س. حمیدی

رونق اقتصادِ "نشرِ مشارکتی" در ایران

حوزه‌ی نشر هم بخشی از اقتصاد عمومی کشور به حساب می‌آید. همچنان که گروهی می‌گویند باید در رقابت با بخش‌های دیگرِ اقتصادی، به سودآوری آن اطمینان داشت. اما جاماندن آن در سودآوری از سایر بخش‌های اقتصادی، گروهی از ناشران نوکیسه را برمی‌انگیزد تا برای سوداندوزی به‌تر و بیش‌تر به شگردهایی ناصواب و غیر اخلاقی روی آورند. با این همه مردمی که با نگاهی اخلاقی به موضوع نگاه می‌کنند، از فعالان عرصه‌ی نشر چنان انتظار دارند تا در حرفه‌ی خویش همواره دیدگاهی فرهنگی و نه تجاری را تعقیب نمایند.قیمت طلای سیاه به قعر هفت ساله سقوط کرد

زلزله نفتی در بازارها

در حال حاضر در سمت عرضه تولیدکنندگان نفت ارزان به غیر از ایران و لیبی با همه توان در حال تولید هستند و در آینده تنها از سوی این دو کشور به خصوص ایران احتمال افزایش عرضه وجود دارد اما تولیدکنندگان نفت گران با وجود مقاومتی که تاکنون در برابر کاهش قیمت‌ها داشته‎‌اند، در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ با عرضه مواجه می‌شوند. بنابراین با توجه به رشد تقاضای روزانه که آژانس بین‌المللی انرژی حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه آن را برآورد کرده است، افزایش عرضه‌ای که از سوی ایران اتفاق می‌افتد جذب بازار خواهد شد و نمی‌تواند چندان به افت قیمت‌ها منجر شود.