logo

اپوزیسیون، لباسی که بر تن احمد نژاد خیلی گشاد است

جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱ - ۰۴ ژانويه ۲۰۱۳

کوروش گلنام

آهسته، آهسته ایران دارد تبدیل می شود به "سرزمین شگفتی ها"! در هیچ کشور دیگری تا این اندازه اصل ماجرا ها وارونه نماینده نمی شود. در هیچ کشوری دولت مردان تا این اندازه دروغ نمی گویند. در هیچ کشوری حکومت گران تا این اندازه نیرنگ به کار نبرده و متناسبت با وضع روز و بازی قدرت، با بی پروایی دیدگاه ها و سخنان خود را دگرگون نکرده و همه کوشش خود را در راه مردم فریبی به کار نمی برند!

بهترین نمونه ها در این زمینه خود خامنه ای رهبر خود خوانده و رئیس جمهور دست نشانده او احمدی نژاد هستند.

شگفتی بزرگ

1 ـ زمانی که خامنه ای برای به کرسی نشاندن کوتوله سیاسی احمدی نژاد دست به کودتا زده و دستور سرکوب اعتراض حق جویانه مردم به نتیجه تقلبی انتخابات و کشتار آنان را داد، خودش هم نمی توانست بپندارد که تنها مدت کوتاهی پس از آن، این دست نشانده رو در روی او قرار گرفته و حتا خود را با چنین تفسیری که: تنها رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است و حتا رهبر نیز وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود نه با انتخاب مستقیم، خود را بالاتر از او نشان دهد! خامنه ای تضور هم نمی کرد که مجبور شود (بی آن که نامی از احمدی نژاد ببرد ) باند او را "منحرف" بنامد. نمی توانست بپندارد که احمدی نژاد به اسنادی دست یابد که پی در پی او را با افشای آن مورد تهدید قرار داده وبه این ترتیب هر کار که دلش می خواهد انجام داده و کشور را به چاه ورشکستگی کامل بکشاند. نمی توانست بپندارد که اگر روزی بخواهد احمدی نژاد را حذف کند، نه تنها همآنند تف سر بالا بوده که با مانورهای باند احمدی نژاد، چنین در بن بست قرار می گیرد.

2 ـ در باره احمدی نژاد ولی به جند نکته باید توجه داشت:

الف ـ احمدی نژاد خود توانایی تفسیر رویدادها و برنامه ریزی ها را به تنهایی نداشته و همیشه می باید در پشت صحنه، دو مهره اساسی یعنی مشایی و ثمره هاشمی را دید. رحیمی مشاور نخست او، متهم به دزدی و فساد، ولی از خود احمدی نژاد هم بی مایه تر است.

ب ـ احمدی نژاد هم بسیار کم ظرفیت، خود خواه و چون کودکان لجوج است و هم مهم تر از آن شخصیت و منش درستی نداشته و بیشتر یک "لمپن" است تا چیز دیگر. تصور کنید به عنوان رئیس جمهور یک کشور در سازمان ملل شرکت کرده و هنگام سخنرانی او صندلی ها خالی شده و همه بیرون می روند و یا در دانشگاهی در آمریکا سخن می گوید و به شدت مورد توهین و تمسخر قرار گرفته و به او و سخنانش می خندند ولی او توان درک این به هیچ انگاشتن ها و تحقیر ها ی بزرگ را نداشته و هر چه بیشتر بازهم کوشش می کند که به هر شکل خود را در بیرون از مرزهای کشور به میان آورده و مشتی سخنان بی سر و ته و تکراری بیان کند.

پ ـ او نشان داده است که یک پوپولیست به تمام معنی است و هر کاری دست می زند تا توجه مردم را جلب و رأی آنان را بخرد حتا با دادن پول به بهانه هاب گوناگون. کار به جایی کشیده شده است که با کارهای من در آوردی و اداهای ویژه خود با تحمیل هزینه های ریاد، یک بند با لشگری به شهر های گوناگون سفر کرده و در آن جا ضمن سخنان تکراری و بیهوده و نمایش گشایش پروژه های گوناگون، نهایت چاپلوسی را در باره آن مردم به کار برده، لباس محلی آن ها را می پوشد که این کار او صحنه های بسیار خنده داری نیز پدید می آورد. یکی از همین شیوه ها پاسخ به نامه های شکایت و پرداخت پول به نویسندگان نامه هاست. بدین ترتیب همیشه گروهی سرودست می شکنند که نامه ای را به او رسانده و بنا بر همین امر هنگام رفتن او به شهرها اندکی هیاهو و شلوغی بپا می شود

باند احمدی نژاد و دگرگونی!

چرا باند احمدی نژاد درست اندکی پس از کودتا بیاد "فرهنگ ایرانی"، "اسلام ایرانی"

افتاده به تاریخ گذشته و عظمت ایران، کوروش و داریوش پناه برد؟ توجه کنید که این ها تا پیش از آن از دشمنان قسم خورده سیستم شاهنشاهی بوده اند.

در این زمینه، این باند تیز هوشی نشان داد زیرا با اعتراض های چند میلیونی مردم به کودتای انتخاباتی به ویژه در تهران و با وجود "خس وخاشاک" نامیدن آنان و لی به خوبی دریافتند که نه علی حامنه ای از اعتباری در میان توده های مردم جز گروهی اندک برخوردار است و نه اسلام حکومت جایگاهی به ویژه در میان نسل های جوان تر دارد. این باند از همآن زمان سیاست خود مبنی بر نفوذ هر چه بیشتر در میان ایرانیان از سویی با به میان آوردن عظمت گذشته های ایران، وپیاده کردن "هدف مند کردن رایانه ها"(نگارنده تفسیر چگونگی آن را از دید خود پیش از این نگاشته است) را در پیش گرفت و از دیگر سو اتاق اندیشه باند، نیاز دید که برای جلب مردم خسته و دل زده از حکومت و ولایت باید در برابر زیاده خواهی ها و فراقانونی بودن علی خامنه ای بایستد. آن چه دست آنان را برای اجرای این مورد دوم باز گذاشت، دزدیدن وکپی برداری از سندهای وزارت اصلاعات وامنیت بود که خامنه ای را به سختی در تنگنا قرار داد که همه کم و بیش از حکایت آن آگاه هستند.

آن چه روشن است

آن چه روشن است این است که قدرت باد آورده برای آدمی با ویژگی های احمدی نژاد، چنان مجذوب کننده و دوست داشتنی است که او نیز جون رهبری که او را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، به هیچ رو به سادگی از آن دست بر نخواهد داشت. احمدی نژاد که در دروغ گویی هم تای رهبر است، تا آن اندازه خام است که می پندارد می تواند برنامه پوتین را در ایران پیاده کند! تا آن اندازه خام است که می پندارد با ابن موضع گیری ها در برابر خامنه ای، می تواند خود را به عنوان اپوزیسیون ولابت و در کل روحانیت(نه حکومت)چا بزند! ولی لباس اپوزیسیون بر تن اخمدی نژاد به همآن اندازه گشاد است که بیهودگی اندیشه دل بستن اندک روشنفکرانی که شوربختانه بازی این باند وشخص احمدی نژاد را جدی گرفته و خوشحالند از این که او در برابر رهبر ایستادگی کرده است! دور نیست که فردا شاهد این باشیم که این دست مفسران به پشتیبانی از او نیز بپردازند که بسیار تأسف بار و نگران کننده خواهد بود.

کوروش گلنام
پنج شنبه 14 دی 1391 ـ 3 ژانویه 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد