آرمی تیس شفیعی

حقوق بشرو تبعیضات

هوم بنیادین حقوق بشرهمان اندیشیدن درمقیاس جهانیست، این که همه ابنا بشرهر جا که باشند با هر جنس وملیت و مذهب، داری حقوقی برابربوده که می بایست توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده وشرایط تحقق آن را فراهم نمایند.اعلامیه حقوق بشر،و میثاقین حقوق مدنی،اجتماعی فرهنگی و سیاسی،اقتصادی زبان مشترک است برای درک نیازهای متقابل انسانی و تعهدی بر اجرای قوانین.
ولی پرسش این است که چرا هنوز برای اجرای محو تبعیض علیه زنان و دیگر موارد تا به این حد کاستی وجود دارد؟maraseme-tajlil-dr-lahiji01.jpg

تجلیل از ۵۰ سال تلاش عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر

دکتر لاهیجی: من اجر خودم را گرفته‌‌ام؛ همین که شبها راحت می‌خوابم

مراسم تجلیل از ۵۰ سال تلاش عبدالکریم لاهیجی برای احقاق حقوق بشر، روز شنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) از سوی کانون دفاع از حقوق بشر ایران در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. شهردار هانوفر و شیرین عبادی نیز در این مراسم حضور داشتند.
"حقوقدانی که شبها راحت می‌خوابد، تلاشگر حقوق بشری که هیچگاه سیاست را با حقوق بشر نیامیخته، وکیلی که حقوق انسانها را فدای هیچ مصلحت اندیشی نکرده و کنشگری که شمع لرزان حقوق بشر در ایران را به خورشیدی درخشان تبدیل کرده است". دکتر عبدالکریم لاهیجی را دوستان و همکارانش اینگونه تعریف کردند؛ در مراسمی که به مناسبت ۵۰ سال تلاش او برای حقوق بشر ترتیب داده شده بود.hamid-hamidi.jpg
حمید حمیدی

حقوق بشر و سیاست*
"پیشنهادی برای روز عدالت و دادخواهی"

فعالان حقوق بشر، جهان‌شمولی حقوق بشر را همان گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، باید بپذیرند. کسی نمی‌تواند بخشی از حقوق بشر را انکار نماید و در عین حال باز هم خود را از این جهت که از سایر حقوق جانب‌داری می‌کند، فعال حقوق بشر بداند. به عنوان مثال، قابل قبول نیست که از حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند.hamid-hamidi.jpg
حمید حمیدی

"منشور حقوق شهروندی"
یا
"تکالیف شهروندان"

" منشور حقوق شهروندی"(که به اختصار در این نوشتارمنشورنامیده خواهد شد)،توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر گردید.این منشور شامل سه فصل و 15 ماده است، که مواد اول و دوم به "قواعد عمومی" و "مهم ترین حقوق شهروندی" و فصل سوم به"ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" پرداخته است.این منشور به لحاظ فرم ومحتوی بکار رفته در آن میتواند مورد بررسی قرار گیرد.