logo

کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی

جمعه ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲

کوروش گلنام

دولت کانادا گام دوم را استوارتر و کوبنده تر برداشت و ورود وابستگان حکومت اسلامی به کانادا را نیز ممنوع اعلام کرد. بی گمان پشت این رخ داد که دستگاه ولایت را شوکه کرد، دولت کانادا افزون بر آن انگیزه ها که اعلام کرده است، آگاهی ها و دانستنی های دیگری نیز دارد که ینا بر سیاست روز خود نیاز ندیده است که آن ها را بیان کند ولی نمی توان تردید داشت که اگر نه همه این آگاهی ها که دست کم بخشی از آن را در اختیار کشورهای هم پیمان خود نهاده است و رویدادهای آینده نشان خواهد داد که این آگاهی ها تا چه اندازه مهم بوده است.
تیری در چله کمان
از زمان شکنجه و قتل زنده یاد زهرا کاظمی و رفتار تبه کارانه حکومت اسلامی در برابر آن که به هر وسیله شدنی از روشن شدن همه ماجرا حلوگیری کرد، پیکر بی جان زهرا کاظمی را تحویل نداد و شبانه و دزدانه او را به خاک سپرده و مزارش را بتن ریزی کرد که دیگر پیکر شکنجه شده او قابل دسترسی نباشد، رابطه کانادا و حکومت تیره شد. حکومت مدعی اسلام ناب محمدی نه تنها متهم به این شکنجه و جنایت، قاضی خوش نام مرتضوی را محاکمه و مجازات ننمود که در برابر اعتراض جهانیان وبه ویژه کانادا، به اوپست و مقام بالاتری نیز داد. کانادا از همآن زمان تیری در چله کمان نهاده و نشانه رفته بود. سرانجام اگر چه دیر ولی زمان مناسب از دید آن کشور فرا رسید و هفته پیش آن تیر را رها کرده و به هدف زد.
وزارت خارجه کانادا کار خود را استادانه انجام داد. نخست سفارتش را در ایران بست(اکنون روشن شده است که کانادا پیش از بستن سفارت خود در ایران، دیپلمات های خود را از راه زمینی از ایران بیرون برده و به ترکیه رسانده بود) و سپس دیپلمات های چند چهره و چند منظوره سفارت ایران را بیرون انداخت و همآن کاری را کرد که انگلستان پس از یورش وحشیانه به سفارت خانه خود در ایران، پیش از او انجام داده بود. التماس های حکومت ولایی به شیوه های گوناگون به انگلستان برای عادی کردن رابطه وباز نمودن دوباره سفارت ها را نیز بباد داریم که به جایی هم نرسید و نخواهد رسید.

پاسخ مناسب!
کانادا سفارت خود را در ایران بسته و کارمندان سفارت ایران را بیرون انداخته است و آقایان می فرمایند"به زودی پاسخ مناسب را خواهیم داد"! چه پاسخ مناسیی در برابر این رسوایی تازه؟! باید دید از کیسه مارگیری آ سید علی چه بیرون می اید!
در هیچ کشوری چنین سردرگمی و هرج و مرجی چون ایران ولایت زده، حاکم نیست. باید پرسید که علی لاریجانی چکاره است که هر رویدادی که رخ می دهد و هر سخنی که دولت مردان کشورهای دیگر می گویند، به جای وزارت خارجه این او است که با شتاب و همیشه نیز باد در گلو به پاسخ گویی پرداخته، با پرخاشگری آشکارا تهدید به ترور و آدمکشی می نماید؟ رئس مجلس چکاره است که در امور سیاسی مربوط به وزارت خارجه، دم به دم با توپ و تانک توخالی به میدان می آید؟

این آغاز کار است
دولت کانادا گام دوم را استوارتر و کوبنده تر برداشت و ورود وابستگان حکومت اسلامی به کانادا را نیز ممنوع اعلام کرد. بی گمان پشت این رخ داد که دستگاه ولایت را شوکه کرد، دولت کانادا افزون بر آن انگیزه ها که اعلام کرده است، آگاهی ها و دانستنی های دیگری نیز دارد که ینا بر سیاست روز خود نیاز ندیده است که آن ها را بیان کند ولی نمی توان تردید داشت که اگر نه همه این آگاهی ها که دست کم بخشی از آن را در اختیار کشورهای هم پیمان خود نهاده است و رویدادهای آینده نشان خواهد داد که این آگاهی ها تا چه اندازه مهم بوده است. هیچ دور نیست که در آینده شماری کشورهای دیگر غربی نیز از این سیاست پیروی کنند. به هر رو این کار و حرکت کانادا ستودنی است و باید امیدوار بود که دیگر کشورها نیز از آن پیروی کرده و دیپلمات های جند وظیفه ای حکومت اسلامی را که در بیشتر کشورها کاری جز توطئه و خرابکاری ندارند از این کشورها بیرون کنند.

کار کانادا، واکسنی ضد حکومت اسلامی
کار درست همین است. اگر غربی ها از همآن آغاز گروگان گیری ها، خرابکاری ها، ترورها وبمب گذاری ها از سوی حکومت اسلامی و وابستگان وجیره خواران او چون حزب الله و حماس، تنها به سود وبهره آنی خود نمی اندیشیدند وآینده نگر نیز بودند، کار امروز به این جا کشیده نمی شد. سی وچهار سال با این حکومت به مدارا رفتار کردند، چشم بر جنایت ها و پایمال کردن هر روزه حقوق انسانی ایرانیان بستند و به جایش از لولوی حکومت اسلامی بهره بردند و با رقم های نجومی اسلحه فروختند و منطقه خلیج فارس را به شدت نظامی کردند. در این میان ایران فلک زده بازیجه ای شد میان از یک سو دو قدرت روسیه و چین، که چون خود حکومت اسلامی مخوف ،ریا کار و پایمال کنندگان حقوق بشرندند، و غرب از سویی دیگر. در همه این سی وجهار سال ولی این مردم ایران بودند که هر روز شکنجه شده و قربانی دادند. نابسامانی در ایران چنان شد که تنها قربانیان هر ساله ترافیک را می توان با قربانیان یک جنگ خونین برابر دانست. اکنون نیز که به میمنت و مبارکی وجود ولایت و دولت دست نشانده او، ریال ایران به همآن "کاغذ پاره" آشنای همگان تبدیل و سایه گزسنگی و قجطی نیز بر میهن ما سایه افکنده است.
کار کانادا، کاربرد واکسنی ضد ویروس حکومت اسلامی است. دیگر کشورها و سازمان ملل نیز می باید از این واکسن استفاده کرده، دیپلمات ها و دیگر وابستگان این حکومت را بیرون انداخته و ورود آنان را به کشورخود وسازمان ملل ممنوع سازند. آن زمان خواهید دید که چه میزان از آشوب ها، ترورها، بمب گذاری ها به ویژه در منطقه خاورمیانه کاسته خواهد شدو رگه های حیاتی فتنه گری ها حکومت اسلامی در کشورهای غربی نیز بریده و خفه خواهد شد.

کوروش گلنام
پنجشنبه 23 شهریور 1391 ـ 13 سپتامبر 2012

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد