logo

پیام کومه‌مه زحمتکشان کردستان
به کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

new/flag_of_komala.jpg
از طرف:کومه‌مه زحمتکشان کردستان
(به: کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق
موضوع: پیام به کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

با درود و سلام به شما رفقا و نمایندگان کنگره دستانتان را بە گرمی میفشاریم.

کنگره دوم خود را در شرایطی برگزار میکنید که جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی قرار گرفته است و برای حفظ خود و حکومت ارتجاعی خویش بیش از پیش ابزار سرکوب، شکنجه را در دستور کار خود قرار داده و کمافی السابق از اعدام مخالفین، ایجاد رعب و وحشت همگانی دریغ نکرده و نخواهند کرد.

در چنین شرایطی که هر نوع مبارزه مدنی ومردمی با سرکوب وحشیانه، شکنجه و زندان و اعدام روبرو میشود، تنها راهکار عملی اتحاد ، همبستگی و همصدایی تمام احزاب ، جریانات سیاسی نهادها و ارگانهای مدنی داخل و خارج است.

لازم است بگوئیم که جنبش کردستان بعنوان سنگر مستحکم آزادی تا کنون پایدار مانده است و پشتیبان مهمی برای مبارزات سراسری در ایران است. لذا توجه ویژه کنگره شما به این امر و حقوق دیگر خلقهای ایران از مسائل و مباحث مهم پیش روی شماست. ما معتدقیم که اتحاد فراگیر جریانات سیاسی و جنبشهای مدنی و صنفی میتواند مبارزات آتی مردم ایران را برای به زیر کشیدن رژیم ج.ا. به نتیجه برساند. بار دیگر خواهان همبستگی و موفقیت کنگره شما در امور و وظایف فوق هستیم.

با درود فراوان

کمیته مرکزی کومه‌له زحمتکشان کردستان

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد