logo

«بیانیه ۱۴ نفر» خاموشی بر نمی تابد.

جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰ - ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱

مسعود نقره کار

masoud-noghrekar5.jpg
1
جواد لعل محمدی، معلم آزاده و آزایخواه ، برای چندمین بار دستگیر ودر اسارت حکومت اسلامی ست. شایعه ها و خبرها در مورد این معلم مبارز نگران کننده است، اما ورای هر آنجه گفته شده و شود، جواد لعل محمدی، و امضاء کنندگان بیانیه های 14 نفر با خواست ها، گفتار و کردارشان نقشی ستایش برانگیز در جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه در میهنمان ایفا کره اند. هم اکنون 7 تن از امضاء کنندگان بیانیه 14 نفر در زندان هستند و مبارزه و مقاومت خویش را جانانه و تاثیر گذار از درون شکنجه گاه های رژیم ادامه می دهند. آنان که بیرون زندان اند نیز به همراه خانواده زندانیان و حامیان بیانیه 14 نفر در داخل و خارج از کشور در راه تحقق خواست های مندرج در بیانیه به مبارزه ادامه داده و خواهند داد.

2

" بیانیه14 نفر"خردادماه سال 1398 منتشر شد. این بیانیه نخستین حرکت سیاسی و مدنی ای بود که طی سه دهه اخیر با حضور و فعالیت علنی سیاسی، مدنی و صنفی تهیه کنندگان آن، خواست و مبارزه برای دگرگونی های سیاسی و اجتماعی بنیادین درجامعه، " لغو نظام ولایت فقیه” و ” گذر کامل از جمهوری اسلامی” را مطرح کرد.
امضاءکنندگان بیانیه 14 نفر ازکنشگران سیاسی، مدنی و صنفی، و اکثر آنان ازمعلمان مبارزشهر مشهد( حلقه معلمان مشهد) و فعالان جنبش صنفی معلمان هستند. اینان سربازان و جانبازان میدان جنگ، مبارزان عرصه های مختلف صنفی و مدنی، تحمل کنندگان رنج محرومیت های مختلف فردی و خانوادگی و اجتماعی، و قربانیان زندان و شکنجه اند. این 14 نفر با بیان شفاف و صریح مواضع سیاسی وطرح خواست ها و هدف ها نشان داده اند که شفافیت و صراحت در حرکت های فراحزبی و سازمانی، همراه با اقدام در بستری ملی و به عنوان عناصری از یک جنبش ملی، حتی با تعدادی اندک می تواند تاثیرگذار و منشاء اثر شود و مورد حمایت وسیع مردم قرار گیرد، تاثیرگذاری و حمایتی که با فاصله گرفتن از فرقه گرائی وفرقه گرایانِ سیاسی و ایدئولوژیک رو به فزونی داشته است. اینان خردمندانه و جسورانه برابرِ حکومتی جاهل و جانی ایستاده اند.
در سند پرارزش و ماندگار" بیانیه تکمیلی 14 نفر" آمده است:

…"هموطنان گرامی
ما چهارده تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می دانیم و با نشانه رفتن دقیق
مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا “قانون اساسی” و جایگاه ولی فقیه و” رهبری “ست، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسعی از مردم خویشیم.
به بیانی واضح تر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و
نوسازی این رژیم وجود ندارد.
.ما چهارده تن، در پی “گذار کامل” و مسالمت آمیز از این رژیم “ایران ویران کن”، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم
ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشرسر لوحه مجلس آینده اش
برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد.
پس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیه ی خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای عبور
".کامل از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق بهمه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است
….

3

انتشاراین بیانیه به شکل جمعی و با روشی که تدوین کنندگان این بیانیه اتخاذ کردند، و نیزحرکتی که بعد از انتشار این بیانیه شاهد بوده ایم، تجربه ای تازه و اقدامی متفاوت بوده است.

پس از انتشاراین بیانیه حمایت های گسترده از خواست های مندرج در بیانیه و تدوین کنندگان آن در خارج و داخل کشورابعادی گسترده و دورازانتظاریافت. واکنش حکومت اسلامی نیز قابل پیش بینی بود .حکومت اسلامی از همان روزهای آغازین انتشار بیانیه دست به کار شد. شایعه پراکنی، اتهام زنی و تخریب امضاء کنندگان بیانیه، ایجاد رعب و وحشت، تهدید و ضرب و شتم، فشار بر خانواده های 14 نفر، بازداشت و زندانی و شکنجه کردن اکثرافراد این مجموعه و گروه های 14 نفر، به ویژه 14 تن از بانوان کنشگر سیاسی و مدنی شروع و شدت یافته است. با این احوال با گذشت بیش از دوسال ازانتشاراین بیانیه و فشارهای ماموران امنیتی و یورش حکومت و دستگیری ها و زندانی کردن ها مبارزه آنان از درون و بیرون زندان باهمراهی حامیان آنان در داخل و خارج از کشورادامه یافته است.

درحال حاضر اکثرافراد جمع 14 نفر نخست، و تعدادی از جمع 14 نفراز زنان کنشگر سیاسی و مدنی، و حامیان آنان در زندان هستند. پیش از دستگیری ها گفتند که زندان ادامه راهی ست که برگزیدند و مبارزه درزندان و از زندان ادامه خواهد یافت. تردید ی نیست که درداخل کشور 14 نفرهای دیگر، به ویژه نسل جوان، راه آنان را ادامه داده و خواهند داد. ما نیز در خارج از کشوربه عهد و پیمانی که با این عزیزان بسته ایم وفادارخواهیم ماند.

من بر این باوربوده و هستم که : فعالیت و مبارزه ی حاصل ازتدوین و انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی، یک جنبش سیاسی آزادیخواهانه و عدالت جویانه را بنیان گذاشته است. اثر بخشی و اعتبار این بیانیه را نه فقط اصول و خواست های آزاد اندیشانه، آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ مندرج دراین بیانیه، که شجاعت و جسارت مدنی و عقلانی تدوین کنندگان و خانواده های آنان، و زنان و مردانی که به حمایت از این بیانیه برخاسته اند، تضمین کرده اند.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد