logo

هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نامه سرگشاده به ١٦مین کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد در تهران

به تاریخ ٢٦- ٣١ اوت ٢٠١٢

چهار شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۲ اوت ۲۰۱۲

aksariat.jpg
خانم/آقای رئیس جمهور!

کشور شما یکی از ١٢٠ کشوری است که برای شرکت در ١٦مین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد در تهران، که از تاریخ ٢٦ تا ٣١ اوت ٢٠١٢ برگزار خواهد شد، دعوت شده است.

این اجلاس فرصت مناسبی را برای گفتگو میان رهبران سیستم های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که درصد قابل توجهی از مردم جهان را نمایندگی می کنند، فراهم می آورد. در ضمن این جلسه فرصتی است برای جنبش غیرمتعهد تا بار دیگر بر نقش خود در دفاع از صلح و امنیت جهانی تأکید کند.

سازمان ما، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اعتقاد دارد که اجلاس آتی همچنین می تواند برای اعضا و ناظران جنبش غیرمتعهد پلاتفرمی را برای ترویج ارزش های این جنبش در ایران و به منظور کمک به کاهش تنش میان ایران و جامعه بین المللی تهیه کند.

مسئله هسته ای

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از فعالیت قابل توجهی که توسط کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد در خصوص طرح معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) برای تدارک کنفرانس بازبینی سال ٢٠١٥ انجام شده است، حمایت می کند.

ما به ویژه از تاکید جنبش غیرمتعهد مبنی بر "پیشبرد متوازن و غیرتبعیض آمیز سه پایه اصلی NPT (منع غنی سازی، خلع سلاح هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای)" پشتيبانی می کنيم. ما از اسناد ناظر بر تضمین های امنیتی و علیه به کارگیری یا تهدید به استفاده از سلاح اتمی یا آزمایش هسته ای و نیز اسناد ناظر بر خلع سلاح اتمی و مناطق عاری از سلاح هسته ای، استقبال می کنیم.

ما از حق مسلم برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز حمایت می کنیم. ما با نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، به عنوان اصلی ترین ارگان برای انتقال فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، توافق داریم و آن را مناسبترین بازیگر برای بررسی موضوعات مربوطه می دانیم.

ما بر این اعتقادیم که اجرای پیشنهادهای اعلام شده توسط جنبش کشورهای غیرمتعهد بهترین راه حل دراز مدت برای رسیدگی به مناقشاتی است که میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١+٥ جریان دارند.

در کوتاه مدت، اعضا و یا ناظران جنبش کشورهای غیرمتعهد منفرداً می توانند نقش مهمی را در کمک به حل و فصل بن بست در این مذاکرات ایفا کنند. ما قویاً از موضع جنبش غیرمتعهد دایر براجرای قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی حول نظام پادمانی و کاربست پروتکل الحاقی حمایت می کنیم.

ما شما را به استفاده از مناسبت اجلاس سران در تهران برای یافتن راه حل های عملاً ممکن مسئله هسته ای که متضمن احترام به حق توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و نیز اقتدار فرآیند راست آزمائی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) باشند، تشویق می کنیم.

حقوق بشر در ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) واقف است که در میان اهداف و اصول جنبش کشورهای غیرمتعهد، چنان که آخرین بار در ١٤مین اجلاس سران جنبش در هاوانا، منعقده در سپتامبر ٢٠٠٦ تصریح شدند، "احترام به حقوق بشر، آزادی های اساسی و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد"، مقام شامخی دارند.

اصول و اهداف جنبش کشورهای غیرمتعهد همچنین در مورد وظیفۀ هر دولت عضو آن به رعایت کامل و با حسن نیت معاهدات بین المللی آن عضو و محکومیت نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر صراحت دارد.

متاسفانه، میزبان شما در اجلاس تهران اصول فوق را رعایت نمی کند. گرچه ایران پنج معاهده بین المللی مربوط به حقوق بشر (از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) و دو پروتکل اختیاری کنوانسیون مربوط به حقوق کودک را امضا کرده است، اما این معاهدات بطور سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می شوند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین نرخ های اعدام در جهان (از جمله اعدام در ملاء عام، اعدام های مخفی، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام نوجوانان بزهکار) را داراست. دست کم ٦٠٠ اعدام در سال ٢٠١١ ثبت شده اند، که بسیاری از آن ها برای جرائمی بوده اند که از زمره جنایت های سنگینی که بشود طبق قوانین بین المللی مجازات اعدام بر آنها گزارد، به شمار نمی آیند.

