logo

گرامی باد شانزده آذر

بیانیه: انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۰ - ۰۶ دسامبر ۲۰۱۱

روز شانزده آذر به عنوان روز بر آوردن صدای آزادی خواهی و برابری طلبی و دفاع از حقوق انسانی برای کل جامعه در تاریخ جنبش مبارزاتی ایران رقم خورده و در تقویم این تاریخ به ثبت رسیده است. دانشگاه مانند کارخانه یک رکن اصلی اعتراض به نابرابری و پایمال شدن حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکثریت جامعه بوده است. و این تنها محدود به ایران نبوده. اما شانزده آذر امسال از ویژگی برتر و برجسته تری برخودار خواهد بود. مبارزات جوانان و مردم به تنگ آمده از حاکمیت یک درصدی در سراسر جهان که ماههاست در جریان است و روز به روز پویا تر و قدرتمندتر می شود و انقلابات منطقه خاورمیانه و آفریقا علیه دیکتاتوریها که بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را بر مردمان آن کشورها، بخصوص جوانان تحمیل کرده بودند، امروز تصویری متفاوت از گذشته را از موقعیت کل نظامهای سرمایه داری با هر نوع ایدوئولوژی ای و همچنین موقعیت رشد آگاهی و توازن قوا به نفع مردم را به نمایش گذاشته است. تحولات یک سال اخیر در سطح دنیا تمام ایدئولوژیهای طبقات حاکم (یک درصدیها) مبنی بر دنیا همین خواهد بود که هست و 99 درصد مردم ناچار به پذیرش این قوانین ابدی هستند را باطل ساخته است. امروز 99 درصدیها به این باور رسیده اند که بدون برخورداری از امکانات اقتصادی، بدون بهره مندی از یک زندگی انسانی و مرفه نمی توان آزاد بود. مردم 99 درصدی جهان دیگر دمکراسی تعین شده از سوی یک درصدیها را نمی پذیرند و می خواهند آنطور که خود می خواهند آزاد باشند.
اما مجموعه این شرایط پشتوانه ای عظیم برای جنبش دانشجوئی و متحد آن یعنی جنبش کارگری ایران پدید آورده است. امسال مراسم شانزده آذر می تواند با قدرت تر برگزار شود و بر خواسته های انسانیش بیشتر پای بفشارد.ما کارگران دست در دست دانشجویان برای رسیدن به خواسته های مشترکمان مبارزه خواهیم کرد.
زنده باد هبستگی دانشجوئی و کارگری
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
14/9/1390


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد