logo

اعتماد به خاتمی، گم راهی است

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ - ۰۴ اکتبر ۲۰۱۲

کوروش گلنام

وضع آشفته ودرگبری ها
در هنگامی که وضع ایران به نهایت آشفته است و گرانی کمر مردم به ویژه لایه های کم درآمد را شکسته است، در گیری و نبرد قدرت در حکومت هم چنان هر روز بیشتر و بیشتر شده و با سیاست های نادرست و به راستی "ضد ایران و ایرانی" و توهم خود بزرگ بینی رهبر و دولت دست نشانده، دور نمای تحریم های بیشتر و حتا جنگی خانمان سوز به چشم می خورد و روشن نیست فردا چه پیش خواهد آمد. ابنک زمزمه شرکت "اصلاح طلبان حکومتی هنوز باقی" در انتخابات آینده به گوش می رسد و یک بار دیگر کوشش می شود که خاتمی چهره شده، به میدان امده یا او را به میدان بیاورند! از سوی اصلاح خواهان هم چنان باقی حکومتی، با خواری التماس می شود که راهی باز بگذارند که بتوانند در این نمایش شرکت کنند. از سوی رقیب نیز دو گونه بر خورد می شود. گروهی می گویند به اشتباه و گناه های خود اعتراف کرده و توبه کنید(بگویند غلط کردیم که به کودتا اعتراض کردیم) وگروهی دیگر چون برادر بازجو حسین شریعتمداری آن ها را ضد انقلاب و بر انداز دانسته و با شرکت آنان در انتخابات به شدت مخالفند. این نمایش ها هر چه به زمان انتخابات قلابی دیگر نزدیک می شویم بیشتر و یبشتر شده و کوشش خواهند کرد تا با این برنامه ها مردم را سرگرم و مسئله گرانی کشنده، پایمال کردن هر روزه حقوق انسانی ایرانیان، بمب اتم و زد و بندهای پنهان را از دید و چشم مردم دور نگاه داشته و به حاشیه برانند. ولی آیا گرانی و نبود غذا، دارو، امنیت و قانون و قانون مداری شوخی بردار است ومی توان آن ها را پنهان کرد؟

پرسش مهم
پرسش مهم این است که خاتمی در هشت سال دولت خود و با آن امکان ها و پشتوانه میلیونی، به سبب وضع ویژه آن روزگار استثنایی، چه گلی بر سر ملت زد که اکنون در اوضاعی بس آشفته تر و در حالی که رهبر فرزانه خود خوانده در خواب و خیال و با زور و پشتیبانی "اوباش ولایت" و مشتی چاپلوس و میهن فروش، دیگر خود را خلیفه مسلمانان می داند و شمشیر جنایت وتبه کاری را آشکارا از رو بسته است، چه می تواند بکند؟ به چه انگیزه ای مردم به ویژه جوانان، دانش جویان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، کارگران، معلمان که پر جنب وجوش تر و پر خروش تربوده و چوب خاتمی را خورده اند، هم راه با دیگر لایه های اجتماعی باید یک بار دیگر به کسی اعتماد کنند که سازشکاری و تسلیم و زبونی در برابر ستم گران را با "دموکرات بودن" یکی دانسته و در مقام یک رئبس جمهور کارش پند و اندرزهای بی نتیجه و وعده های بی پشتوانه وپوشالی به آزادی خواهان و خاک پاشیدن در چشم حقیقت و در برابر، آستان بوسی کسی بوده که خود بهتر از دیگران می دانسته است که چه جنایت ها انحام داده و می دهد؟ می خواهند بازهم یک شعبده بازی در ایران به راه انداخته تا حکومت از درون پاشیده و درگیر با ده ها گرفتاری ودرد بی درمان، اندک زمانی یافته، اگربتواند از گرداب مرگ و نابودی خود را برهاند و بتوانند یک احمدی نژاد دیگری روی دست مردم گذارده، مال وجان مردم را بیش از گدشته به باد دهند؟

گیریم که چنین شود
گیریم که چنین شود و خاتمی با" اشک ها و لیخندها" یک بار دیگر مردم را فریب دهد ومردم به امیدی واهی به پای صندوق ها رفته، در انتخابات شرکت کنند تا"رفراندم" مورد ادعا ولی قلابی رهبر فرزانه مبنی بر:" شرکت در انتخابات رأی به رژیم ولایت وشخص من علی خامنه ای است" هم شکل عملی به خود گرفته و ازآن بدتر بیشترین شمار آرا از آن خاتمی شود ولی یک احمدی نژاد دیگر سر از صندوق در آورد! یا گیریم که نه، مجبور شوندچون آن دو دوره گذشته بپذیرند که شخص خاتمی بر کرسی ریاست دولت تکیه زند. در چنین روندی، با شناختی که از دلیری و بی باکی خاتمی در دست است جز فاجعه و تسلیم شدن به حکم حکومتی و نگفتن از"هر 9 روزیک توطئه" و دعا و ستودن هر روزه"ستون خمیه انقلاب"چه کاری از او بر میآید؟ بازهم دانش جویان، روزنامه نگاران کارگران، معلمان و.... را سرکوب وخانواده های آنان را از هم پاشیده وآقا دلش خوش خواهد بود که رئیس جمهور است و از "گفت وگوی تمدن ها" بگوید ولی در نشست سازمان ملل حتا ازگرفتن عکسی با سران یا نمیایندگان برای نمونه آمریکا یا اسراییل هراس داشته باشد!

راه مردم از خاتمی جداست
راه مردم از خاتمی جداست. او با" شفافیت" خود را وابسته نظام و ولایت می نامد وعلیه براندازی است(در این گونه موردها بسیار شفاف است)، بیشترین شمار مردم ولی نه تنها که حکومت و ولایت را نمی خواهند که از آن بیزارند و این را در هر صف و هر مکانی که بتوانند گفته و می گویند. خاتمی برانداز نیست ولی آرزوی بیشترین شمار مردم نابودی و براندازی حکومت تبه کار اسلامی است. خاتمی را حتا اگر با خواری در انتخابات راه بدهند و خود هم راه پیروزیش را هموار کنند، نمی توان نماینده مردم ایران شمرد. این را من نمی گویم این راموضع گبری خود او می گوید که درست در برابر دیدگاه بیشترین شمار مردم ایران قرار دارد.
خاتمی امروز می گوید تا میر حسین موسوی، کروبی و... در زندن هستند و با وضع کنونی چه انتخاباتی ولی فردای آغاز نمایش در آن شرکت کرده و به همه گفته های خود و گروه خود پشت می کند. به چنین فردی نمی شود اعتماد داشت و اعتماد به او جزگم راهی چیز دیگری نیست.

کوروش گلنام
سه شنبه 11مهر 1391 ـ 2 اکنبر 2012

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد