logo

پیام به رضا شهابی

الکس گوردون، از اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل ونقل بریتانیا

سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱

رفیق عزیز، رضا شهابی

این پیام را بنا به درخواست دوستان و رفقای "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" برایتان می نویسم . من ریاست اتحادیه کارگران کشتی رانی و حمل نقل را به عهده دارم که از هشتاد هزار کارگر حمل و نقل عمومی در بریتانیا، شامل کارگران قطار، مترو، اتوبوس و تاکسی، تشکیل شده است.

امروز کارگران در سراسر جهان در حال آماده شدن برای مهم ترین مصاف احتمالی با سرمایه داری جهانی در طول تاریخ هستند. ما بطور مرتب در جریان مبارزه شما برای آزادی سیاسی و در راه کسب حقوق کارگری، و سرکوب آشکار و بی شرمانه شما و دیگر رفقای کارگر که توسط رژیم ضد طبقه کارگر ایران صورت می گیرد، قرار داریم .

در ماه اوت سال 2010 در کنگره فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ( آی تی اف) در مکزیکوسیتی که هر چهار سال یک بار برگزار می شود، من توانستم قطنعامه ای در حمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد و نمایندگان زندانی این سندیکا از جمله خود شما ارائه دهم. در آن قطعنامه بطور مشخص از شما نام برده شده بود. ما امسال در همکاری با نمایندگان سوسیالیست و نمایندگان مدافع طبقه کارگر در پارلمان بریتانیا، کوشیده ایم که موضوع شما را برجسته و آزادی شما را درخواست کنیم .

ما به استقلال و حق حاکمیت مردم و جنبش کارگران در ایران احترام می گذاریم و آماده هر گونه یاری به شما هستیم تا آزادی خود را بدست آورید و به مبارزه خود برای کسب حقوق کارگران در ایران ادامه دهید.

به همین دلیل من بنا به درخواست رفقای خود در جنبش کارگری ایران، از شما تقاضا می کنم که اعتصاب غذای خود را که اکنون 21 روز از آن می گذرد، بشکنید. ما از قاطعیت شما علیه شکنجه و سرکوب توسط رژیم ایران آگاهیم. هیچ کس، حتی دشمنان شما نمی توانند نسبت به شهامت و اراده شما برای مبارزه در راه باورها و کسب حقوق خود، تردید داشته باشد. از شما تقاضا می کنم که اعتصاب غذای خود را بشکنید؛ زیرا جنبش کارگری، نیازمند است که رهبرانی چون شما زنده بمانند و نمیرند. دردی که شما از نخوردن غذا متحمل شده اید از این به بعد منجر به صدمات بیشتر و شاید نابود کننده در کارکرد اندام شما ( کبد، کلیه، قلب و... ) خواهد شد .

من صمیمانه از شما تقاضا می کنم که اقدام شجاعانه و از جان گذشته ی اعتصاب غذای خود را بشکنید؛ اعتصابی که اگر ادامه یابد مردم ایران را از یکی از رهبران خود محروم خواهد کرد، همان گونه که رژیم ضد طبقه کارگر ایران تلاش می کند با ربودن، به ناحق زندانی کردن و اعدام رهبران جنبش شما انجام دهد.

لطفا به خانواده و رفقای خود در سراسر جهان اعلام کنید که اعتصاب غذای خود را می شکنید تا باور خود به توانایی جنبش ما در رسیدن به پیروزی را نشان دهید.

در همبستگی با شما،

الکس گوردون
رئیس اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا ( (RMT

12 دسامبر 2011

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
http://www.etehadbinalmelali.com

***********

RMT’s Alex Gordon’s Message to Reza Shahabi

12 December 2011

Dear Comrade Shehabi,

I write to you at the request of your friends and comrades in the International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI). I am President of the National Union of Rail, Maritime & Transport Workers (RMT), which organises 80,000 public transport workers in Britain, including rail, metro, bus and taxi workers.

Workers around the world are today preparing for potentially the most significant confrontation with global capitalism in history. We are constantly informed about your struggles for political freedom and for the full trade union rights of Iranian workers and about the gross and scandalous oppression against you and other Iranian comrades by the anti-working class regime in Iran.

In August 2010 I was able to move a resolution at the four-yearly Congress of the International Transport Workers’ Federation (ITF) in Mexico City in solidarity with the VAHED Syndicate and with all the imprisoned trade union officers, including yourself. You were named specifically in the resolution. This year we have worked with socialist and pro-working class members of parliament in Britain to highlight your case and to call for your freedom.

We respect the independence and the sovereignty of the Iranian people and its workers’ movement and we want to offer you every possible assistance to regain your freedom and to take forward the fight for workers’ rights in Iran.

It is for that reason that I am asking you at the request of your comrades in the Iranian workers’ movement to suspend your hunger strike, which has now been taking place for 21 days. We know your determination to resist the torture and the oppression of the Iranian regime. No-one, not even your enemies, can doubt your courage and mental strength to fight for your rights and your beliefs. I am asking you to suspend your hunger strike because the working class movement needs leaders such as yourself to live, rather than to die, and from this point on the pain that you have already experienced in refusing to take food will lead to further and perhaps fatal damage to your vital body functions (liver, kidney, heart, etc).

I earnestly ask you to break from this brave and desperate action of hunger striking, which if it continues will deprive the Iranian people of another leader, just as surely as the Iranian anti-working class regime seeks to kidnap, wrongly imprison and execute your movement’s leaders. Please announce to your family and comrades around the world that you will suspend the hunger strike in order to show faith in our movement’s ability to triumph.

Yours in solidarity,

Alex Gordon,

President,

National Union of Rail, Maritime & Transport Workers (RMT)


For more information on the situation of Reza Shahabi and other Iranian imprisoned workers, see: http://www.workers-iran.org/


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد