همنشین بهار

تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۱۰)

ایده‌آلیسم آلمانی Deutscher Idealismus

انقلابی کبیر فرانسه تأثیر عمیقی بر افکار مردم جهان گذاشت. ایده‌آلیسم آلمانی هم نوعی انقلاب بود، اما انقلاب در عالم ذهن و اندیشه. درواقع آنچه فرانسوی‌ها اندیشیدند و عمل کردند، امثال کانت و هگل به فلسفه کشاندندهمنشین بهار

تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۹)
رمانتیسم قیامی علیه هنجارهای عصر روشنگری

آشنایی با سر فصل‌ها و نقاط عطف تاریخ جهان را با بحث پیرامون رمانتیسم Romanticism ادامه می‌دهم. جنبش فکری، ادبی و هنری که اواخر سده‌ی ۱۸ میلادی از آلمان آغاز شد، مرزهای آن کشور را درنوردید و به هر جا که نوعی نارضایتی اجتماعی وجود داشت رخنه کرد. عصری از تاریخ فرهنگ در غرب اروپا که در هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی آثار خود را نشان داد.همنشین بهار

تاریخ جهان دادگاه جهان است (۸)
شورشِ فلاخَن La Fronde

گاه احساس می‌کنم ما در همان سالها هستیم که مردم پاریس فلاخَن به دست می‌گرفتند و دم از آزادی می‌زدند. همان زمان که شاه عباس دوم در سن ده سالگی تاجگذاری کرده بود، برو و بیا داشت و ذکر و فکرش این بود که دوباره لشگرکشی به قندهار را از سر گیرد. بله، ما هنوز در آن سالها هستیم که کینه و دشنه و دندون قروچه حاکم بود و کلام را زیر پای خوکان می‌ریختند...همنشین بهار

تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۷)
انقلاب فرانسه ، طلوع باشکوه خورشید

پرونده‌سازان پیشین، صاحب عله انقلاب شده، دوره وحشت و ترور در فرانسه شروع می‌شود. خیلی ها به اتهام دشمن مردم، عامل نفوذی اشراف در انقلاب و مخالفان جمهوری اعدام می‌شوند. فهرست اعدامیان به انقلابی نامدار فرانسه دانتون هم رسید و او را هم کشتند. دانتون در هنگام رفتن به سوی گیوتین در مقابل خانه روبسپیر فریاد زد: آهای روبسپیر یادت باشد تو هم به دنبال من خواهی آمد