logo

بیانیه مطبوعاتی
در اول ماه مه همراهمان شوید

ماد خیابانی سپید برای دفاع از حقوق انسانی کارگران در ایران
شروع برنامه: ۱ ماه مه ۲۰۱۲ ساعت ۱۵ :۱۰
ردهم آیی: ساعت ۰۰ : ۱۱ - میدان ویلی برانت
ایران آزاد و سازمان عفو ​​بین الملل آلمان بوخوم ( شاخه دانشگاه )

يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۹ آپريل ۲۰۱۲

بیانیه مطبوعاتی
در اول ماه مه همراهمان شوید
نماد خیابانی سپید برای دفاع از حقوق انسانی کارگران در ایران

ایران آزاد و سازمان عفو ​​بین الملل آلمان بوخوم ( شاخه دانشگاه ) شما را به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۲ به تظاهرات سپید برای دفاع از حقوق انسانی کارگران در ایران دعوت می کنند. با لباس های سپید به عنوان نمادی از صلح و آزادی باهمکاری یکدیگر به اقدامات بی رحمانه و سرکوب خشن جمهوری اسلامی در برابرجنبش کارگری، اعتراض کنیم.

در ایران با ایجاد یا تحکیم تشکل های مستقل کارگری به شدت مبارزه شده، قوانین کار به طور مداوم به ضرر کارگران تغییر داده می شوند. حتی مذاکره و چانه زنی بر سر دستمزد کارگری مجاز نیست.

ساده ترین اعتراضات جمعی سرکوب و سازمان دهندگان آن به مجازات های سنگین محکوم می شوند. بسیاری از رهبران برجسته جنبش کارگری ایران، مانند رضا شهابی، از اعضای رهبری اتحادیه کارکنان شرکت واحد، در زندان به سر می برند. کسانی که تنها در راستاي دفاع از حقوق كارگري خود و پشتیبانی ازهمكاران شان و سازمان دهی تظاهرات برای باز پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، دستگیر وبه زندان افتاده اند. از فعالان کارگری برجسته که هم اکنون در زندان هستند می توان از علی اخوان، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، مهدی فرحی شاندیز، صدیق کریمی، و شیث امانی نام برد که به دلایل مشابه، بازداشت و در زندان های ایران تحت فشار هستند.

ما از همه دعوت می کنیم برای آزادی زندانیان کارگر و کلیه زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق انسانی، و حمایت از خواسته های، کارگران ایران در روز اول ماه مه به ما بپیوندند.

شروع برنامه: ۱ ماه مه ۲۰۱۲ ساعت ۱۵ :۱۰

از موزه معدن آلمان در بوخوم

Am Bergbaumuseum 28 | 44791 Bochum
گردهم آیی: ساعت ۰۰ : ۱۱ - میدان ویلی برانت

در روی میز آگاهی رسانی ما در میدان ویلی برانت ، در مورد وضعیت غیرقابل تحمل کنونی کارگران در ایران و نقض گسترده حقوق انسانی آنان گزارش خوا هد شد، و طوماری که خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و رهبرا ن جنبش کارگری است برای امضا ارائه خواهد شد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد