logo

در پشتیبانی از جنبش دادخواهی برای التیام زخم عمیق بر پیکر جامعه‌مان

شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴ اوت ۲۰۲۱

حمید احمدزادهاین هفته دادگاه حمید نوری در استکهلم، در رسیدگی به اتهام دادستان به وی مبنی بر نقش او در فاجعه ملی، کشتارزندانیان سیاسی در تابستان ۶٧، برگزار شد.

در دادگاه حمید نوری، دادستان دو اتهام اصلی او را، "قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین‌المللی" اعلام کرد. دادستان ویرا متهم کرد که با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیات مرگ، و تحت نظر قرار دادن آنها در به اصطلاح "راهروی مرگ،خواندن اسامی برای مواجهه با هیات، آوردن آنها در مقابل هیات، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیات،خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‎ شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آنها به محل اعدام آنها، مشارکتمستقیم در قتل و شکنجه داشته است.

دادستانی سوئد می گوید "حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج،ایران، بعنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان،عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک/مذهبی آنها با حکومت ایران در تضاد بود از زندگی محرومکرده است".

در طی سه روز برگزاری جلسه دادگاه، در مقابل ساختمان آن محل، خانواده‌های جانباختگان همراه با عکس عزیزانشاندر کنار نمایشگاه عکسی از قربانیان دهه ۶٠ که توسط فعالین چپ ترتیب داده شده بود، شرکت داشتند. در سمت دیگرمجاهدین و طرفداران سلطنت نیز حضور داشتند.

----

دهه شصت، دهه خشونت باری بود که منجر به زخم عمیقی بر پیکر جامعه ما شد. چرخ خشونت بسیاری را له کرد و بسفراوان قربانی گرفت. اوج این خشونت منجر به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧ انجاميد. بسیاری از زندانیان کهمحکومیت شان به پایان رسیده بود و یا حکم قطعی دوره زندان خود را طی می‌کردند، بدون آنکه خود در خشونت آن سالهانقشی داشته باشند با حکم "هیئت مرگ" در بیدادگاه‌های حکومت اعدام شدند.

جامعه ما هنوز کماکان از پیامدهای خشونت بار دهه ۶٠ در رنج است. انتخاب گزینه خشونت در برخورد با معظلات جامعههم چنان توسط حکومت انجام می‌گیرد. هرچند که در مقایسه با دهه اول انقلاب با شدت کمتر، اما در سطحی دیگر پیشبرده می‌شود. این منجر به تداوم چرخه خشونت در جامعه می‌گردد.

*جنبش دادخواهی* که بیش از هر چیز متکی بر تلاش خانواده‌ها و وابستگان آن جانباختگان می‌باشد، بی شک نقشیبسزایی بر مقابله با "فراموشی" بازی می‌کند. این جنبش می‌تواند تبدیل به *وجدان عمومی جامعه* ما گردد. جنبشدادخواهی می‌تواند تمامی فرهیختگان جامعه را که از راهکارهای خشونت‌آمیز اجتناب می‌کنند بدور خود گرد آورد و بدینترتیب زمینه برای ایجاد *"کمیسیون حقیقت یاب"* فراهم آورد.

بی شک روزی این "کمیسیون حقیقت یاب" در کشورمان برپا خواهد شد و مجموعه بازماندگان آن جانباختگان همراه باحضور متهمین در آنجا به نتایجی دست پیدا خواهند کرد که زخم عمیق بر جامعه‌مان را التیام بخشند.

برای گذر از این وضعيت موجود ما نیاز به *گفتگوی همگانی* در سطح ملی با حضور تمامی طرفین داریم. بدین وسیلهاست که به یک *تفاهم ملی* برای حل معضلات کشورمان خواهیم رسید.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد