logo

محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت
در دادگاه مردمی "ایران تریبونال"

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲

کوروش گلنام

در میان همه خبرهای ناگواری که هر روز از ایران می رسد و در میان هنوز گسستگی آزار دهنده در میان مخالفان وجود ننگین حکومت اسلامی، خبر خوش محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه مردمی ایران تریبونال منتشر و سبب شادمانی شد. درست است که حکم این دادگاه مردمی توان اجرایی ندارد ولی شهادت 94 شاهد از خانواده قربانیان و شماری از جان بدر بردگان از شکنجه گاه های حکومت اسلامی در دو مرحله دادگاه به شکلی بسیار جدی به ثبت رسید و اگر در آینده که بی گمان تبه کاران در این حکومت در برابر دادگاه بررسی جنایت بر علیه بشریت قرار می گیرند، کسی یا تنی چند از این شاهدان جنایت ها خود نتوانند شرکت داشته باشند، این سند ها که به شکلی قانونی و با شرکت و قضاوت قاضیان مشهور جهانی به ثبت رسیده اند، به دادگاه ارائه خواهد شد. حکم این دادگاه تنها به محکومیت حکومت اسلامی بسنده نکرده و پیام و درخواستی محکم به شرح زیر همه کشورهای جهان نیز داده است:
"ما اعلام می کنیم که
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.

پیشنهاد دیوان:
جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.. دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند."
این پیامی نیز به هم دیکتاتور ها و حکومت های سرکوبگر است که روزگار چنین نخواهد ماند و روزی آنان می باید پاسخ گوی همه تبه کاری های خود بوده و مجازات شوند.

دیگر ویژگی ها
این دادگاه ویژگی های مثبت دیگری نیز داشت که می باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ شاهدان از همه گروه های سیاسی بوده و هیچ منعی برای حضور هیچ شاهدی با هر نگرش سیاسی وجود نداشت که این خود، هم گامی بسیار مثبت و هم گویای این بود که ما اگر بخواهیم و تنگ بینی ها را به کناری بگذاریم نه تنها میتوانیم با نگرش های گوناگون گرد هم آییم که از توان بالایی برای انجام کارهای بزرگ نیز بر خوردار هستیم؛
ب ـ برنامه ریزی با وحود همه سختی ها در راه انجام برگزاری یک جنین دادگاهی سنگینی در دو مرحله، به خوبی انجام گرفته بود و خلاف بیشتر نشست ها و برنامه های ما ایرانیان از نظم بهتری بر خوردار بود و توانست به شکلی مستقیم همه برنامه دادگاه را پخش ویدئویی/تلویزیونی داشته باشد که کاری در خور تحسین بود.
پ ـ یکی از نکته های بسیار درخور توجه بردباری و خویشتن داری شاهدان و شرکت کنندگان در دادگاه بود و همآن گونه که قاضیان محترم نیز به آن توجه و در سخنان پایانی خود به آن اشاره داشتند، هیچ یک خواهان انتقام جویی نبوده و حتا تنی چند از شاهدان در دادگاه ویادر میز گردی که پس از آن تشکیل شد و در مصاحبه ها آشکارا از مخالفت خود با اعدام و شکنجه در ایران آینده گفته و تاکید داشتند که همه کوششها و پایه خواسته آنان این است که حقیقت همه این جنایت ها و تبه کاری ها روشن شود.
روز 6 آبان 1391 برابر با 27 اکتبر 2012 که روز اعلام رأی دادگاه مردمی "ایران تریبونال" است به عنوان روزی بیاد ماندنی در تاریخ مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران به ثبت خواهد رسید . سپاس بسیار از همه قاضیان شرافتمند،همه شاهدان شکنجه شده و زجر کشیده و همه برگزار کنندگان این دادگاه مردمی.

کوروش گلنام
یک شنبه 7 آبان 1391 ـ 28 اکتبر 2012

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد