logo

سه کتاب از م. سحر
انتشار یافت

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ - ۰۳ اکتبر ۲۰۰۹۱ـ داوری یا عریضةالنساء (اندر باب بی شوهری در ایران)
این کتاب ، منظومه ای ست طنزآمیز و بلند ( یک مثنوی 235 صفحه ای) در زمینهء نقد سیاسی و فرهنگی و فکری و اجتماعی ایران معاصر.
در مقدمه این کتاب می خوانیم :
« ... بی هیچ غرور کاذب یا تواضع مصنوعی ، صادقانه می گویم که در این منظومه ، فرهنگ ایران و زبان شعر فارسی به سخن درآمده است تا گوشه ای از آنچه را که بر ملت ایران و نسلهای سوخته و ارزش های برباد شدهء این کشور رفته است ، بازگو کند و برستمی که بر ایران و ایرانیان می رود، شهادت دهد !».
این کتاب به طرح ها و تلخنگاری های نقاش و گرافیست نامدار ایرانی ساکن پاریس ، «خاور» تزیین ومصور شده و زینت یافته است.

۲ـ گفتمان الرجال
این کتاب منظومه ای ست طنز آمیز شامل دوبیتی های بهم پیوسته از زبان گروه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گوناگون ، در نقد مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه معاصر ایران.
این کتاب نیز با طرح های «خاور» مصور شده است.

٣ـ قصهء ما راسته

منظومه ای ست بلند که در اوزان هجایی و فولکلوریک و به تأثیراز زبان و فرم متل ها و ترانه های محلی و مردمی فارسی سروده شد است.
این منظومه به تاریخ زبان فارسی و کارکرد این زبان در قوام ملی و هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان می پردازد و به طنز خاص خود، برخی از داوری های سیاسی و غیر منصافانهء رایج در بارهء زبان فارسی را نقد می کند و با زبانی صمیمانه و شوخ، به برخی گفتارهای مرسوم ، پیرامون میراث فرهنگی ایران زمین خرده می گیرد.

هرسه کتاب از سوی«انتشارات پیام» منتشر شده اند
و علاقمندان می توانند به نشانی های الکترونیک زیر
از طریق ناشر یا سراینده این کتاب ها را تهیه کنند:

م.سحر(پاریس)
m.sahar@free.fr
و
mim.sahar@yahoo.com
ناشر (لوکزامبورگ و آلمان)
payam.bayan@yahoo.de

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد