ranjbar.jpg
کاظم رنجبر

تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی .


مصاحبه آقای :عرفان قانعی فرد ، با آقای : پرویز ثابتی - بخش هشتم . یخش پایانی

این نکته را لازم میدانم که خدمت آقایان پرویز ثابتی ، و آقای عرفان قانعی فرد ، عرض بکنم ، که اگر هدفشان از « از آفریدن ، یاساختن کتاب در دامگه حادثه ،» در راستای بالابردن شعور سیاسی و اجتماعی ملت ایران بود ، این هموطنان « خواسته یا نا خواسته » راه اشتباه انتخاب کرده اند . این کتاب ، فاقدر ارزش علمی و حتی ارزش حرفه ای از منظر شناخت سیاست های پشت پرده قدرت های استعماری است .ranjbar.jpg
کاظم رنجبر

تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی .

مصاحبه آقای :عرفان قانعی فرد ، با آقای : پرویز ثابتی - بخش هفتم

در بخش ششم ، با تحلیل و تفسیر ادیان از منظر جامعه شناسان معتبر جهان ، نشان دادیم 1- ادیان ساخته خود بشر هستند ، 2- دین اسلام در ذات خود ، مانع رشد و روند جوامع اسلامی به نظام های دموکراتیک و جدائی دین از سیاست است . برای اثبات این نظریه ، از57 کشور مسلمان ، با جمعیت یک ملیارد و دویست ملیون نفر ، برای نمونه یک کشورمسلمان با نظام دموکراتیک ، جدائی دین از سیاست وجود ندارد . همه نظام های حکومتی کشورهای مسلمان نظام های دیکتاتوری فردی و با استبداد مذهب اسلام اداره می شوند .س. سیفی

سيمای كورش در "كورش‌نامه"

كوروش در گزارش گزنفن جايگاهی همچون قدّيسان می‌يابد و گزنفن نيز او را ضمن برخورداری از چنين جايگاهی می‌ستايد. درهمين راستا يادآور می‌گردد كه در يكی‌ از جنگ‌ها «راهپيمایی در ظلمت شب آغاز گرديد، ناگاه نور خيره كننده‌ای در بالای سر كورش جلوه‌گر شد و تمام سپاه را در پرتو درخشان خود روشن ساخت. اين نور كه از آسمان متجلی شد، در دل جمله افراد يك نوع هراس مذهبی ايجاد نمود و همه يكدل و يك جان به پيروزی خويش عليه دشمن اطمينان حاصل نمودند.»