logo

« انتخابات» یا مشاطه گریِ جهل و جنایت؟

چهار شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۵ مه ۲۰۲۱

مسعود نقره کار

masoud-noghrekar5.jpg
۱

کم نبوده اند مردمی که قاتلان فرزندان و جگرگوشه هایشان را بر شانه ها تا اریکه قدرت بدرقه کرده اند. کم نبوده اند و کم نیستند مردمانی خوی وعادت کرده به ستمبری که ستمگران برتخت و منبر حکمرانی نشانده اند. کم نخوانده ایم و کم ندیده ایم که فیلسوف و " روشنفکر" و سیاسی کار و تحصیلکرده وکارمند و کارگر و کشاورز چگونه و چه بی پروا دیکتاتورها بر سر و شانه نشانده هورا کشان عمله جباریت شده اند. تاریخ میهن مان، تاریخ این بیقراری هاست. تجربه انقلاب بهمن و این بیش ازچهار دهه، تجربه شانه دادن ها به قاتلان و ستمگران نیز هست تا برقدرت نشینند و حتی به کسانی که آنان را به قدرت رسانده اند، ستم روا دارند.

گفتن ندارد که معنای سخن این نیست که همه مردم در به قدرت رسیدن ستمگران نقش داشته و دارند، نه، کم نبوده اند و کم نیستند، ستم ستیزان، آزادی خواهان، عدالت جویان و دادخواهان. اما دریغا سهم ما این بوده که شهادت دهیم زور و نیروی قاتل پروران و بارآورندگان ستمگر و دیکتاتور و جبار بر قدرت عدالت جویان و آزادیخواهان چربیده است.

۲

حکومت اسلامی، حکومتی ست که بر شانه های بخشی از سیاسی کاران راست و میانه و چپ، و بخشی از تحصیلکردگان و" روشنفکران سیاسی" و کارگران و کشاورزان تا منبر قدرت و حکم کردن بدرقه شده است. و هم امروز پس از ۴۲ سال هنوزاین حکومت ، یعنی ویرانگری و جهل و جنون و جنایت، شگفت زده و شادمانه چشم به خیل هواداران وپشتیبانانش در سرزمین ما دارد تا به یاری آن ها نشان دهد تفاوت اندازه و وزن انسان بودن را، و ثابت کند انسانیت بسیاری از انسان ها حد و حدود دارد.
این شانه دادن ها و جبار پروری ها اگر در روزهای قبل از انقلاب در غباری از هیجان زدگی و شوری بی شعور، درمِهِ نادانی و ناآگاهی و مردم فریبی گم بود با به قدرت رسیدن آخوندها و عریان تر شدن فکر و رفتارشان جای تردید نگذاشته است که جهل و جنون و جنایت ، و مزدوری و نادانی و مردم فریبی حاکمان وحکمرانان سرزمین مان شده اند.

۳

در حکومت اسلامی یکی از عرصه ها و صحنه های تماشائیِ معرکۀ شانه دادن های عمله های جباریت برای در قدرت نگه داشتن جهل و جنون و جنایت در نمایش انتصابات اسلامی ست. در این معرکه گیری حکومت اسلامی عوامفریبانه انتصابات اسلامی را به نام " انتخابات" به روی صحنه می آورد و به خورد عوام الناس و جانیان و مفسدان با نقاب و بی نقاب می دهد.

در این معرکه و نمایش تماشایی بخشی از مردم ناآگاه، و زوائد حکومتی به عناوین اصلاح طلب و اصولگرا و ضمائم جیره خوارشان به صحنه ریخته می شوند تا بر اندیشگی و تفکری که بنای حکومت اسلامی بر آن استوار است، یعنی اندیشگی و تفکری ضد انسانی، ضد دمکراتیک، ضد دانش و علم و ترقی مُهر تائید بکوبند. قانون اساسی این حکومت که بیان آشکار اندیشگی و تفکری ارتجاعی و ضد بشری ست، قانون اساسی ای که حتی ترفندهای "دمکراتیک" جلوه دادن برخی از اصول آن نیز به نکبت مذهب حکومتی آلوده است را تائید کنند و درعالم سیاست و کشور داری نظریه، رفتار و ساختار ارتجاعی و ضد دمکراتیک " ولایت مطلقه فقیه" را به عنوان پاره ای ازماهیت ارتجاعی این حکومت بپذیرند.

به صحنه ریخته می شوند تا وظیفه مشاطه گری جهل و جنون و جنایت را انجام دهند، جنون و جنایتی که اختناق، فقر، فحشا، گرسنگی، ناامنی و بیماری، بی آبروئی جهانی بارقه و دستاورد داشته، و گورستان ها و گورهای دسته جمعی با جسم وجان ده ها هزارآزادیخواه و دگراندیش برپا و آباد کرده است .

رای دهندگان به صحنه ریخته می شوند تا به اسارت خود، و به تداوم جهل و جنون و جنایت رای دهند، و حکایت تاریخ بی قراری ما وِ این سرزمین را نشان دهند. و ثابت کنند تصادفی نیست که بیش از 42 سال ارتجاع و عقب ماندگی در شمایل آخوند معمم و مکلا و اندیشگی وتفکر آخوندیسم و جاهلیسم بر این دیار حکم رانده است.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد