logo

آسمان آبی ست دختران !

سه شنبه ۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۴ اوت ۲۰۲۱

حسن حسام

hasan-hesam03.jpg
رساتر از اذانِ شبکوران؛
سرود زندگی
جاری ست
میان رؤیا و سیلاب ِ طالبانی
سدی ست سخت-بنیاد
از عشق و رزم و فریاد

***

جهان طالبانی خواهد سوخت
در آتشفشانی که شمایید،
دختران!
و شاعران ،
کتاب مرثیه می سوزانند
و پای کوبان
آواز فتح می خوانند

***

نه در بامیان و بلخ و بدخشان
که بر سراسر این خاکدانِ گردان
به چون خرگاه ِ دین-پناهان،
بُرقَع در آتش گُر می گیرد
در پیکارِ زمُختِ سرنوشت
وجهان ،
روشن می شود
در آوازِ ره پویان ِشب نورد

***

مردگانِ بر خاسته از گور های هزار ساله
دِگربار در گور می شوند
و کابوسِ جان گیر،
جان می دهد،
هنگام که رنگین کمان ِرؤیاتان
زمینی شود.
چشمان عاشقی بیدار است،
دختران!
اُفق را بنگرید!
آسمان آبی ست ...

21/08/2021 پاریس
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد