دادن را می خواهد تا در دید جهانیان برای خود کسب مشروعیت کند. تاکید هم بر برون مرز است زیرا دردرون ایران حکومت جز در میان جیره خواران خود مشروعیتی ندارد. بنا بر این باید تاکید داشت که در انتخابات مهندسی شده، رأی مردم برای حکومت ارزشی نداشته و"انتخابی"در میان نیست. با این همه تصمیم نهایی با خود مردم درون ایران است که این نمایش انتخابات را چگونه دیده و تفسیر می کنند. مراسم خاک سپاری آیت الله طاهری نمونه ای از نا رضایتی شدید مردم از حکومت و نشانی از عدم فراموشی کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت بود.


کوروش گلنام
آدینه 17 خرداد 1392 ـ 7 ژوئن 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد