logo

ابوالحسن بنی صدر: پنجشیر و پنجشیریان نمادهای مقاومت در وجدان جهانیان

دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱

abolhasan-banisadr.jpg
در تاریخ بشر، محل ها و زنان و مردانی هستند که نماد مقاومت در برابر ستم می شوند. در دوران معاصر، پنجشیر و زنان و مردانی که در آن به مقاومت ایستاده اند نه دروجدان مردم افغانستان، نه در وجدان مردم منطقه، بلکه در وجدان مردم جهان محل و نماد مقاومتند.

مقاومت امروز با مقاومت در برابر ارتش امپراطوری روس یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه آنزمان همه مردم منطقه و بخش مهمی از جهان با پنجشیریان بودند اما امروز بعد از شکست مفتضحانه امریکا، مسابقه بین این قدرت و قدرتهای رقیب برای خورد و برد دارایی های افغانستان سبب شده است که پنجشیرو پنجشیریان تنها شوند. از اینرو، پنجشیر در عداد کم شمار محل های مقاومتی شده است که جهت تاریخ را بسوی مستقل و آزاد زیستن تعیین کرده اند. مردم کشورهای ما نباید تصور کنند که حمایت آنها بدون اثر است. باید وجدان خود را در حمایت از پنجشیر حساس کنند وتردید نداشته باشند که جهت حرکت تاریخ را، مقاومت تعیین می کند و به پیش است و نه به پس. از اینرو پنجشیریان پیروز خواهند شد.

در زمان تصدی امور در ایران، از جنبش مردم افغانستان بخصوص از جنبش پنجشیریان تحت رهبری احمد شاه مسعود حمایت کردم و امروز هم در کنار افغانستانی هایی هستم که به استقامت برخاسته اند و نگران سرنوشت افغانستان هستم. و پنجشیریان و همه مردم افغانستان را به مقاومت باز هم بیشتر می خوانم و برای آنها از خداوند توفیق می طلبم.

ابوالحسن بنی صدر
۲۱ شهریور ۱۴۰۰نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد