logo

پاسخ هیئت تحریریه «نامۀ مردم»
به نامه آقای بابک امیر خسروی

جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱

آقای بابک امیر خسروی

شما در نامه ای به تاریخ نوامبر ۲۰۲۱ به رفیق امیدوار به برخی نکات مطرح شده در سرمقالۀ شمارۀ ۱۱۴۱ «نامۀ مردم» اعتراض کردید و بدون آنکه منتظر پاسخی از سوی تحریریه «نامه مردم» باشید اقدام به انتشار آن در فضای مجازی نمودید. در این زمینه چند تذکر کوتاه را ضروری می دانیم.

شما خواسته اید که: [اگر] «صحبت از نشست کادرهای حزبی پس ازاولین دستگیری ها می کنید، لطفاْ نام لا اقل دو سه نفر از این کادرها را ذکر کنید، تا احیاناْ از آنها نیز درباره صحت و سقم مطالبی که به من نسبت می دهید، پرسیده شود...»

نخست اینکه مقاله «نامۀ مردم» سخنی از نشست کادرهای حزبی «پس از اولین دستگیری ها» نمی کند! لطفاً مطلب را یکبار دیگر مرور کنید اشاره به نشست کادرهای حزبی قبل از برگزاری پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی است

دوم شما نام افرادی را خواسته اید که در نشست شرکت داشتند. این نشست با مسئولیت فرهاد عاصمی که آن وقت مسئول تشکیلات خارج از کشور بود در آلمان برگزار شد و رفقای مسئول سازمان های حزب در کشورهای مختلف در آن حضور داشتند. شما در بحث با رفقای کمیتۀ کشوری بریتانیا، که رفیق امیدوار از جمله آنان بود و دیگران هم حاضر بودند این سخنان را مطرح کردید.

سوم اینکه بنظر می رسد که شما داشتن چنین نظریاتی را که در آن دوران در جاهای دیگر هم مطرح کرده بودید منکر هستید. برای یاد آوری توجه شما به این نقل قول از نامۀ بلند و سراپا متضادتان به کمیتۀ برون مرزی که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۲ در اعتراض به تغییر خط حزب در نشریه "راه توده" که در آن زمان زیر نظر کمیته برون مرزی منتشر می شد، جلب می کنیم.

«اما از شماره ۴۲ (در موقع نگارش این یادداشت ها شماره ۴۱ در اختیارم نبود، لذا از اشاره به آن اجتناب شده است)، لحن نشریه و کمیته برون مرزی بطور چشمگیری عوض می شود و شكل جدید خود را می گیرد، كه نطفه های اصلی آن ریخته شده است. اینك از «اتحاد نامقدس برای سركوب حزب تودۀ ایران» در مقاله صحبت می شود. اصطلاح «تسلیم طلبان و مماشات گران» بجای مسلمانان مبارز و خط امامی ها که در گذشته بکار می رفت اگر اشتباه نكنم برای بار اول است كه مطرح می شود… درهمین شماره درمقاله "انقلابی که می توانست با تکیه بر توده های زحمتکش خلق، در عرصه های اجتماعی هم پیروز شود به دریوزگی و شکست کشاندند"، مستقیما با امام خمینی به پلمیك پرداخته و با نیش و كنایه مسخره اش می كند... زنندگی لحن و برخورد و مخصوصا محتوی آن برجسته تر می شود، وقتی كه درنظر بگیریم كه درآخرین تحلیل ها و اسناد حزب، امام خمینی را حتی خارج از حاكمیت قرار داده، او را نماینده مردم كوچه و خیابان دانسته، از رابطه بخصوص امام مردم صحبت می كند و قدرت لایزال توده ها را درشخص امام متبلور می سازد. البته هیچ جا تحلیل و حتی اشاره ای نیست كه نشان بدهد كه ماده تاریخ این روی برگرداندن از كی است؟ آیا تحلیل یك ماه قبل كمیته مركزی درباره امام مردم و سایر اشارات، نادرست بوده است یا تحلیل های از آن به بعد؟ و اگر تغییراتی تا سرحد روی برگرداندن كامل رهبری انقلاب ازعدالت اجتماعی صورت گرفته است، به چه صورتی انجام گرفته است؟ در جای دیگرازهمین مقاله نویسنده ابعاد دیگرفكرخود را بیرون می ریزد كه معلوم می شود در گذشته اصلاً به تحلیل های حزب اعتقادی نداشته است، منتهی فرصتی و امكانی برای بیان آن نداشته است... عجیب آنجاست كه چطور گردانندگان نشریه اجازه نشرچنین مقالاتی را داده اند. لابد خود موافقند. در آن صورت سیاست حزب را درگذشته چگونه توضیح می دهند؟ ... حیرت آور آنست كه رفقائی اینگونه مطالب را برای توضیح یك حادثه بزرگ (یورش به حزب ما...) روی كاغذ می آورند و اعجاب انگیزتر از آن این است كه رفقای مسئولی اجازه انتشار آنرا می دهند و همه این كارها به نام حزب توده ایران صورت می گیرد... در شماره ۴۴ با فراخوان «كمیته برون مرزی» روبرو هستیم... بیانیه «كمیته برون مرزی» یكباره آب پاك روی دست همه ریخت. معلوم شد كه تمام این تحلیل ها ونظریات تحلیل ها ونظریات خود شما هم هست... اگرسایربخش های بیانیه «كمیته برون مرزی» را در نظربگیریم ملاحظه می شود كه «كمیته برون مرزی» به تمام انحرافات فكری و تئوریكی كه در تضاد آشكار وخشنی با سایر تحلیل های گذشته حزب و مشی نشریه تا شماره ۴۲ می باشد، صحه می گذارد و مشی جدید را به سیاست حزب مبدل می سازد..." ( تأکیدات همه جا از ماست - از ‌مجموعه دوم دوسیه های بابک امیر خسروی، ‌دوسیه ۷۹)

از آنجا که نامه خود به «نامه مردم» را همزمان در سایت «اخبار روز » هم منتشر کرده اید، این جوابیه برای انتشار به سایت اخبار روز هم ارسال می گردد.

با احترام هیئت تحریریه «نامۀ مردم»


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد