logo

در پشتیبانی از "کمیته ی دفاع از رضا شهابی"

بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۰ - ۰۵ دسامبر ۲۰۱۱روز گذشته، ۱۲ آذر ۱۳۹۰، تعدادی از اعضای خانواده و نزدیکان رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از فعالین شریف و شناخته شده جنبش کارگری ایران، تشکیل "کمیته ی دفاع از رضا شهابی" را رسما اعلام کردند. رضا شهابی حدود ۱۹ ماه است که به جرم دفاع از ابتدایی ترین مطالبات کارگری و آگاه کردن کارگران نسبت به حقوق خویش در زندان است. کمیته دفاع از رضا شهابی با تاکید بر عوارض جسمی و روحی زندان بر ایشان و توصیف شرایط روحی و جسمی و اقتصادی ای که در این مدت اعضای خانواده و نزدیکان رضا شهابی با آن روبرو بوده اند، دست یاری به سوی کارگران و تشکل های کارگری دراز کرده و از همگان خواسته اند که خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان شوند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ضمن قدردانی از فعالیت ها و مبارزات حق طلبانه و پیگیر رضا شهابی چه در میان کارگران و چه در زندان، خود را در کنار "کمیته ی دفاع از رضا شهابی" دانسته و همصدا با این کمیته و تشکلات مستقل کارگری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان و همه فعالین کارگری زندانی است. اتحاد بین المللی به تلاشهای بی وقفه خود در جلب حمایت بین المللی از این خواست ادامه خواهد داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۰- ۴ دسامبر ۲۰۱۱
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد