new/behzad-keshavarzi1.jpg
بهزاد کشاورزی

فرازی از تاریخ انقلاب اسلامی

آغازی بر پایان
دو عامل اقتصادی و سیاسی

از حوالی مرداد ماه دو عامل، موجب شروع دوبارۀ اغتشاشات در کشور شد. عامل اول نارضایتی اقتصادی کارگران ساده و کارمندان دولت بود. سال ۵۷ با رکود اقتصادی توأم بود و این امر موجب رکود کارهای ساختمانی و سازندگی شده بود. در گذشته رونق و گسترش سریع کارهای عمرانی و ساختمانی، تعداد فراوانی از مردم طبقۀ سوم را به عنوان کارگر غیرماهر به خود جذب کرده بود. لیکن اینک رکود این بخش از اقتصاد کشور، موجب بیکاری این گروه از کارگران گردید. به طوری که در نیمه های تابستان ۵۷، تعداد بیکاران از صفر، تقریبآ به چهارصدهزار نفر افزایش یافته بود...new/hamneshinebahar1.jpg
همنشین بهار

آذر سال ۳۲، ربطی به ورود نیکسون به ایران نداشت

۱۶ آذر ۱۳۳۲؛ حدود ۱۰۰ روز پس از کودتای ۲۸ مرداد، که علاوه بر مرتجعین و دربار، دو دولت آمریکا و انگلیس هم در آن نقش داشتند، در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشکده فنی دانشگاه تهران، سه تن از دانشجویان (آذر شریعت‌رضوی، مصطفی بزرگ‌نیا و احمد قندچی) جان باختند و شماری، مجروح و بازداشت شدند.
پس از کودتا و آن مُرداد گران، سپهبد فضل‌الله زاهدی (بصیر دیوان)، به بگیر و ببند روی آورد، در مقابل نهضت مقاومت ملی می‌کوشید فضای اختناق را بشکند و خاطره دکتر مصدق را که آن زمان در بند استبداد بود، زنده نگهدارد. در این میان دانشجویان نقش فعالی داشتند.seifollah-akbari.jpg
زنده یاد رفیق سیف الله اکبری (عمو سیفی)

نگاهی دیگر به
چهارمین انشعاب سازمان در ۱۶ آذر سال ۶۰

برای جنبش چپ ایران پس از گذشت سال‌ها حائز اهمیت است، کسب تجربه‌ای است که بهای گزافی برای آن پرداخته است. انشعاب تنها گزینه برای حل اختلافات و ادامه مبارزه نبود. جنبش چپ و دمکراتیک ایران از تشتت و پراکندگی نیروهای نحیفاش بشدت رنج می‌برد. در این دوری جستن‌ها و استقلال‌های کذائی آن‌چه که مد نظر نیست، منافع جنبش عدالتخواه توده‌های زحمتکش و حرکت‌های دمکراتیک کشورمان می‌باشد. شاید هم تقلایی برای تسکین درد خود محوری این دوستان باشد!!!