logo

به برادر در بندم ضيا نبوي:
تو "كارون" را هم "دانشگاه" خواهي كرد

يکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ - ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

علی قلی زاده

ali-gholizade.jpg
ضيا جان!
من با چند هزار كيلومتر فاصله از و به اميد آزادي تو و همه زندانيان سياسي و عقيدتي ، به تو در سلول هاي سرد و نمور زندان كارون اهواز سلام ميگويم.
سلام من بر تو و بر همه آزادي خواهان وحق طلبان در بند
اين پيام به بهانه سالروز تولد تو در شب يلداست ، يلداي امسال با ياد تو و به نام تو براي هميشه در تاريخ خواهد ماند.
تولدت مبارك ضيا جان! بر تو و بر خانواده ات كه آزادمردي همچون تويي را پروش داده اند.
ضيا عزيزم!
تو در كنكور كارشناسي ارشد سال 87 ستاره دار شدي و علي رغم كسب رتبه تك رقمي ات ، به شيوه اي ناجوانمردانه و غيرقانوني از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بازماندي و من نيز در سال 88 به جمع دانشجويان ستاره دار پيوستم. يادم مي آيد در روزهاي قبل از كنكور كارشناسي ارشد سال 88 ، تو كه با همراهي ديگر يارانت شوراي دفاع از حق تحصيل را تاسيس كرده بودي ، به من اميدواري ميدادي و ميگفتي : " علي ! خوب كنكور بده كه امسال ديگر ستاره دار نخواهيم داشت و همه با هم به انشگاه ميرويم. "
ميگفتي هر دولتي كه غير از اين دولت بيايد ، ديگر ستاره دار نخواهيم داشت. ولي نشد آنجه ما و ملت ميخواستيم و اين دروغگو هايي كه وجود من و تو را انكار ميكردند ،همچنان و براي چند روزي بيشتر در قدرت مانند. و من و تو ايمان داريم كه "ظلم" رفتني است و "حق" است ، كه ماندنيست.
قرار گذاشته بوديم كه " همه با هم" در سال 88 به " دانشگاه " برويم ، ولي از " اوين" سر درآورديم و اوين شد دانشگاهمان.
همان ها كه تو را ستاره دار و وجودت را تكذيب كردند ، تو را در اوين هم تحمل نكردند و به دورترين مكان ممكن در زندان كارون اهواز تبعيدت كردند. زنداني كه ديگر " دانشگاه اوين " نباشد و حتي از امكان ملاقات با پدر و مادرت هم محروم شوي.
اما من يقين دارم كه تو " كارون" را هم "دانشگاه" خواهي كرد و رنج دوري از دوستان و خانواده ات را تحمل خواهي كرد.

سيد ضيا عزيزم!
تو را از 4 سال پيش كه براي اولين بار در نشست هاي دفتر تحكيم وحدت ديدمت ، به خوبي ميشناسم.
من هم مانند ديگر دوستانت به بيگناهي تو شهادت ميدهم. و شهادت ميدهم بر اينكه ايراد اتهام كذب و مضحك هواداري از باند تروريستي رجوي به تو ، تنها يك دستاويز است براي انتقام جويي از تو و فعاليت هاي مسالمت آميزت در دفاع از حق انساني و اوليه تحصيل و تلاشهاي شجاعانه ات در افشاي وقيح ترين دروغگويان تاريخ ايران زمين.
همانطور كه خودت اين اتهام را يك ننگ دانستي و هرگز آن را قبول نكردي ، من نيز آن را نمايشنامه اي زشت از كينه جويي قلدرهاي زمان از تو ميدانم.
در دادگاهي كه به دستور بازجويانت قرار باشد تو محكوم شوي ، همين انكار اتهام هم شده است مدرك عليه تو! گفته اند چون بعضي از بستگان تو مجاهد هستند ، تو نيز به اين گروه گرايش داري.
چه ادعاي مضحكي! اگر گرايش هاي سياسي بستگان جرم محسوب شود ، پيش از تو بايد حسين شريعتمداري و همسرش به اين جرم محاكمه شوند كه بستگانشان از روساي اين گروه تروريست ضد ميهني هستند.
و تو چه بي پروا اين سناريو را در نامه هايت به بيرون از زندان رسوا كردي و گفتي كه هيچ مدركي بر عليه تو در پرونده ات وجود ندارد و از اين گروه انزجار داري.

ضيا جان!
هيچ شب و روزي نيست كه به تو و ديگر ياران دربندمان فكر نكنم. به تو ، بهاره ، عبدالله ، مجيد دري ، مهديه ، مجيد توكلي ، عماد ، ميلاد ، حسن اسدي و ...

عزيزم!
تولدت مبارك . امسال كه نشد ، اما سال آينده با هم و دركنار پدر و مادرت تولدت را جشن ميگيريم.
علی قلی زاده
*دانشجوي ستاره دار در كنكور كارشناسي ارشد سال 88نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد