logo

تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی, سیاست‌های آن

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

علی جلال

این نوشته به کنگره "پانزدهم" سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ارائه شد. رفقای حاضر در کنگره(اکثریت نزدیک به همه ) نوشته ارائه شده توسط کار گروه منتخب ک.م.را ترجیح دادند . از نظر من نوشته حاضر! با سند "اوضاع سیاسی و سیاست‌ها و وظائف ما. " مصوبه کنگره, تفاوت بنیادین دارد. میتوان گفت که که اکثریت (نزدیک به همه )رفقای حاضر در کنگره تلاشی برای بهره گیری از هیچ قسمت از نوشته حاضر, درمصوبه نهایی سند سیاسی کنگره نیزنکردند, معنی این سخن این است که رفقا, هم درکلیات و هم در بخش های مختلف اوضاعی سیاسی ایران,حکومت, منطقه و ... نوشته گروه منتخب ک.م.را ترجیح دادند(۷)

تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی, سیاست‌های آن

جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که اصل اساسی برای او حفظ "نظام " است : "حفظ نظام اوجب واجبات است ", و اصل اساسی "نظام " همانا "ولایت فقیه " است. مردم زحمت کش و نیروهای روشنفکر مترقی ایران می دانند که بویژه دردوره خامنه ای منظور از ولایت فقیه, منحصرا حکومت خامنه ای (بیت و...) و حفظ و گسترش سلطه روزافزون او بر همه امور و...می باشد .
با رعایت اکید این اصل و در چاچوب آن, "نظام " اسلامی کارکرد اصلی خودرا گسترش اسلام و"رهایی " مسلمانان و سرزمین های اسلام تعریف می کند (۱)0
رژیم بارها گفته و تاکید می کند که مساله اصلی جهان اسلام همانا مساله فلسطین و قدس (بیت المقدس, اورشلیم )است. سران رژیم و سپاه بارها رسما و عملا اعلام کرده اند که "آنان" نه برای ایران بلکه برای "اسلام " هستند.
شاید گفته شود که: "همه حکومتهاارتجاعی و سرکوبگر, علیه منافع ملی کشور و مردم خود عمل می کنند"0.
پاسخ این است که: دیگر رژیم های دیکتاتور مصرانه خودرا مدافع منافع ملی کشور خود و مردم خود می دانند و معرفی می کنند, حتی بدترین نمونه تاریخی آنها : دیکتاتوری نظامی پینوشه که علنا در پیش چشم جهانیان توسط حکومت امریکا علیه حکومت دمکراسی و مردمی سالوادور آلنده کودتا کرد و آن بزرگمرد ملی را کشت. می گفت که در عصر جنگ سرد , منافع ملی شیلی در وابستگی به آمریکاست.
اما جمهوری اسلامی, که از سرکوبترین و مرتجع ترین حکومتهاست هم به زبان و هم در عمل می گوید و نشان می دهد که امور "مسلمانان": حماس , حزب الله (لبنان), حوثی ها (یمن) و...برایش اصل است و اولویت دارد.(۲ )0
پس یکی از اصول مهم برای نیروهای ترقی خواه این است که بدرستی اعلام کنند که جمهوری اسلامی برخلاف تمام حکومتهای دنیا نه در حرف و نه در عمل مدافع "منافع ملی "(۳) کشوری که بران حکومت می کند نیست. هیچکس نمی تواند حتی یک مورد نشان دهد که در این ۴۳ سال این رژیم عملی دردفاع از "منافع ملی "با تصمیم وهدف از پیش تعیین شده, با ا لویت دادن به آ ن "منفعت ملی " انجام داده باشد
نیروهای ترقی خواه و مردمی ایران باید اعلام کنند که جمهوری اسلامی بطور ماهوی ضد "منافع ملی ایران" است.

مساله اساسی کشورما همانا توسعه پایدار است, این توسعه برپایه حفظ استقلال و رابطه فعال و پیشرونده بااقتصاد های اروپا و امریکا شدنی است. برای کشوری مانند ایران, الویت دادن به جایگاه چین و روسیه در اقتصاد, راهی ارتجاعی است. خامنه ای از توسعه آزاد اقتصاد ایران برپایه علم اقتصاد و تجربیات موفق جهان امروز واهمه دارد , او توسعه منجر به رفاه مردم ایران و رشد طبقه متوسط را منجر به تنگ شدن جایگاه دین در حکومت و بویژه جایگاه خود وخاندان خود می داند. طرح خامنه ای(بیت), این است که اساس اقتصاد ایران درکنترل حکومت او(سپاه, قرار گاه خاتم الانبیا و...) باشد, وعمده سرمایه داران خصوصی هم از وابستگان و سرسپردگان به دستگاه او باشند, تا بدین ترتیب به خیال خود همه امور مردم از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و...در کنترل او بوده و مردم نتوانند جنب بخورند . جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود اصولا , رذل ترین, بی ارزه ترین , کودن ترین, مفت خوارترین, تن پرورترین آدمهای این کشور,که دارای روحیه تبهکاری و مافیایی و...باشند را جذب می کند. دردهه های اخیر این آدمها, قشری را بوجود آورده اند که اولا از طریق انواع و اقسام رانت ها و فسادها و زدو بند ها و ...؛ در کنار فقر شدید و روز افزون اکثریت مردم ایران, ثروتها نجومی و باد آورده اندوخته اند, اینان بنا به ماهیت خود از سرمایه گذاری صنعتی, یا تولیدی پیشبرنده اقتصاد ایران بدورند, اینان دنبال سودهای هرچه بیشتر و هرچه زودتر بوده از این روی فعالیتشان انگلی, وارداتی (قاچاق), گرفتن نمایندگی های کمپانی های چینی برای به حراج گذاشتن بازارهای ایران در برابرکالاهای بنجل چینی و...می باشد.
پس نیروهای ترقی خواه ایران باید اعلام کنند که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود ضد توسعه وپیشرفت اقتصادی ایران است. جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود اقتصاد ایران را رو به اضمحلال برده و می برد.
زیست بوم:
نیروهای مردمی و ترقی خواه ایران باید اعلام کنند که :
طبقه حاکمه جمهوری اسلامی اعم از سپاه , دستگاههای امنیتی که اساس امور اقتصادی کشور را بدست گرفته اند ونیز قشر "سرمایه دار" وابسته به رژیم, از غارتگران اصلی معادن , منابع طبیعی : آب, خاک, جنگل, هوا و...؛ میهن ما هستند. اینا ن نابودگران اصلی محیط زیست ایران می باشند.
جمهوری اسلامی و مناطق غیر شیعه و غیر فارسی زبان
وایرانیا ن غیر مسلمان
جمهوری اسلامی به لحاظ افکار ارتجاعی مذهبی خود مردم غیر شیعه ایران را دشمن می دارد, از این روی در مناطقی مانند کردستان و بلوچستان، همچون نیروی اشغالگر عمل می کند. جمهوری اسلامی در این مناطق از رژیم های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین الگو برداری می کند . پاسدارها در مناطق سنی نشین ایران حق تیر دارند. پاسدارهای تعیین شده برای این مناطق, بویژه آموزشهای شیعه گری ضد سنی دیده اند. انها به اندک بهانه ای هموطنان کرد و بلوچ ما را ازروی نفرت مذهبی، می کشند, پاسدارها بطرز ناجوانمردانه از پنهانگاه خود مردم غیور زحمتکش کرد را که برای تامین خانواده خود زیر با ر گران کولبری کوههای پر برف را می پیمایند , با تیر می زنند. سپاه پاسداران علاوه برتعصبات مذهبی شیعی, حا مل افکار شدید قومگرایی و نوعی شوینیسم "فارس", بدوی و مربوط به عقب مانده ترین اقشار اجتماعی است. جمهوری اسلامی هموطنان عرب خوزستانی ما را شدیدا سرکوب میکند, به بهانه های بی پایه جوانان آنان را اعدام می کند. همینطورمردم غیور آذربایجان را بخاطر خواستهای آزادیخواهانه وآموزش به زبان مادری و...بیرحمانه سرکوب می نماید . ما آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی علیه ایرانیان غیر مسلمان بویژه علیه ایرانیان بهایی را بشدت محکوم کرده ایستادگی شرافتمندانه و افتخار آمیز بهائیان را می ستاییم
نیروهای مترقی مردمی ایران باید بطور ویژه و پیگیر صدای مظلومیت هموطنان ترک و کرد و بلوچ و عرب وترکمن و...درسراسر ایران باشند, بطوریکه مردم ایران همگی متحدانه علیه هرسرکوب چه درتهران چه سنندج , چه تبریز چه زهدان و سراوان, چه اهواز و ... به یکسان اعتراض کرده بپا خیزند.نیروهای ترقی خواه مردمی باید همواره از حقوق هموطنان کرد و ترکمن و بلوچ ,ترک وعرب دفاع کرده صدای اعتراض آنان در سرا سر ایران باشند. ما خواهان حکومت غیر متمرکزی که درآن ایالتها خود گردان هستند , می باشیم
کشتار کرونا در میهن ما شواهد و مدارک زیادی در دست است که بطرز کاملا باور پذیری , جمهوری اسلامی را متهم می کند که در دوسال گذشته تعمدا و آگاهانه مردم ایران را در معرض گسترش ویروس کرونا قرارداده, تا با درگیر کردن مردم ایران, خودرا را از شورش انقلابی و اعتراض و خیزش آنان در "امان " نگهدارد. از این رو نیروهای ترقی خواه مردمی ایران باید تعقیب قضائی , کلیت جمهوری اسلامی وشخص علی خامنه او دیگر سران این رژیم راتوسط حقوقدانهای شریف و مردمی ایران و جهان , و مجامع مستقل مدافع حقوق بشری جهان, به اتهام جدی وواقعی نسل کشی, بطور پیگیر جزوظایف اصلی خود قرار دهند.

جمهوری اسلامی ماهیتا هیچ صلاحیتی در اداره امور ندارد

جمهوری اسلامی ماهیتا ضدعلم, ضد تخصص است و هیچ صلاحیتی در امور کشور ندارد:جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود با علم و دانش و تخصص علمی در تناقض است. در آغا, این زرژیم , ملاها را, که با دانش, به معنی امروزی آن, بیگانه اند, رسما در راس امور کشورگمارد.دردوره خامنه ای, این رژیم سرسپردگان خودرا که بنا به موقعیت اجتماعی خود, عموما کودن, درس نخوان و تن پرورو عاری از کمترین علقه میهن دوستی و مردم دوستی اند, به روشهای مختلف (از طریق رانت دانشگاه آزاد, سهمیه های دانشگاهی, معافیت از کبکورها, بورسیه های دست ودلبازانه و یا اعطا ی رسمی مدارک بالای دانشگاهی, بدون گذراندن مراحل امتحانی و حضور در کلاس و ...), صاحب مدرک دانشگاهی, جا می زند. بنا براین جمهوری اسلامی اینک پر از کار گزارانی است که عموما کم دانش ولی انباشته از خرافات ضد علمی اند. اصلاح طلبان, برای توجیه سیاستهای ضد مردمی خود درتطهیر رژیم, می کوشند تا بی صلاحیتی مطلق رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی درامورکشوررا به "ناکار آمدی ", " ضعف مدیریت " و ...؛ فرو کاهند. این دروغی است آشکار با هدف گمراه کردن مردم, پس:0
نیروهای ترقی خواه مردمی باید این حیله اصلاح طلبان و دیگر سرسپردگان رژیم را افشاکرده. و چنان که مردم نیز می بینند, اعلام کنند که جمهوری اسلامی و عموم کاگزاران آن ماهیتا ارتجاعی, ضد علم و آکنده از خرافات بوده فاقد هر گونه صلاحیت در اداره امور کشور می باشند.
سیاست خارجی
نخست مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما
سیاست خارجی یک حکومت دمکرات و مردمی بر اصول زیراستوار است
ه - ۱- منافع و مصالح مردم ما درتضاد با منافع و مصالح مردم زحمتکش هیچ کشور و ملت دیگری نیست. منافع و مصالح مردم ما دررعایت و همسویی بامنافع و مصالح مردم زحمتکش دیگر کشورها بدست می آید.
ه - ۲- اساس سیاست خارجی! برای گسترش همکاری و دوستی و احترام به استقلال ملل, با رعایت قوانین بین المللی, با هدف سرعت بخشیندن به توسعه اقتصادی و فرهنگی می باشد .
ه - ۳-خفظ و تقویت صلح , دفاع از حقوق بشر و دمکراسی از اهداف سیاست خارجی است.
ه - ۴-میهن ما ایران با کشورهای همسایه خود دارای همداشتی های بسیاری در زمینه های فرهنگی, دینی ؛ زبانی , تاریخی و ...می باشد , ما افتخار می کنیم که در طول تاریخ در فرهنگ و هنر منطقه ما نقش مهمی داشته ایم , ما این داشته ها را پایه محکمی برای دوستی و همکاری بیشتر برای پیشرفت و ترقی اقتصادی و فرهنگی و صلح می دانیم , تا باشد که در سایه چنین سیاستی هرچه زودتر بسوی کم رنگ تر کردن مرزهای جغرافیایی پیش رفته و مردمان درسایه آزادی, برادری و برابری هرچه بیشتر خوشبخت شوند
ه - ۵- با رعایت اصول بالا ما همچنین می کوشیم که دراتحاد با نیروهای ترقی خواه همه ملل منطقه و جهان؛ با نمایندگان طبقات استثمارگر که با پنهان شدن پشت "منافع ملی ", کشمکش , رقابتهای ناسالم, ستیز و نفرت پراکنی بین مرد مان و ملل منطقه ما (ویا جهان ) را بوجود می آورند و دامن می زنند مقابله کنیم . ازاین روی ما با هوشیاری به حفظ تعادلهای استراتژیک, و برتری دادن نیروهای دمکراتیک در همه زمینه های اقتصادی, فرهنگی و دفاعی بدون کمترین غفلت می کوشیم.
ه -۶- مبارزه برای خلع سلاح اتمی در منطقه و جهان از اصول مهم سیاست خارجی ماست.
ه - ۷- ما گرچه به روابط دمکراتیک و عادلانه درروابط بین الملل معتقدیم اما می دانیم که عملا درسیاست خارجی, کشوری که قویتر است قاعدتا دست بالا را دارد و حتی در یک معامله پا یا پا ی سود بیشتری می برد.اقتصاد قویتر نقش اول را در قوت کشورها دارد

سیاست خارجی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی تعادل استراتژیک درمنطقه ما را به ضررایران بهم زده است. و بدتر از این درپیش است
درآغاز این نوشته اصول (ارتجاعی ) مورد پیروی جمهوری اسلامی را برشمردیم. و همچنین درسطور پیشین اصول سیاست خارجی دمکراتیک و مردمی را نیز برشمردیم , بر این پایه,به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بپردازم
جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود فاقد استراتژی در سیاست خارجی است.
ه - ۱-حضور او در عراق براثر اتفاقات در سیاست خارجی آمریکاست (حمله بوش به عراق )0.
با اینکه پس از سقوط صدام و برپایی دمکراسی(ولو نسبی) در عراق , فرصتی تاریخی بدست آمده بود که دوستی بین ملتهای برادر ایران و عراق بازسا زی شده , گسترش یافته , پایدارو پیوسته شود, اما جمهوری اسلامی باسیاست ارتجاعی خود دسته بندی های فرقه ای و مذهبی, اختلاف بین شیعه و سنی و بین تیره های متفاوت را بوجود آورد و تشدید کرد. جمهوری اسلامی حتی از شیعیان عراق نیز حمایت نکرد. بلکه با سو استفاده از حمله امریکا به مردم ستم دیده عراق, در آن کشور به تاسیس دسته های مسلح خود سر و مشکوک پرداخت. بطوریکه شمار بزرگی از شیعیان و اکثریت سنی ها و همچنین اکثریت ملت کرد عراق از جمهوری اسلامی اسیب دیده از آن متنفرند و آنرا بدرستی عا مل فتنه گری و بی ثباتی درکشور خود می دانند. سیاست جمهوری اسلامی در عراق به ضرر مردم ایران و منافع ملی ایران است.
ه -۲- در کشور سوریه حکومتی موروثی و دیکتاتوری توسط گروهی که ازنظر قشربندی های دینی بسیار کوچک وکاملا اقلیت هستند وجود دا شته ودا رد, بدیهی است در قرن بیست و یکم اکثریت مردم مخالف این دیکتاتوری باشند. مردم اعتراضاتی را شروع کردند کشورهای خارجی از ترکیه تا انگلیس و فرانسه درآنجا دخالتهای فتنه انگیزانه انجام می دادند. جمهوری اسلامی علیه مردم معترض دخالت نظامی کرد و سرکردگان اوباش(سردار همدانی) و ... را به آنجا فرستاد و بدتراز آن کمک کرد تا پا ی روسیه بیش از پیش در سوریه . باز شود.
اردوغان نیز با کمک جمهوری اسلامی ارتش ترکیه را وارد سوریه کرد(ارتشی که هرجا وارد شد, دیگر خارج نشد)0.
سرکرده پاسدارها(سلامی! مخترع ویروس یاب مستعان) , با نعره های آنچنانی بارها و بارها , اعلام کرد که "ما آرزو می کنیم تا رژیم صهیونستی, در سوریه دست از پا خطا کند تا آنرا محو کنیم و...", به گفته منابع بسیار متفاوت, رژیم اسرائیل دستکم دویست با ر به نیروهای سردار "اسلام " حمله کرد اما امام (خامنه ای) و سردار, سرشان را بطور استراتژیک پایین انداختند(صبر استراتژیک ). این شکستهای خفت با ر به ضرر ماست. بدیهی است اکثر مردم سوریه دریک شرایط انتخاب آزاد, خواهان دمکراسی و مخالف حکومت موروثی یک اقلیت کوچک هستند, آنان از دخالتهای خارجی و از جمهوری اسلامی متنفر می باشند.پس دخالت رژیم در سوریه بر ضد دوستی مردم ایران و سوریه است, ازاین روی ضد
منافع ملی "ایران است "
ه-۳- کشوریمن دچار بحران داخلی شد, عربستان آن کشوررا بطور مداوم بمباران کرد (و می کند) سازمان ملل و عفو بین الملل عربستان را به ارتکاب جنایت جنگی محکوم کردند .نیروهای حوثی مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی , ارتجاعی می باشند , انان با کمک جمهوری اسلامی شخصیتهای ملی یمن را از میان برداشتند. یمن ویران شد مردمان و کودکان زیادی کشته شدند و می شوند.
جنگ یمن هر نتیجه ای بدهد آن سرزمین سوخته برای مردمش فقر اقتصادی , عقب ماندگی , بیماری و حتما انحطاط فرهنگی در بر خواهد شد, و تنها نیروهای استعمار گر مانند انگلستان سود خواهند برد. آری این است اسلام جمهوری اسلامی. تبعا مردم فرهیخته یمن و نسلهای آینده به جمهوری اسلامی لعن و نفرین می کنند.
ه-۴- سال پیش به تاسیسات عظیم نفتی عربستان حمله نظامی شد و تقریبا نصف آن نا بود گردید. همه کس آنرا به جمهوری اسلامی نسبت داد, روزنامه های خا منه ای در ایران نیز تلویحا اینرا تائید کردند. مردم عربستان با مردم ما برادرند, اعراب منطقه با مردم ما برادرند, مردم عربستان و مردم عرب از این حمله (که شاید تحقیرآمیز باشد) منزجر و برآشفته اند . چرا باید بنام کشور ما به یک کشور برادر این چنین ناجوانمردانه حمله شود. اینها همه اش به ضرر منافع ملی ایران است.(چه کاری حکومت عربستان "علیه اسلام" می کند که مثلا اردوغان بدتر از آن نکرده باشد, مگر اردوغان علیه مردم سوریه کم جنایت کرد, پس چرا جمهوری اسلامی جرات نمی کند بگوید "بالای چشم تو ابرو"! رهبر! با اردوغان ملاقات و خوش و بش نیز می کند)0
ه -۵- لبنان : جمهوری اسلامی دریک کشور مستقل با مردمانی متمدن و پیشرفته, با حکومتی برپایه دمکراسی, به یک حزب (حزب الله ) علنا سلاح و بقول خودشان هزاران موشک می دهد, بطوریکه این گروه, از حکومت لبنان سلاح بیشتری دارد , حزب الله با این پشتیبانی نظامی, ما لی و..؛ در معادلات سیاسی لبنان, خودرا به دیگر احزاب تحمیل می کند و نقش تعیین کننده پیدا کرده است. لبنان همیشه با کمک های ما لی کشورهای عربی اموراقتصادی اش را می گردانید . اینک بخاطر این دخالت نظامی غیرقانونی جمهوری اسلامی درآنجا, اعراب و اروپا نمی توانند به لبنان کمک کنند.مردم لبنان دچار فقر و نا داری شدیدی شده اند. آیا اکثریت مردم لبنان از رژیم حا کم بر ایران متنفر نیستند. اینها, همه! به ضرر منافع ملی ایران است.
همسایگان شمال-غربی
همانطور که در بالا د ربند "...مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما " گفته شد, مردم ما بامردم ترکیه برادر هستند روابط گسرده تاریخی (وبقولی ,حتی اساطیری ) دارند. تجربه سده های اخیر نشان می دهد که ما بسیار هم سرنوشت پیش می رویم, برای هر دوملت روابط برادرانه هرچه عمیق تر و گسترده تر درزمینه های اقتصادی و فرهنگی و ... شاید بیش از هر رابطه دیگری ضروری تر و سودمند تر است, مردم ترقی خواه ما(دو ملت ) بویزه نیروهای دمکرات و چپ باید دررابطه تنگاتنگ و متحد با هم , با سیاست های ارتجاعی, دخالت جو, برتری طلبانه , توسعه طلبانه , احساسات عظمت طلبانه و..., که بویژه درحکومتها (و نزد برخی احزاب و دستجات سیاسی) دیده می شود با تمام قوا مخالفت کرده آنان رافشا و علیه آنان مبارزه کنند.
جمهوری آذربایجان
ما استقلال , حا کمت ملی و تمامیت ارضی کشور جمهوری آذربایجان را برای خود اصل می دانیم, و براین پایه یادآوری می کنیم که بنا به پیوندهای تاریخی , فرهنگی, مذهبی و... ؛از لحاظ احساسات برادرانه و عمیقا دوستانه, مردم ایران , مردم آذربایجان راز خود و خود را از آنان می دانند. بویژه از همین روی مردم ما از دخالت هر دولت خارجی در امور داخلی آذربایجان یا تلاش برای وابسته کردن آن کشور به خود مخالف بوده وبه مردم و آذربایجان برای پاسداری تا م و تمام از استقلال خود, همه نوع کمک می کنند. کما اینکه همین نگاه و احساسات با مردمان همه جمهوریهای مستقل شده از اتحاد شوروی, که پیوندهای تاریخی, فرهنگی, دینی و زبانی با مردمان ایران دارند نیزوجود دارد
اساس نوشته حاضر در نشان دادن ماهیت ارتجاعی , ضد بشری و ضد ایرانی جمهوری اسلامی حا کم بر ایران می باشد. جمهوری اسلامی از آغازشروع استقلال خواهی جمهوری های اتحاد شوروی, بنا به ترسش از اتحاد شوروی و برخی ملاحضات ارتجاعی دیگر از هرگونه حمایت معنوی و انسانی و...؛ از مبارزات استقلال خواهی جمهوری های آسیای میانه و قفقاز خود دداری کرد. و تا کنون نیزچنین است. جمهوری اسلامی بخاطر سیاست ارتجاعی خود, الویتش "جهان عرب" : فلسطین, لبنان, سوریه, عرق است. اما برای ایرانیان, نزدیکی هرچه بیشتر با همسایگان ما : آذربایجان , ترکمنستان ,تاجیکستان, ازبکستان, افغانستان و...؛ که دارای پیوندهای گسترده تاریخی, فرهنگی دینی زبانی و...؛ مشترک با ایران هستند .. , دارای اهمیت استراتژیک می با شند. درحالیکه جمهوری اسلامی به خیال خود برای جلب پشتیبانی روسیه از سیاستهای ارتجاعی خود درکشورهای عربی, آنگاه آسیای میانه و قفقاز را "حوزه نفوذ" روسیه می شمارد
از همان آغاز, حکومتهای ترکیه به آذربایجان بویژه برای منابع نفت آن چشم داشتند. دولت اردوغان حکومتی ارتجاعی است, حکو مت ارد وغان ائتلافی از حزب افراطی پان ترکیست "حرکت ملی "است, شاید در تاریخ ترکیه یک ائتلاف حکومتی طولانی , باچنین حزبی بی سابقه باشد. اساس تشکیل این حزب و در صدر برنامه آن تشکیل ترکستان بزرگ, توسعه خاک ترکیه در حیطه امپراتوری عثمانی, و بیشتر است , در پلاتفرم "حزب حرکت ملی " هرجا مردمی هستند که به یکی از شاخه های زبان ترکی صحبت می کنند, آنجا باید جزء کشور مورد نظر این حزب باشد, در نقشه های جغرافیایی این حزب که علنا انتشار می یابد, بخش بزرگی از خاک کشورما, جدا شده و جزء ان "کشور بزرگ " شده اند!!.0
جمهوری اسلامی , اساسا بیسواد است. اگر گفته شود که " دیپلمات "های آن حتی از خواندن نقشه جغرافیایی نا توانند, چه بسا تمثیلا درست باشد. بر همین پایه و بنا به ماهیت جمهوری اسلامی که در بالا توضیح داده شد. رژیم حا کم بر ایران, جابجا کشور تازه استقلال یافته آذر بایجان را بطرف ترکیه هل داد و تا امروزنیز چنین سیاستی دارد. جالب است که اردوغان نیز به کمک انستیتوهای "مطالعات ایرانی" که با شرکت برخی اهالی ایران که گرایشات ...دارند, تشکیل داده , خیلی خوب روانشناسی مغز های بدوی سران جمهوری اسلامی را فهمیده و تا بحال با حرکت های "سنجیده " واکنش های رژیم درراندن هرچه بیشتر آذربایجان به دامن حکومت اردوغان, را به "خوبی" بر انگیخته است . جدیدترین نمونه آن مانورهای مسخره و بی معنی سپاه از هم گسیخته, خامنه ای درجلوی مرز آذربایجان عزیز, این یقینا از ترهات مغز کودن, بیسواد و عهدبوقی شخص خامنه ای است! "آخر این همه دنگ و فنگ چه معنی دا شت "؟!! , جزاینکه حکومت اردوغان به خود اجازه دهد که بیخ گوش ما (نخجوان) مانور نظامی بدهد, و احیانا در نخجوان هم پایگاه دائم نظامی تاسیس کند . قاجار با ابرقدرت روسیه جنگید, شکست خورد نخجوان راداد, جمهوری اسلامی اکنون! آذربایجان درآمده از سلطه روسیه را, آذربایجان مستقل را به دامن ترکیه اردوغان می راند . اما مساله فراتر ازاین است.
کشور ترکیه در ۳۰ سال گذشته به آرامی در کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی با ادعای "همتبا ری " و "همزبانی " رابطه های نسبتا محکم و پایدار اقتصادی و فرهنگی وحتی نظامی برقرار کرده است, بسیاری از کادرهای اداری و...این کشورها فارغ التحصیل دانشگاههای ترکیه هستند
اقتصاد ترکیه هم انقدر قدرت داشت که به نیازها (یا شماری از نیازهای ) این کشورها پاسخ دهد و هم با تسخیر بازار آنان خود رشد نماید, از جمله اهداف ارتجاعی حکومت ائتلافی اردوغان محاصره ایران نیز است.
ترکیه(اردوغان ) در کشورهای زیر نیروی نظامی مستقر کرده است: در عراق, منطقه کردستان عراق(نزدیک به ایران, گویا دولت اقلیم عراق, در اثرتحریکات جمهوری اسلامی, از ترکیه دعوت کرد...) , در سوریه(با رضایت شخص علی خامنه ای , علیرغم مخالفت شدید دولت سوریه) , در جمهوری آذربایجان(عمدتا با سو استفاده ازتحریکات جمهوری اسلامی علیه آ ذ ربایجان), در افغانستان (تا دوماه پیش, و سپس با سقوط حکومت جمهوری , ترکیه بسیار تلاش کرد که زیر عنوان "امنیت" فرودگاه کابل, وگرنه! برای راه اندازی آن و...؛ نیروی نظامی خودرا درافغانستان نگهدارد ), درقطر(با تشویق و تائید جمهوری اسلامی) و ..؛ ترکیه درکشور ازبکستان(کشورسمرقند و بخارا) نفوذ گسترده دارد, در ترکمنستان(پس از مرگ , رییس جمهور پیشین که روا بط گسترده ای با ایران دا شت, اکنون رابطه ترکمنستان باا یرا ن سست و سرد شده است ) احتمال دارد که اردوغان همان سناریویی که در آذربایجان بازی کرد , در تر کمنستان نیز...(جمهوری بیسواد اسلامی حاکم برایران را بازی دهد )و نیروی نظامی مستقر کند.
افغانستان و چند نکته
ه-۱- لشگر کشی امریکا (سال ۲۰۰۱) به افغانستان علیه طا لبان, بنا به مصوبه شورای امنیت بوده است
ه-۲- در ۲۰ سال گذشته در این کشور حکومتی دمکراسی برقرار بوده است
ه--۳- طا لبان گروهی کاملا تروریستی, سمبل بارز جنایتکاران علیه بشریت و کاملا ارتجاعی اند
ه-۴- پاکستان, قطر پشتیبانان روی صحنه طالبان بوده وهستند
ه-۵- انگلستان و امریکا طالبان را به قدرت برگرداندند تا در این منطقه حساس بحرانی عمیق همه جانبه و "حل نشدنی " علیه چین بیافرینند(دنیا باید هزینه برگزیت انگلیس را بدهد!! )0
ه--۶- چین و روسیه می کوشند تا با نزدیکی به طالبان, ورق را برگردانند, در ضمن روسیه می کوشد از تهدید طالبان علیه کشورهای آسیای میانه, سوء استفاده کرده نفوذ خود دراین کشورها را افزایش دهد.
ه- ۷- کشور کوچک و کم درآمد تاجیکستان نباید به پیشرفتهای تاکنونی خود غره شده, بهیچوجه نباید وارد این بازی شود, درستترین کار در مرحله کنونی دور دا شتن خود از این معرکه ای که انگلیس نقشه چیده,می باشد, سر نخ عروسکها دست انگلیس است , و همه عروسکها هنوز وارد بازی درصحنه افغانستان نشده اند. اگر تاجیکستان می خواهد پشتیبان حقوق افغانستانی ها باشد و...؛ درسترین کار این است که مواظب خود بوده بهانه بدست بازیگران انگلیس (وشاید هم روسیه ) ندهد. بدون سرو صدا وبا احتیاط هم می توان به افغانستانی ها ی مدافع آزادی کمک کرد
ه-۸- جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود با پیشرفت و دمکراسی افغانستان درتضاد بود. جمهوری اسلامی بنا به ماهیت خود جانب طالبان را گرفته است.
ه -۹- زنده باد احمد مسعود, زنده باد مقاومت پنجشیر هزار شیر

جمهوری اسلامی دراین چهل سال برپایه وحشت بیمارگونه شخص خامنه ای از آمریکا, و قطع رابطه با امریکا وسستی رابطه با اروپا, پول های هنگفت حتی بشکل گنجهای با د آورد(بویژه دردوره های تحریم ) به جیب دولتهای ترکیه , امارات , قطر و... ریخت(و می ریزد ) تا این دولتها درسیاستهای منطقه ای خود علیه منافع و مصالح مردم ایران هیچ مشکل مالی نداشته باشند!!0.
جمهوری اسلامی پس از اینکه در این چهل و اندی با دوشیدن ایران درراه سیاستهای ارتجاعی خود در کشورهای عربی , میهن ما راویران کرد, آنگاه بنا به ماهیت ضد "ایرانی خود کشورما را به مزایده روسیه و چین می گذارد
روسیه
جمهوری اسلامی برای پرداخت صورت هزینه های روسیه در سوریه (برای دفاع از قبر زینب و رقیه ) خاک ما, آب ما, منابع دریایی ما, و منابع نفتی و معدنی ما وموقعیت سوق الجیشی ما در دریا ی خزرا به روسیه داد(بریده باد دست خامنه ای , روحانی , ظریف). خامنه ای گمان می کند که با دادن ایران به روسیه, حمایت روسیه از خاندان خود و سیاستهای آرتجاعیش در رابطه با فلسطین و سوریه و اسرائیل و...؛را می خرد. امروز نیز جمهوری اسلامی باز بخاطر خطاهای استراتژیک خود دررابطه با آذربایجان و علیه منافع ایران, از روسیه استغاثه می کند که آذربایجان را"سرجایش بنشیند " و خامنه ای را از و حشت اسرائیل برهاند
چین
در چهلمین سال سلطه رژیم جمهوری اسلامی بر میهن ما , دیدیم که در جمعبندی این ۴۰ ساله, درواقع همه آمارها و ارقام و مشاهدات عینی و نظرات کارشناسان دولتی و حکومتی و مستقل , نشان می دهد که ایران درهمه زمینه ها ویران شده است: اقتصاد: صنعت , کشاورزی . محیط زیست: آب, خاک, جنگل, هوا. فرهنگ: سقوط چشمگیرو...0
جمهوری اسلامی ضد ایران, برای به مزایده نهادن وطن فرسوده و خرابه شده ما در بازار جهانی, بدنبال " خریدار " می گردد. خب! تنها چین به میدان می آید , خامنه ای از چین می خواهد که این! (میهن عزیز ما )را که الله به او (سلاله پیغمبر)داده , به ثمن بخس بگیرد, ولی دارودسته رژیم را به مباشری خود در این "ملک " نگه دارد و مهمترین شرط خامنه ای این بود (و است )که مالک جدید (چین ) جانشینی مجتبی را (یا حمایت از این جانشینی را) تضمین کند. در پاسخ به رژیم, تاکتیک چین این است که با سو استفاده حد اکثر از ناگزیری و بی چارگی رژیم و اینکه چین می داند که رژیم هیچ راه دیگری ندارد! پس تا آنجا که می تواند با نگهداشتن رژیم بر لب چشمه به امید آب, بدون دادن قطره ای "آب " تا آنجا که بتواند ایران را بدوشد.

آری نیروهای مترقی و مردمی ایران باید اعلام کنند که سیاست خا رجی جمهوری اسلامی بنا به ماهیت این رژیم, تماما ضد ایرانی و به ضرر مردم ایران است.
نیروهای مترقی و مردمی باید اعلام کنند که جمهوری اسلامی حا کم بر ایران دشمن ترین دشمنان ایران است

فعالیتهای اتمی

فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی تماما به ضرر مردم ایران بوده و است.منظور جمهوری اسلامی از فعالیت اتمی دستیابی به توانمندی اتمی-نظامی است. درشرایط کنونی,
جمهوری اسلامی تا آنجا که از حمله نظامی امریکا(و یا کشوری وابسته به آمریکا ) خودرا درا مان احساس کند. از ادامه مذاکرات طفره می رود.
ما خواهان بازگشت سریع جمهوری اسلامی به مذاکرات برجام هستیم. به نظر ما این مردم ایران هستند که می توانند و باید رژیم را از فعالیت اتمی بازدارند. اما نظر به تهدید ایران برباد ده فعالیتهای اتمی رژیم, ما ازکنترلهای هرچه دقیقتربین المللی بر کلیت فعالیتهای اتمی رژیم حا کم بر ایران حمایت می کنیم. فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی خطر بر باد دهندگی برای مردم ما و کشور ما دارد. جمهوری اسلامی حتی صلاحیت حفظ ایمنی مردم و محیط زیست از خطرات فعالیتهای اتمی خودرا ندارد. ما باکلت فعالیتهای اتمی رژیم مخالفیم

اسرئیل

اسرئیل برپایه اشغال سرزمین فلسطینیان و اعرا ب,بزور و جنگ , توسط فرانسه وانگلیس با پشتیبانی امریکا و بقیه اروپا و اتحاد شوروی برپا شد
هیچیک از دولتهای اسرا ئیل, قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت مربوط به حمله ۱۹۶۷اسرائیل به کشورهای عربی و اشغال خاک آنان, خروج از سرزمینهای اشغالی را نپزیرفته اند
همه اروپا و امریکا اسرائیل را کشوری با حکومت دمکراسی می دانند, پارلمان این کشور "دمکراتیک " تصویب کرده است که بیت المقدس شرقی (اشغال شده در ۱۹۶۷) جزه خاک اسرئیل است و جدا نشدنی. پارلمان اسرائیل تصویب کرده است که بلندیهای جولان , بخشی از خاک سوریه که در جنگ ۱۹۶۷ اشغال شده, ضمیمه خاک اسرائیل است و جدایی ناپذیر پارلمان اسرائیل تصویب کرده است که اسرائیل کشوری عبری است درحالیکه غیر از مناطق اشغالی , خود اسرائیل, دارای بیست در صد جمعیت عرب (سامی) است
کشور اسرائیل تنها کشوری در دنیا است که هیچوقت مرزهای خودرا تعریف نکرده است. یعنی وقتی می گوییم اسرائیل معلوم نیست از کجا تا به کجا را می گوییم
نماینده دولت اسرائیل درسازمان ملل در دولت پیشین, رسما علنا مفصلا توضیح داد که مرز های اسرئیل را نه قوانین بین المللی بلکه آنچه در تورات و کتب مقدس یهود آمده است تعیین می کند. کشوری که گویا دمکراسی است و "نمایندگان مردمش" تصویب می کنند که سرزمین های عرب نشین متعلق به اسرائیل است و در عین حال اعلام می کند که این کشور متعلق به عبری ها ست, آ نگاه کشوری است نژاد پرست, آپارتاید . جدا ازاینکه گزارشات رسمی و معتبر جهانی زیادی است که برخورد کاملا نژاد پرستانه اسرئیل با فلسطینیان مناطق اشغالی را شهادت می دهد. بنابراین نیروهای دمکرات جهان نمی توانند اسرائیل را برسمیت بشناسند مگر زمانی که دستکم :
ه-۱- اسرا ئیل قطعنامه ۲۴۲شورای امنیت سازمان ملل را قبول و تصویب کند
ه-۲- فلسطینیان را به عنوان یک ملت به رسمیت بشناسد
ه-۳- حق فلسطینیان به تشکیل کشور مستقل در سرزمین های فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی را برسمیت بشناسد

جمهوری اسلامی و اسرائیل

اسرائیل دشمن ایران نیست, سود همه دولتهای اسرئیل آنطور که خود آنها می فهمند,نیز, دوستی هرچه بشتر باایران هست. ایرانیان همیشه مدافع مردم یهود مورد ستم دولتهای اروپایی و.. بوده اند. ایرانیان یهودی از هزار سال پیش(چهار هزار سال ) درایران تاریخ دارند. عامه مردم ما هرگز یهود ستیز نبوده اند؛ مردم ایران دشمن اسرائیل دمکراتیک نیستند
جمهوری اسلامی رژیم ارتجاعی و ضد بشری است. این رژیم دارای گرایش های ضد یهودی نیز هست. این جمهوری اسلامی است که با اسرائیل دشمن است و این دشمنی را اعلام و تبلیغ می کند. همه شنیده اند که خمینی گفته اسراییل غده سرطانی است, جمهوری اسلامی همواره ,علنا , به صدای بلند ا شعا ر نابودی اسرائیل را می دهد
نیروهای مترقی و مردمی ایران همیشه شعارهای ضد اسرائیلی رژیم را محکوم کرده و می کنند. اسرئیل مانند هر کشوری حق دارد درچارچوب قوانین بین المللی, از مردم خود دفاع کند
اما مردم ما و ما! سازمانهای سیاسی ایرانی, با هر نیرویی که به هر دلیل به ایران کمترین تجاوزی بکند سخت مقا بله خواهیم کرد, بدون اینکه لحظه ای مبارزه برای سرنگونی رژیم ضد بشری و جنگ افروز جمهوری اسلامی را ازدست بنهیم
نفوذ اسرئیل در همه دستگاه های رژیم. رژیمی ضد علم , ضد مدرنیسم , رژیمی که به "سازماندهی " جهادی و هیئتی افتخار می کند. رژیمی که سپاه پاسدارانش متشکل از سرداران بیسواد و فاسد,و جوجه لاتها است. و با نظم و انضباط و ارتش های مدرن بیگانه است.امری کاملا شدنی حتی آسان می تواند باشد, اسرائیل از پیشرفته ترین سازماندهی های علمی , و علوم جدید و پیشرفته ترین تکنولوژی ها بهره مند است .(۶ ). امرو ز نفوذ اسرائیل عمیق همه جانبه و کهنه است. اسرئیل گویا در همه سطوح "نظام " الهی در خدمت "آقایان" است
اما نگرانی مهمتر این است که اگر اسرائیل اینجاست! پس انگلیس تا به کجاست؟! جای پا ی انگلیس درسیاستها "مستقل نظام "
نیروهای ترقی خواه مردمی باید بصراحت با که هرگونه دخالت نظامی و یا محاصره اقتصادی علیه کشورما و مردم ما مخالفت کنند.
نیروهای ترقی خواه مردمی باید دراتحاد باهم اعلام کنند که جمهوری اسلامی اصلی ترین دشمن ایران و مردم ایران است
در پایان
شماری از اهالی ایران درامریکا دارودسته هایی راه انداخته اند که حکومت های امریکا و اروپا را تشویق به محاصره ایران و یا
دخالت نظامی و ...می کنند. نگرانی ما ازاین است که دستگاهای تبلیغاتی انگلستان (۴), برای آنان بسیارپروپاگاند کرده می کوشند تا آنان را "اپوزیسیون " جا بزنند
نیروهای ترقی خواه مردمی ایران باید این دستگاهای تبلیغاتی و حکومت پشتبان آنان (انگلستان) را بی وقفه افشا کنند. نیروهای مترقی و مردمی ایران نیازی به این دستگاهای خبر پراکنی نداشته و متکی و پیوسته به مردم ایران می باشند
علی جلال ۰۴/۱۰/۲۰۲۱

پاورقی :

۱- این صرفا ایدئولوژیک نیست بلکه مابه ازای عینی و مادی دارد که به بحثی دیگر نیاز است. اما در صدر اسلام و امروز همه گروهای جهادی: القاعده, داعش, طالبان و...نیز چنین گفتمانی دارند)0
۲- البته مسلمانان درکشورهای آسیای میانه, در چین , شیعیان افغانستان و...مورد نظر اینان نیست
۳- منظور من از "منافع ملی" همانا منافع و مصالح امروزی , تاریخی واستراتژیک مردم ایران است
۴- عمدتا رادیو تلویزیون های مستقر درلندن
حزب راست افراطی پان ترکیست در ترکیه موتلف اردوغان شوروی اشغال افغانستان
۶- اینجانب عین همین مطلب را سالها پیش پیش از اینکه اسرایلی ها نفوذ کنند نوشتم
۷- پیشنویس این نوشته ۲ یا ۳ روز پس از ارسال نوشته کار گروه ک.م. به تشکیلات داده شده و پیش از جلسات پیشا کنگره ای در اختیار تشکیلات بوده است


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد