logo

ما یک شبه انشعاب می کنیم، ولی سال ها طول می کشد
به هم بپیوندیم

گزارش «رسانه» از میز گرد برای مشارکت
در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران
در بروکسل ـ بلژیک

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۴ ژانويه ۲۰۱۳


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد