هرمان وبر*

وحدت اجباری حزب سوسیال دمکرات با حزب کمونیست آلمان
و سرانجام فاجعه بار آن

ترجمه ی محمد ربوبی

به مناسبت پنجاهمین سالگرد وحدت اجباری حزب سوسیال دمکرات آلمان ( SPD ) با حزب کمونیست آلمان در آوریل ۱۹۴۶ ، حزب جدید دمکرات سوسیالیست آلمان ( PDS ) که خود را جانشین حزب واحد سوسیالیستی آلمان سابق ( SED ) می شناخت سندی را که کمیسیون بررسی تاریخ این حزب تدوین کرد ارائه داد. اما این سند به تاثیرات و اعمال نفوذ اتحاد شوروی که پس از جنگ بخش شرقی آلمان را اشغال کرده بود اشاره نشده است. همین امر یکی از علل عمده ی اختلاف و عدم همکاری حزب سوسیال دمکرات با حزب دمکرات سوسیالیست است.همنشین بهار

سخنرانی استالین ۱۱ دسامبر ۱۹۳۷

Stalin's Speech. Речь Сталина

استالین که در اواخر صحبتش چند بار تعبیر «کاک لنین» (شبیه لنین) را تکرار نمود، با مایه گذاری از لنین که باید چون او بی باک در میدان نبرد و بی رحم نسبت به دشمنان مردم بود و نباید از چیزی و کسی هراسید و باید چون او در تصمیمات سخت و پیچیده همه جوانب امور را در نظر گرفت و عاشق مردم بود. در واقع عملکرد خودش را با روش و منش لنین این همانی می کرد و به زبان بیزبانی می گفت تیرباران امثال گریگوری زبه نیوف و کامنف و... همه «لنین‌آنه» است و از سر عشق به مردم صورت گرفته و همه جوانب کار توجه شده است.همنشین بهار

شورش نان در تهران

در واقعه ۱۷ آذر ۱۳۲۱، مقالات تند و تیز هواداران دربار علیه قوام، حضور سازمان یافته دانش‌آموزان برخی مدارس تهران که راهی میدان بهارستان شده و جلوی مجلس شورای ملی شعار «نان. نان. نان. ما نان می‌‌‌خوایم یالله...نان و پنیر و پونه. قوام قوام گشنمونه...» سر می‌دادند، همچنین حضور چاقوکشها و رجاله ها در میان مردم محروم و گرسنه که کاسه گرمتر از آش شده بودند، نشان می‌داد اعتراضات به حق مردم که می توانست در چشم اندازش طرحی نو دراندازد، آلوده اغراض سیاسی شده و دست و دستهایی در کار است تا از آن نردبان بسازد.همنشین بهار

تقویم تاریخ، رویدادهای ماه آذر (+ویدیو)

با کند و کاو در گذشته ، گذشته ای که پيش‌درآمد اکنون است ، وقتی از جزء به کل و از شاخ و برگ به ريشه ها می‌رويم (اگر برویم) ، پيش زمينه دردها و آسيب ها رُخ نموده و کشف حجاب می‌کند.
با اين يادآوری که هر تاريخ واقعی ، تاريخ معاصر است. يعنی فهميدن ما با واقعّيت کنونی دمخور و همنشين می‌شود و از آن تأثير می‌گيرد ، از شما دعوت می‌کنم ويديوی ضميمه (رويدادهای ماه آذر) را ببينيد.