کاظم رنجبر

«خوب است، که در این لحظات تاسف بار، تجزیه طلبان، به گرجستان بیاندیشند»

عفریته جنگ بار دیگر ،در منطقه ای نه چندان دور از مرزهای ایران، انسان های مظلوم را به خاک وخون کشید. در ظاهر امر ، روسیه یکی از استعمار گران معروف تاریخ در« دفاع از اقلیت اوسیت نشین ها» ، وارد جنگ با گرجستان شده استهارون صدیقی

افشای بدرفتاری های ایالات متحده

در حالی که دولت کانادا به پشتیبانی از سیاست های شرم آور جورج دبلیو بوش در زمینه شکنجه، بازداشت های نامحدود، استراق شنوداری و دیداری و . . . همچنان ادامه می دهد، یک جوان کانادایی در نیویورک برای برپاداری قانون ـ قانون آمریکایی و بین المللی ـ به پا خاسته است.