logo

آغاز اعتصاب غذای دسته جمعی برای توقف آبگیری سد داریان و روشن شدن وضعیت کانی بل

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷ دسامبر ۲۰۱۵آغاز اعتصاب غذای دسته جمعی برای توقف آبگیری سد داریان و روشن شدن وضعیت کانی بل
جمعە ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ( ۴ دسامبر ۲۰۱۵)

۱.میعاد احمدی از ۱۱ آذر
۲.سهیلا محمدی از ۱۳ آذر
۳.آزاد عباسی از ۱۳ آذر
۴.صابر سلطانی از اواخر شب ۱۳ آذر
۵.نعمت رضایی از بامداد ۱۴ آذر
۶.سیروان رحیمی از ۱۴ آذر
۷.خبات مفاخری از ۱۵ آذر

پس از تلاش های چند ساله بسیاری از دکترین، کارشناسان، مهدسین، محققین،عالمان دینی، فعالین محیط زیست، فعالین فرهنگی و مدنی و اقشار مختلف جامعه در قالب مقالات علمی، کنفرانس، همایش، شرکت در جلسات بسیار، جمع آوری امضا، درخواست از نمایندگان، طرح بحث در مجلس و... که برای جلوگیری از ساختن سد داریان و نابودی چشمه بل (کانی بڵ) انجام گرفت.

در خرین اقدام قبل از آبگیری سد داریان نامەای که خطاب به آقای روحانی نوشته شد و به امضای بیش از ۳۰۰۰ تن از شخصیت های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، دانشگاهی، مدنی، نخبگان و فعالین زیست محیطی کوردستان رسید از ایشان خواسته شد از آبگری سد داریان جلوگیری کنند اما پس از چند روز بدون هیچگونه جوابی به این نامه عملیات آبگیری سد داریان به صورت ناگهانی و بدون حضور مسئولین استانی و کشوری برای سرپوش نهادن بر ترک های بوجود آمده در بتن ریزی مظهر چندین میلیون ساله چشمه و شکست پروژه به اصطلاح نجات چشمه و انتقال آب آن کلید خورد.

آبگیری این سد پرحاشیه موجی از اعتراضات منطقەای را بر انگیخت کە بە تعدادی از آنها اشاره می شود:

▪️راه اندازی کمپین هاواری کانی بل:
با ادامه روند آبگیری سد داریان و عدم پاسخگویی مسئولین آزاد عباسی مدیر و موسس جمعیت شیدای سبز لیلاخ و از اعضای ستاد کمپین نجاتبخشی کانی بل با راه اندازی (کمپین هاواری کانی بل) از تمام دوستداران کانی بل خواست تا به صورت تصویری اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند در متن آغازین کمپین آمده است:

"سلام دوستان، من و مادرم کمپین هاواری کانی بل رو برای رساندن فریاد مردمی بە گوش رئیس جمهور راەاندازی کردیم امیدوارم شما هم با تصویری از خود و شعار کمپین در حمایت از کانی بل به ما بپیوندید.
رئیس جمهور بە امضا ۳۰۰۰ نفر از بزرگان و شخصیت های مذهبی و سیاسی و مدنی و محیط زیستی و ... جوابی نداد.
اکنون وقت امضاهای تصویری چنصدهزار نفری و میلیونی است بیایید با کمک هم جنبش امضای تصویری را راه بیندازیم‌‌"

▪️اعتصاب غذا:
فردین رستمی دبیر کمیته مشارکت مردمی کمپین نجاتبخشی کانی بل در استان کرمانشاه پس از آبگیری سد داریان اعلام نمود تا توقف آبگیری و نجات کانی بل اعتصاب غذا می کند. آقای رستمی بعد از پنج روز اعتصاب غذا با درخواست اعضای کمپین اعتصاب غذای خود را شکست.

▪️اعتصاب غذای دسته جمعی:

۱.میعاد احمدی:
میعاد احمدی(ژیلەمۆ) از اعضای جمعیت کردستان سبز در ادامه اعتراضات به آبگیری سد داریان از روز چهارشنبه ۱۱ آذر اعلام اعتصاب غذا نمود و خواستار جلوگیری از آبگیری سد داریان و نجات کانی بل شد.

۲.سهیلا محمدی:
سهیلا محمدی سخنگوی کمپین نجاتبخشی کانی بل و از اعضای انجمن رفتگران طبیعت کردستان در ادامه این اعتراضات به عنوان اولین زن در راه نجات کانی بل از روز جمعە ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.

۳.آزاد عباسی:
آزاد عباسی مسئول جمعیت شیدای سبز لیلاخ و عضو هیات مدیره شبکه سمن های زیست محیطی کوردستان نیز جهت شکل گیری اعتصاب دسته جمعی در راه نجات کانی بل از ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.

۴.صابر سلطانیان:
صابر سلطانیان از اعضای جمعیت شیدای سبز لیلاخ و انجمن بوژانەوەی ژیان لیلاخ در همراهی با اعتصاب دسته جمعی اعضای کمپین هاواری کانی بل در شب ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.

۵.نعمت رضایی:
نعمت رضایی (هاوار لیلاخی) از اعضای جمعیت شیدای سبز لیلاخ و فعال مدنی دهگلان نیز از بامداد ۱۴ آذر به این اعتصاب دسته جمعی پیوست.

۶.سیروان رحیمی:
سیروان رحیمی (ژیوار) از اعضای جمعیت شیدای سبز لیلاخ و فعال مدنی دهگلان نیز از ۱۴ آذر به این اعتصاب دسته جمعی پیوست.

۷.خبات مفاخری:
خبات مفاخری از فعالین مدنی شهر سنندج نیز از ۱۵ آذر به این اعتصاب دسته جمعی پیوست.

دوستانمان را در این راه تنها نگذاریم با تصویری از خود و شعار کمپین در حمایت از کانی بل به ما بپیوندید.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کمپین هاواری کانی بڵ (فریاد کانی بل)

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد