logo

نگاهی به کاربرد اسلحه گرم در عرصه های گوناگون

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۴ آپريل ۲۰۱۸

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
خبراعدام بهمن ورمز یاری ، جوان ۲۷ ساله بجرم سرقت مسلحانه در همدان ، پس از تحمل ۴ سال زندان بار دیگر افکار عمومی را جریحه دارکردوپرسشهای زیر را درافکار عمومی مطرح کرد که ۱:چراسرقت مسلحانه روز بروز بیشتر میشود ۲:.چرا جرم وجنایت ، اغلب با توسل به اسلحه گرم انجام میگیرد. ۳:چرا باید بهمن ورمزیاری یک جوان شاغل ومربی ورزش ودیگر دوستانش در سنین جوانی، مبادرت به سرقت مسلحانه میکنند.۴:پلیس ودستگاه قضایی ، چرا به تدابیری برای پیشگیری و جلوگیری ازاین اقدامات نمی اندیشند
قبل از انقلاب اگر سلاح گرم درمیان مردم وجودداشت بیشتر دربین خانهای عشایر وایلات ونقاط مرزی بود که اعلب این اسلحه ها نیز قدیمی بودند..
بدیهیست که اکنون اماردقیقی از میزان اسلحه در میان مردم نیست ، برطبق نوشته یکی از نشریات سپاه پاسداران ، بیش از 3ملیون قبضه اسلحه درمیان مردم موجود است، گر چه این رقم اغراق آمیز بنظر میرسد و احتمالااهداف سیاسی سپاه را درپی دارد، اما این اعتراف نشانه وچود اسلحه بمیزان زیادی در میان مردم است
چگونگی تهیه سلاح: طبق گزارش رسانه های داخل کشور شهرهای کرمانشاه وایلام مرکز اصلی فروش سلاح هستند این اسلحه ها از کشور عراق وارد میشوند، زیرا دولت عراق کنترلی بر قاچا ق اسلحه ندارد ، در محله های مشخصی در این دوشهر اسلحه بوسیله باندهای ی قاچاق اسلخه بفروش میرسد.
انواع کاربرد سلاح گرم:
الف: سرقت مسلحانه از بانکها،صرافیها،جواهر فروشیها،وحتی مطب پزشکان وفروشگاههای کوچک: سرقت مسلحانه از بانگها وصرافیها وجواهر فروشیها، بیشترین میزان سرقتهای مسلحانه را دربر دارد وتاکنون چندین قربانی ومحکوم باعدام داشته است. درسال ۹۴ درسرقت از یک بانک در کرمانشاه 3 نفر بقتل رسیدند و۵ نفر نیز اعدام شدند، رهبر این باند که قبلا چندین سرقت مسلحانه انجام داده بود وعامل کشته شدن سه نفر از نگهبانان بانک بود ، دستگیر وبه اعدام محکوم شده بود اما بعلت اینکه برادر ایشان از بنیانگزاران حزب اله کرمانشاه بود به ایشان که محکوم باعدام بود ، چند روز مرخص داده شد وایشان هم دوبار دیگر اقدام به سرقت مسلحانه کرد، ودر این راستا سه نفر دیگر نیز بقتل رسیدند .توسل باسلحه برای سرقت در ابعاد کوچکتر نیز وجوددارد ، که نشانگر این واقعیت است که جوانان نیازمند بخاطر اندکی پول جان خود، ویک کاسب زحمتکش را بخطر میاندازند. گرفتن موبایل با تهدید به اسلحه نیز یکی دیگر ازشیوه های سرقت مسلحانه است ، .
ب: درگیری بین باندهای تبهکار:باندهای قاچاق موادمخدر ،باجگیری وسرقت نیز برای تصفیه حسابها واختلافات، برسر تقسیم غنایم وجایگاههای نفوذ فقالیت خود ، متوسل باسلحه میشوند، اعضای این باندها گاهی حتی در خیابان ودر انظار عمومی بروی هم تیر اندازی میکنند. پ: احتلافات ایلی وطایفه ای : اختلافات بین طوایف وایلات معمولا منجر به درگیری مسلحانه میشود، در تابستان گذشته بر سر تقسیم اب در نواحی مرکزی ایران درگیری مسلحانه روی داد که به مرگ یکنفر انجامید باتوجه به بحران محیط زیست وکمبود آب در آینده شاهد درگیریهای بیشتری دراین زمینه خواهیم بود.ت :گروگان گیری ، گروکان گیری کودکان یا یکی از اعضای خانواده های ثروتمند برای باجگیری واخاذی، همیشه با کاربرد اسلحه همراه است .چند مورد گروگان گیری تاکنون پس از کشف اختفای گروگان گیران ، منجر به درگیری مسلحانه شده وگروگان گیران در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده اند
ث : قتل: سالانه۳۰۰ نفر در ایران بقتل میرسند که ۴۰ در صد این قتلها با اسلحه گرم انجام میشوده، فقط در سال ۹۴ دراستان فارس ۲۷ نفر دردرگیریهای مسلحانه کشته شده اند، درسال 95مردی از اهالی سرپل ذهاب که بجرم قاچاق اسلحه زندانی شده بود بهنگام مرخصی چند روره ، سه دختر خودرا با رگبار مسلسل بقتل رساند، ویدیوی این حادثه دلخراش وتکان دهنده در سایتها موجود بود
ج ::خودکشی: خودکشی با اسلحه نیز یکی دیگر از انواع خودکشی است، که متاسفانه آماری دراین زمینه وجود ندارد .دختری در سرپل ذهاب که بعلت فعالیت سیاسی زندانی شده بود هنکامیکه پاسداران برای دستگیری مجدد او مراجعه میکنند ، با تفنگ پدرش بزندگی خود خاتمه داد.
:چ :.کاربرداسلحته در شادیها وعروسیها : یکی از رسوم عشایر از دیرباز این بوده ، که درمراسم شادی وعروسی ، با شلیک تیرهای هوایی به شادی خود میافزودند واین رسم هنوز هم باقیست، دوسال پیش در یک مراسم عروسی در بختیاری پدر داماد اشتباهی با شلیک مسلسل پسر خویش را بقتل رساند وعروسی به عزا تبدیل شد .ح : کاربردد اسلحه برای دفاع وحفاظت از حان واموال خود: مردم عشایر ایلام بدلیل عدم وجود امنیت ، برای حفاظت از جان، اموال واحشام خود داشتن اسلحه را ضروری میدانند وبهمین دلیل در خانه های خود اسلحه نگهمیدارنذ ، نگهداری اسلحه در خانه ها نشانگر این واقعیت است که نیروهای انتظامی قادر به حفاظت ازجان مردم واموالشان نیست..
هزاران درگیری مسلحانه ،سرقتهای روز افزون مسلحانه وقتل وخودکشی ، نشانگر بحران عمیقی است که جامعه ما را در برگرفته است ، که قربانی اصلی آنرا جوانان تشکیل میدهندک، وحاکمیت نیز هیچگونه برنامه ای برای حل این بحرانها ندا رد ، وکنترلی را که درتمام عرصه ها اعمال میکند ، درمورد خرید وفروش سلاح اعمال نمیکند وشایعاتی وجود دارد مبنی براینکه خود سپاه در قاچاق اسلحه نفوذ ودخالت دارد . بیکاری جوانان،نهادینه شدن خشونت درجامعه، تبعیض واختلاب روز افزون طبقاتی یاس وناامیدی جوانان نسبت به اینده، جوانان عاصی و نیازمند را برای کسب پول وثروت به عرصه ، اقدامات خطرناک میکشاند وقدم درراهی میگذارند که مرگی زود رس برای خود، وغم واندوه رابرای خانواده های خود رقم میزنند ، وبا توجه شرایط کنونی هیج امیدی به کاهش این بحرانها نیست وهمچنان بر قربانیان جامعه افزوده خوهدشد. وسود کلانی نیز نصیب قاچاقچیان اسلحه میشود


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد