logo

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له

در سالروز اعدام احسان فتاحیان

پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰

fatahian.jpg
یکسال از اعدام احسان میگذرد. هنوز هم همه با تأسف و تأثر اما با تحسین وی را یاد میکنند. اراده و عزم راسخش در تقابل با ستمگران زمانه، ایمان، شهامت و غرورش در پای چوبه دار، وصیتنامه کوتاه و پرشکوهش در پایبندی به سعادت انسان و دفاع از مردمش، همه و همه فاکتورهایی هستند که مرگ وی را مجزا نمود. او بسیار ساده اما به غایت قهرمانانه زندگی را به پایان برد و طبل زبونی جمهوری اسلامی را به صدا درآورد. به همین دلیل هم آفرین خلقی بایسته و شایسه وی بود.
دژخیمان جمهوری اسلامی، احسان فتاحیان را تنها به خاطر زهرچشم گرفتن از مردم کردستان و برای مقابله با رشد جنبش اعتراضی، اعدام نمودند. وگرنه او آزارش به کسی نرسیده بود، تنها بر علیه آزار انسانها و همنوعانش به مبارزه برخاسته بود. اعدام ظالمانه احسان، دریایی از خشم و نفرت برعلیه رژیم ایران را خروشان نمود و پشتیبانی عظیم و همسرنوشتی همه مردم ایران با کردستان را موجب گردید. در این نبرد جمهوری اسلامی بازنده و احسان چون اسطوره در دل مردم جای گرفت. همبستگی مردمی برعلیه اعدام وی و کمپینهای رسوا کننده مردم کرد و همه ایرانیان در خارج، بار دیگر جباریت و قرون وسطایی بودن حکومت اسلامی ایران را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت.
در سالیاد مرگ احسان جای دارد همه ما بر راه دمکراسیخواهانه، انسانی و عدالتجویانه وی تأکید کنیم. همبستگی و اتحاد آن روزها را بیاد آوریم و تأکید کنیم که قدرت ما در با هم بودنمان است. امروز دیگر با عزمی بزرگتر از پیش همبستگی جنبش دمکراسیخواهی مردم ایران و جنبش کردستان را هدف و راهنمای خود قرار دهیم و برای اتحادی دمکرات، سکولار و عدالتجو در میان اپوزیسیون ایرانیی بکوشیم. در این روز باید بر ضرورت هماهنگی و اتحاد احزاب کردستان ایران علیه این رژیم پای بفشاریم و برای تحقق آرزوهای احسانها و نداها به تلاش بپردازیم.
ما در سالروز مرگ احسان از جانب صفوف همه کومه له زحمتکشان کردستان سر تعظیم در برابر مادر و پدر احسان و خانواده اش فرود می آوریم. همچنین لازم است از زنده یاد نصرالله نصری وکیل مدافع احسان نام ببریم و تلاشهای صمیمانه و جسورانه وی در دفاع از احسان را تحسین کنیم و بگوئیم که یاد نصرالله نصری نیز همراه یاد احسان در دل مردم کردستان و ایران زنده و پایدار است.
درود به روان و راه احسان و همه مبارزین راه آزادی و انسانیت
پر توان باد مبارزه در راه دمکراسی و رهایی انسان از ستم
سرنگون باد دیکتاتوری و استبدادجمهوری اسلامی
کمیته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان
11. 11. 2010 برابر با 20 آبان 1389

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد