be-zaban-e-ghanoon2.jpg
گفت و گوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی

چپ ایران در دهه چهل
با نگاهی به کتاب به زبان قانون (۱)

محاکمه گروه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی، جایگاه نظرات جزنی در سچفخا و ....
reza-alavi3.jpg
رضا علوی

تاثیر برجام شکسته بر دیپلماسی نفتی
و زندگانی ایرانیان

آشیانه اندیشه ها - تلویزیون اندیشه

avakh-damavandi.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

در هفتادسالگی اسراییل

آوارگی فلسطینیان ،باردیگر با رژه بازگشت آوارگان وتظاهرات بزرگ وخونین دهها هزار فلسطینی درمقابل جهانیان قرارگرفته است. علی دماوندی با ابراهیم آوخ از مبارزان خوشنام پرسابقه جنبش چپ ایران در همراهی چندین دهه ای با جنبش آزادیبخش به گفتگو پرداخته است . ابراهیم آوخ در بررسی جنبش فلسطین ورژه بازگشت آوارکان، به تاریخ آوارگی وسیاست استعماری بریتانیا پرداخته، پرده از جنایات تروریستهای اسراییلی در دیریاسین وکفرقاسم و اردوکاههای اوارگان برمیدارد،سمبلهای مقاومت مردمی را در مقابل طرح میکند ونشان میدهد که مقاومت تاریخی مردمان فلسطین ،با عبور از فرقه کرایی وجداسازیهای نژادی ودینی وفرقه ای ومذهبی، راه رهایی وآزادی مردمان فلسطین وهمه مردمان خاورمیانه است.Hasan-Hesam02.jpg
حسن حسام

چپ و اوضاع سياسى حساس ايران

این سخنرانی در آستانه روز جهانی کارگر در تاریخ شنبه ۲۸ آوریل در کتابخانه نیما صورت گرفته است . سازماندهنده این مراسم: کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران - مونتریال (کانادا) بوده استreza-alavi3.jpg
رضا علوی

روز سرنوشت‌ساز خاورمیانه
و آینده ایران
پس از شکستن برجام

آشیانه اندیشه ها - تلویزیون اندیشه

گفتگویی دیگر از منوچهر آذری با عباس هاشمی

حول تحولات روزهای اخیر در ایران

برغم جنون هر دو طرف احتمال جنگ ضعیف است، مسئله ی ایران با روسیه و سوریه گره خورده و دوگانگی اروپا بر سر ایران هم این احتمال را ضعیف می‌کند ورنه هم ایران و هم ترامپ جنگ طلب هستند و راه برون رفت خودشان را از بحران در جنگ میدانند. مسئله اما این است که تمدید تحریم ها، و فشارهای اقتصادی و‌تشدید بحران و فقر وفاقه، بالطبع به بروز انفجار ها و نارضایتی جدی در میان مردم می انجامد! این وضعیت به آگاهسازی و اتحاد مردم نیاز دارد . منظورم اینست که این اتفاق یا خروج آمریکا از برجام و تهدیدهای ترامپ نباید این تصور را بوجود آورد که فردا جنگ می‌شود و یا فورا با فشار اقتصادی بر مردم جنبش‌های عظیم سر بر می آورد و اپوزیسیون چپ را در مقابل تسخیر قدرت قرار می‌دهد!abolhasan-banisadr.jpg
بنی‌صدر در مصاحبه با واشنگتن پست:

سیاست ترامپ، رژیم ایران را تقویت می‌کند

امر واقع این است که رژیم ایران، از ترور بعنوان روش در جنگهایی که در آن درگیر است، استفاده می‌کند. اما این امر نیز حقیقت دارد که استفاده از ترور برای حذف مخالفان، منحصر به رژیم ایران نیست. برای مثال، حکومت اسرائیل نیز سابقه‌ای طولانی در حذف دشمنانش از طریق قتل یا دیگر انواع ترور دارد. منتقد سرسخت رژیم دیکتاتوری در ایران بوده‌ام که به رژیم مافیاهای نظامی-مالی تبدیل شده است. با اینحال، حقیقت را همواره باید گفت. واقعیت این است که آمریکا و متحدانش، تمام این جنگها را در خاورمیانه شروع یا تشدید نمودند. دو جنگ عراق و افغانستان را خود آمریکا آغاز کرده است. آمریکا با فرانسه و دیگران، معمر قذافی را در لیبی سرنگون کردند و جنگی را در آنجا آغاز کردند.masoud-noghrekar-4.jpg

نکوداشت
پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران

گفت و گوی علیرضا میبدی و مسعود نقره کار
رادیو همراه