س. حمیدی

داروسازی فارابی قربانی دختران نعمت‌زاده

آنچه که اکنون در فضای شرکت داروسازی فارابی می‌گذرد بدون تردید همان سرنوشتی است که مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی برای تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور رقم زده‌اند. این گروه از مدیران، کارخانه‌ها را یک به یک خصوصی می‌کنند اما همچنان تیم مافیایی خودشان در مدیریت این گروه از کارخانه‌ها نقش می‌آفریند تا حاصل دسترنج کارگران کارخانه را روز روشن آن هم جلوی انظار عمومی به غارت ببرند. این نوع از مدیریت، ذاتی خود نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. ساده دلی است که کسی بخواهد در عرصه‌ای از سازوکارهای اقتصادی جمهوری اسلامی چاره‌ای برای حل و فصل آن‌ها بجوید. چون تنها با کنار زدن جمهوری اسلامی از اداره‌ی اقتصاد کشور می‌توان به چنین هدفی دست یافت.macron-imp1.jpg
دنیای اقتصاد :

مانیفست لیبرالی در مهد سوسیالیسم


مکرون در جمع قانونگذاران فرانسوی افزود: «کلید اقتصاد قوی، سرمایه‌گذاری است. این اصلاحات نه به نفع ثروتمندان، بلکه به نفع کسب‌و‌کار است. این یک سیاست برای کسب‌و‌کار و برای کل کشور است. سرمایه‌گذاری برای کل کشور است.» او اضافه کرد: «من خواستار امتیاز نیستم. ایجاد ثروت سنگ‌بنای برابری و عدالت است.» مکرون با شکستن دگم‌اندیشی دولت‌های چپگرای فرانسوی که خود نیز روزگاری عضو آنان بود، گفت: «اقتصاد قوی مبنای پروژه اجتماعی ماست، طرحی است برای بهبود زندگی همگان.» مکرون با اذعان به وجود نابرابری در جامعه فرانسه گفت: «بیایید خودمان را مسخره نکنیم. ما نابرابری فزاینده‌ای داریم، اما آنچه داریم در واقع نابرابری سرنوشت است با توجه به جایی که در آن زاده شده‌اید و اینکه چگونه رشد و پرورش یافته‌اید. این دغدغه من است. باید به ریشه‌های عمیق نابرابری سرنوشت حمله کنیم.»