هزاران نفر از مردم، از جمله فعالان احزاب سیاسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای سازمان های جامعه مدنی، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه های کارگری و شهروندان عادی در بازداشت یا در زندان های جمهوری اسلامی اسیرند. بسیاری از آنها شکنجه شده اند، خانواده هایشان مورد تهدید قرار گرفته اند و امکان معیشت از آنان سلب شده است.

هزاران نفر دیگر تحت مراقبت همه جانبه ارگان های بیشمار امنیتی در استخدام جمهوری اسلامی قرار دارند. آزادی تجمع وجود ندارد، آزادی عقیده و آزادی بیان به شدت محدود شده اند و فضای ترس بر کشور حاکم شده است؛ فضائی که شهروندان را به سکوت و یا فرار از کشور وادار می سازد.

سال های بسیاری است که جمهوری اسلامی از نظارت بین المللی وضع حقوق بشر در ایران، از جمله از پذیرش دیدار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ایران از سال ٢٠٠٥ به بعد، سر باز زده است. آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش اکتبر سال ٢٠١١ خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، به عدم همکاری جمهوری اسلامی با نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه داده است.

پس از گزارش گزارشگر ویژه، به یک هیئت کاری از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه داده شد تا در دسامبر ٢٠١١ دیداری از ایران داشته باشد. با این حال، درخواست هایی که پیش از سفر هیئت و در طول آن برای ملاقات با چهره های اپوزیسیون تحت بازداشت خانگی، برای تماس با دیگر زندانیانی که نسبت به حال آنها نگرانی وجود دارد، و برای ملاقات با طیفی از نمایندگان مستقل جامعه مدنی طرح شده بودند، پذیرفته نشدند.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) معتقد است که نظر مساعد اعضا و ناظران جنبش کشورهای غیرمتعهد برای رژیم جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است تا نظر مساعد کشورها و یا گروه کشورهای دیگر. مثلاً ما اطلاع یافته ایم که مقامات زندان جمهوری اسلامی به منظور اجتناب از تبلیغات بد در اجلاس آینده تهران، ده ها تن از زندانیان سیاسی را موقتاً آزاد خواهند کرد با این شرط که آنها پس از پایان اجلاس کشورها به زندان و یا بازداشتگاه برگردند.

بنابراین ما از شما می خواهیم از نفوذ خود بر میزبان اجلاس سران در تهران استفاده کنید و به مقامات ایران یادآوری نمائید که به اجرای منشور سازمان ملل و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد بماند. به طور ویژه، ما از شما می خواهیم برای اجرای مطالبات زیر به جمهوری اسلامی فشار آورید:

- توقف اجرای احکام اعدام؛

- آزادی تمام زندانیان سیاسی و پرهیز از حبس مجدد کسانی که موقتاً تا اختتام اجلاس آزاد شده اند؛

- رعایت تعهدات داده شده به سازمان ملل ـ تعهداتی که در مناسبت های خاص سپرده اما هرگز به اجرا گذاشته نشده اند ـ دایر بر دعوت از گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضع حقوق بشر در ایران و دعوت از دیگر نمایندگان ویژه سازمان ملل برای دیدار از ایران از طریق اعلام عمومی تاریخ نخستین دیدار.

ما از شما درخواست داریم که شخصاً خواهان دیدار با تعدادی از رهبران سیاسی، از جمله با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شوید و در جریان اجلاس برای ملاقات دیپلمات هایتان با زندانیانی همچون رضا شهابی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، فریبرز رئیس دانا، بهمن احمدی اموئی، ابراهیم یزدی، مصطفی تاجزاده، محمد صدیق کبودوند، عبدالفتاح سلطانی، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده فران حسامی و ... که نسبت به وضعیتشان نگرانی وجود دارد، بکوشید.

دموکراسی همچون ارزشی بین المللی

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) واقف است که جنبش غیرمتعهد خود را به "دفاع و تثبیت دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی مبتنی بر اراده آزاد افراد" متعهد می داند.

جمهوری اسلامی ایران این ارزش جهانی را رعایت نمی کند و از بدو موجودیت خویش منظماٌ به سرکوب اراده مردم ایران اقدام کرده است. سازمان ما، سازمانی چپ و دموکراتیک که نقش برجسته ای در سرنگونی رژیم شاه ایفا کرد، از سال ١٩٨٣ممنوع اعلام شد و صدها تن از رهبران و اعضای آن اعدام شدند. اعضای سازمان ما در ایران همچنان تحت پیگرد قرار می گیرند.

سازمان ما، همچون دیگر سازمان های اپوزیسیون، محروم از امکان شرکت در هرگونه رقابت انتخاباتی و انتشار مواضع سیاسی خود است و توسط قانون و واقعیت جاری در جمهوری اسلامی از عرضه پیشنهادهای سیاسی خود به مردم باز داشته شده است.

جمهوری اسلامی بدون شک در جریان اجلاس پیش رو خواهد کوشید خود را به عنوان بخشی از "محور مقاومت" در برابر سیاست قدرتهای بزرگ معرفی کند. ما دیگر اعضا و ناظران جنبش غیرمتعهد را فرا می خوانیم که در دفاع از اصول و اهداف جنبش در این ارتباط گوش به زنگ باشند.

ما مشخصاً بر این باوریم که مقاومت در برابر سیاست قدرت های بزرگ نمی تواند عذر و توجیهی برای سرکوب اراده آزاد مردم خویش توسط هیچ یک از دولت های عضو جنبش غیرمتعهد باشد.

مقاومت در برابر سیاست قدرت های بزرگ همچنین نباید موجب حمایت یا مدارای دیگر اعضا و ناظران جنبش غیرمتعهد بر پایه لرزان "دشمن دشمن من، دوست من است" گردد. ما از شما می خواهیم مراقب باشید که از اجلاس تهران برای نمایش ریاکاری و استانداردهای دوگانه بهره گیری نشود. سال پیش رو، که به انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٣منتهی خواهد شد، یک دورۀ ناآرام و برای فعالان و هواداران سازمان های سیاسی مستقل، پرمخاطره خواهد بود.

ما از شما تقاضا داریم که اعضا و ناظران جنبش غیرمتعهد بکوشند عالی ترین سهم را در رفع این مخاطره و تسهیل ابراز اراده آزاد مردم ایران از خود نشان دهند.

یکی از راه های تحقق این امر می تواند استقرار مکانیسمی برای نظارت متقابل روندهای انتخاباتی در میان جنبش غیرمتعهد، به شمول اعزام ناظرانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٣ باشد.

خواست ما از شما اين است که پیشنهاد استقرار چنین مکانیسمی در اجلاس تهران را با همتاهایتان در میان بگذارید ـ مکانیسمی که مقدمتاً توسط کشور شما و کشور عهده دار ریاست جنبش غیرمتعهد تحقق خواهد یافت ـ و آمادگی کشورتان را جهت تأمین ناظرانی برای انتخابات سال ٢٠١٣ در ایران در چند ماه آتی اعلام دارید.

ما متعهدیم برای استقرار یک سیستم بین المللی مبتنی بر صلح، عدالت، برابری، دموکراسی و احترام کامل به قوانین حقوق بشر و اصول مندرج در منشور سازمان ملل، عمل کنیم. سازمان ما بر پایه اصل همبستگی برای صلح و توسعه، اعم از ملی و بین المللی، بنا شده است. ما به هر قیمت به دفاع از این اصول ادامه خواهیم داد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خواهان همبستگی شما با مردم ایران در حمایت از این ارزش ها است. زمانی که مردم ایران به تحقق اراده آزاد خود در دموکراسی نائل آیند، کشورهائی را که در این سالهای تاریک به حمایت از آنان برخاستند، به یاد خواهند آورد.

ما آرزوی اجلاسی موفق و دیداری دلپذیر از کشورمان را برای شما داریم.

با احترام
بهروز خلیق از طرف
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هفده اوت 2012


google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:


Sassan
2012-08-24 05:52:07
هموطن گرامی . همانطور که می دانید کنفرانس کشورهای غیر متعهد در تهران از یکشنبه 5 شهریور تا جمعه 10 شهریور برگزار می شود. این بهترین زمان برای تظاهرات و اعتراض های جمعی روی پشت بام هاست چون با وجود سران کشورهای مختلف رژیم نمی تواند از سلاح سرکوب خود به راحتی استفاده کند.

رژیم فاشیستی سهمیه بنزین را افزایش داده تا به این وسیله مردم به مسافرت بروند.باید به دیگران اطلاع دهید که این بهترین فرصت برای تظاهراتی بزرگ و اعتراضات بزرگ است. به این صفحه بپیوندید و به دیگران اطلاع دهید
http://www.facebook.com/IranFreedom2012

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد