logo

از خواسته های محمود بهشتی لنگرودی برای پایان دادن به اعتصاب غذایش حمایت کنیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷ دسامبر ۲۰۱۵

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، بارها توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دستگیر شده و در شهریور ماه سال 94 در اعتراض به دستگیری خود اعتصاب غذا کرد.

محمود بهشتی این بار اعتصاب غذای خشک خود را از تاریخ 5 آذر آغاز و اعلام کرده است اعتصاب غذایش را تا رسیدن به خواسته هایش، مبنی برلغو حکم ظالمانه نه سال زندان دردادگاه چند دقیقه ای و محاکمه اش دردادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و برخورداری از وکیل مستقل، ادامه خواهد داد.

معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران برای رسیدن به مطالبات بحق خود رژیم جمهوری اسلامی را بارها به چالش کشیده اند، اما پاسخ رژیم همواره تهدید، ارعاب، سرکوب و زندان بوده است.

در دهه هشتاد معلمان زنجيره‌ای از تجمعات و اعتصاب های گسترده را در بسیاری از شهرهای ایران با خواست دستمزد بالای خط فقر، حق تشکل مستقل، آموزش رایگان، استانداردسازی مدارس متناسب با استانداردهای بین المللی و مخالفت با سیاست خصوصی سازی مدارس و تبدیل آموزش و پرورش به یک نهاد تجاری سازمان دادند. اما حکومت به این خواست های به حق معلمان با سرکوب و بگیر و ببند پاسخ داد. اعتراضات گسترده و سراسری معلمان در دی و اسفند ماه 93 و پس از آن در 27 فروردین، 17 اردیبهشت و سپس در 31 تیرماه 94 با همان مطالبات انباشته شده از دهه هشتاد، بار دیگر نشان داد که معلمان به رغم همه سرکوب های رژیم از مطالبات خود دست نخواهند کشید.

اعتراضات اخیر معلمان از دی ماه 93 تا اردیبهشت 94 در حال رشد بود و تجمعات رو به افزایش. در 31 تیر ماه اگرچه رژیم خود را از پیش برای سرکوب کامل اعتراض آماده کرده بود و با ایجاد جو رعب و وحشت و تهدید توانست تعداد شرکت کنند گان در تجمع 31 تیر را به حداقل ممکن برساند اما نتوانست کل این جنبش و مطالباتش را فرو نشاند.

دستگیری علیرضا هاشمی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و تعداد دیگری از معلمان و بریدن حکم 3 سال زندان دیگر برای رسول بداقی بعد از پایان 6 سال حبس و حکم نه سال برای بهشتی لنگرودی، هزینه سنگین و ضد انسانی ای است که جمهوری اسلامی به معلمان ایران تحمیل کرده است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران حمایت خود را از مطالبات بحق محمود بهشتی لنگرودی اعلام می کند و به سهم خود کوشش خواهد کرد که حمایت تشکل های کارگری بین المللی به ویژه تشکلهای معلمان را از خواسته های بهشتی لنگرودی و آزادی فوری و بدون قید و شرط او و تمامی کارگران و معلمان زندانی جلب کند. ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بهشتی لنگرودی، رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و امنیت او می دانیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۷ دسامبر ۲۰۱۵

info@workers-iran.org / www.workers-iran.org/ www.etehadbinalmelali

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد