logo

سخنرانی مهرداد درویش پور درباره

«فرضیه‌های نظری چرایی خشونت علیه زنان و روش مبارزه با آن»

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۲ دسامبر ۲۰۲۱

در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به دعوت ایران آکادمیا و انجمن آزادی اندیشه صورت گرفت، نخست به ارائه تصویری آماری از خشونت و اشکال گوناگون آن پرداخته شد. سپس سه تئوری نظام جنسیتی نابرابر قدرت (مردسالاری)، نظریه میان کنشی و نظریه اینترسکشونالیتی در توضیح چرایی خشونت علیه زنان و دینامیسم آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان به راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله تقویت منابع قدرت زنان و کودکان در مبارزه با خشونت و تغییر الگوهای مردانه و اشاره شد.

این سخنرانی را می توان از طریق لینک زیر مشاهده کرد.
https://youtu.be/-bIKqOI5E80


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد