عصر نو
www.asre-nou.net

اطلاعیه مراسم بزرګداشت عزت الله و هاله سحابی

از سوی نهادهای حقوق بشری در کلن
زمان: روز جمعه سوم یونی ۲۰۱۱، ساعت ۹ ـ ۶ بعد از ظهر

Thu 2 06 2011درګذشت شخصیتهای بزرګ ملی ـ مذهبی

عزت الله سحابی، مبارز راه آزادی و استقلال ایران و آموزګار دین و اخلاق

و جانباختن آزاد زن و مادر صلح، هاله سحابی

را به هم میهنان عزیز تسلیت میګوییم

ملت ایران خدمات بزرګ سحابی ها و دهه ها کوششهای فرهنګی ـ سیاسی ـ اجتماعی

و جانفشانی های این بزرګان را پاس میدارد و از یاد نخواهد برد.
زمان: روز جمعه سوم یونی ۲۰۱۱، ساعت ۹ ـ ۶ بعد از ظهر

Helmholzplatz 11 - 50825 Köln - Ehrenfeld مکان:

برګزارکنندګان:
جمعیت پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران ـ کلن
جمعی از ایرانیان مقیم نورد راین وستفالن
جوانان و دانشجویان سبز ـ کلن
حامیان مادران پارک لاله ـ کلن
خانه همبستګی مهر
با پشتیبانی: جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ـ کلن