logo

نمایش انتخابات و روی دادها

سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۱ مه ۲۰۱۳

کوروش گلنام

1ـ نام نویسی هاشمی رفسنجانی و مشایی در آخرین ساعت ها، به کالبد بی جان نمایش انتخابات جانی داده و جنب و جوشی پدید آورد. این که پشت پرده چه گذشته و می گذرد روشن نیست. ثبت نام این دو به ویژه و پس از آن سعید جلیلی، که دور از انتظار بود، سبب ایجاد پرسش ها، گمانه زنی ها و بر خوردهای مثبت ومنفی زیادی شده است.
2 ـ رفسنجانی که برای شرکت خود در نمایش انتخابات با زیرکی توپ را در زمین رهبر انداخته و شرکت خود را در پیوند با اجازه رهبر دانسته بود، با نام نویسی خود تایید خامنه ای از خود را نشان داد بی آن که این موضوع را بگوید و یا در جای دیگری اعلام شود،
امروز باید افسوس خورد که کسانی به رفسنجانی امید بسته، سابقه او، جنایت ها و خیانت هایش را فراموش نموده اند. او کسی است که یکی از بزرگترین مسئولان ،معماران و پدید آورندگان گرفتاری ها و نابسامانی های امروزایران بوده و سنگ این بنای کج را نهاده است. او در تمام رویدادهای پس از انقلاب از آن میان دوران جنگ 6+2، زد وبند ها در باره آزادی گروگان ها که منجر به خرید اسلحه حتا با یاری اسراییل شد، هم چنین در گروگان گیری ها ی حرب الله در لبنان و معامله بر سر آنان، قتل ها وکشتارها در دو دوره ریاست جمهوری، آغاز پنهان کاری های اتمی، بر کشیدن آخوند ناشناخته ای چون خامنه ای وگرفتاری مردم ایران با ولایت مطلقه فقیه و...دست داشته و از مسئولان درجه نخست است. رفسنجانی را را می توان در چند واژه بیان کرد: برده قدرت و مکنت و انسان خود بزرگ بینی که خود را شایسته دخالت در هر موضوعی می داند. یک نگاه به خاطراتش به خوبی این را نشان می دهد.
کسانی از آن میان خاتمی از شرکت او شادمان بوده و نوید روزهای بهتری را با آمدن رفسنجانی(اگر بیاید) می دهند. ولی رفسنجانی خود پیش از این به روشنی گفته است: تاکه رهبر نخواهد،کاری نمی شود کرد! اینک پرسش اصلی این است که آیا رهبر خواهان بازگشت دوباره رفسنجانی به قدرت است وآن را می پذیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد آن گاه باید پذیرفت که خامنه ای چنان در بن بست، پریشانی و انزوا است که آشکارا تن به عقب نشینی داده و رفسنجانی را بیشتر برای اجرای زد و بند با غرب و رهایی از چنبره تحریم ها به صحنه آورده است.
ولی آن روی دیگر سکه را نیز باید دید. شاید راه را باز گذاشته اند که بیاید تا یا صلاحیتش را شورای نگهبان رد کند،که این کار به منزله تف سر بالاست زیرا رفسنجانی حتا در نما هم که باشد رئیس شورای مصلحت نظام است و این کار هزینه زیادی برای حکومت در بر خواهد داشت مگر این که مسئله سن زیادش را به میان آورند، یا نه، از صافی شورای نگهبان هم عبور کرده ولی حتا اگر رأی هم بیاورد با شعبده بازی های دولت پنهان و مافیایی/سپاهی خامنه ای کس دیگری سر از صندوق در آورده تا که رفسنجانی را پاک بی آبرو سازند. باید دید که کدام یک از این دو گزینه، صورت واقعی به خود خواهد گرفت.
3 ـ مورد مشایی نیز توجه بر انگیز است. او بسیار با اعتماد و اطمینان به خود و پا پشتیبانی گسترده احمدی نژاد و دیگر اعضای باند او در انتخابات نام نویسی نموده است و حتا در برابر این پرسش که شورای نگهبان شاید صلاحیتش را رد کند می گوید او به این سخنان اهمیتی نمی دهد. پیش از آن نیز گفته بود که امام زمان صلاحیتش را تایید کرده است. مشایی که بسیار دور است که حتا در صورت تایید شدن بتواند در همین نمایش نیز رأی بیاورد، چه پشت گرمی ای دارد که با چنین اعتمادی پا در صحنه انتخابات نهاده است؟ هر چه هست شرکت او نیز چون هاشمی رفسنجانی هیجانی در فضای سرد وبی روح نمایش انتخابات ایجاد کرده و شاید پذیرش او و عبور احتمالی او از صافی شورای نگهبان یک جنبه اش برای همین گرمی بازار این نمایش و فریب مردم باشد.
4 ـ این که ائتلاف های گوناگون اصول گرایان دچار اختلاف بوده وهنوز نتوانسته اند در باره شخص معینی به توافق برسند و در آخرین روز یک باره سعید جلیلی، که به نظر نمی رسد بتواند یک اداره را هم کنترل کند چه رسد به یک کشور، ثبت نام نموده و سپس زمزمه هایی بلند می شود که او می تواند گزینه رهبر باشد، خود نیز پرسش بر انگیز است. هر چه هست این نبرد نمایشی بین این سه دسته خواهد بود.
5 ـ نکته آخر در باره خود علی خامنه ای است. او از گذشته درس خوبی آموخته و در زمان شکست سنگین ناطق نوری در برابر خاتمی(که چون بر آورد نادرست داشتند، وضع نیز به سبب رو شدن جنایت های حکومت و انعکاس گسترده آن در ایران و جهان ویژه واستثنایی بود، نتوانستند درست مهندسی و تقلب کرده و خاتمی برنده شد) چنان سیلی از مردم خورده است که دیگر جرأت ندارد بگوید چه کسی مورد نظرش است زیرا می داند همین مردمی که هر یک به انگیزه ای در این نمایش شرکت می کنند نیز به شخص مورد دید او رأی نخواهند داد. این که بیاید بگوید من یک رأی دارم وکسی هم از آن خبر ندارد از دروغ های ویژه اوست. هیج کس خبر نداشته باشد آقا مجتبی که خبر دارد! یک رأی می دهد و میلیون ها رأی تقلبی می سازد!

کوروش گلنام
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ـ 16 می 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد