logo

گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور

درباره ویژگی های خیزش های خیابانی در ایران

پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ - ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱در این گفتگو هم درباره تفاوت خیزش های خیابانی با جنبش های اجتماعی و تقسیم یندی های جنبش ها بر اساس اهداف، ترکیب طبقاتی و سطح آنها توضیح دادم. علاوه بر آن درباره این که آیا خیزش‌های خیابانی امروز درایران تا چه حد توانایی بدل شدن به یک جنبش را خواهند داشت توضیح دادم. به ویژه در باره جنبش معلمان که از خیزش های خیابانی همچون اصفهان متفاوت هستند و خصلت پایدارتری و هدفمندتری دارند و بر نوعی از تشکل پذیری و رهبری صنفی استوار هستند، توضیح دادم.

همچنین در مورد این که آیا این خیزش‌ها تنها صنفی و مطالباتی هستند یا تا چه حد سیاسی هستند یا توانایی بدل شدن به جنبش های سیاسی را دارند نیز صحبت کردم. همچنین در مورد اپوزیسیون خارج از کشور و موضوع آلترناتیوسازی به تفضیل سخن گفتم و پیشنهاد کردم اپوزیسیون برای گسترش اعتبار اجتماعی خود نه تنها نیازمند گسترش گفتمان همبستگی بلکه به ویژه نیازمند ریشه دواندن در این جنبش ها، همراهی و حمایت همه جانبه از آنها است.

https://www.youtube.com/watch?v=IzZfXs5ipa8


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد