logo

درامتداد نسیم !!

آبادانی‌ها در سوگ خاکسار

عبدالکاظم دریساوی

چهار شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۶ اوت ۲۰۲۰باخبر شدیم آبادان یکی ازبزرگان خودرادر غربت شهر ازدست داد. فرهیخته بزرگی که به موازات برادر ادیب نامدارش در عرصه کار و صنعت و مبارزه خوش درخشید و نام ‌نیکی از خود بر جای گذاشت . چهره ای که سالهای قبل از انقلاب در مراکزصنعتی و محافل کارگری مطرح شد و بعداز آن بی وقفه ادامه یافت . او چهره ای نام آشنا برای جامعه کارگری و فرهنگی بود . فرزندی از سلاله رنج و کار و آگاهی بخشی . باید درکنار او میبودی تا از نزدیک وجوه مختلف آموختن فن و کار و مبارزه وشناختن تبعیض را میدیدی و با شخصیت واقعی او آشنا میشدی . ناصر خاکسار را میگویم برادر نسیم خاکسار نویسنده نامدار آبادانی همان که هیچ گاه در سایه بزرگی نام برادرش نسیم پنهان نشد و پنهان نماند .از همان ابتدای جوانی راه را درست تشخیص داده بودو دردهای جامعه را خوب میشناخت . اودر مسیر آگاهی بخشی و اثرگذاری بر اطرافیان و محیط کار سالها ی سال آگاهانه گام برداشت و رمز و راز زندگی و مبارزه را به شاگردان وهمکاران و همراهان خود آموخت . کمتر کسی است که در جوار یا محضر او بوده باشد و از اندوخته ها و آموزه های او بهره ای نبرده باشد . هرگاه شیرخان غنچه نازی آن مرد آگاه و شریف آبادانی از عامو ناصر و اخلاق و رفتارش سخن میگفت همگان سراپا گوش میشدند تا کلامی از قلم نیفتد و همه را با جان و دل بشنوند تا در فردای زندگی و مبارزه به کار گیرند. ناصر خاکسار به دلیل حضور پیگیر و خدمات وآموزشها و پایداری هایش در عرصه کار و مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی در دل بسیاری از کارگران و جوانان خطه جنوب و فراتر از آن جای گرفت واحترام همگان و حتی مخالفان فکری اش را برانگیخت. نسیم ارجمند اگر در ادبیات پایداری خوش درخشید و آثاری ارزشمند خلق کرد ناصر اما درعرصه کار و زندگی و مبارزه خوشنام و شرافتمندانه زیست و صادقانه خدمت کرد وتا آخر بر سرآرمانهای انسانی خویش ایستاد . حالا آبادان و آبادانیهای سراسر کشور و خارج از کشور در سوگ از دست دادن فرزند راستین شهر مغموم تر از همیشه نشسته اند تا در دل با او وداعی جانانه کنند . ناصر خاکسار به دلیل حضور دائمی و اثرگذارش در عرصه کار و پیکار به نامهای بزرگ شهرآبادان پیوست به فهرست همان انسانهایی که از خود گذشتند تا میراثی معنوی و ماندگار برای شهر و باشندگانش به یادگار گذاشته باشند . درگذشت این چهره شریف و ماندگار جامعه کارگری و فرهنگی را به خانواده های بزرگ خاکسار و غنچه نازی و سایر بستگان ویاران و دوستداران ایشان تسلیت می گویم.روحش شاد و یادش گرامی باد .


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد