elahe-amani.jpg
الهه امانی

بحران آب بر دوش زنان

حرکت‌های اعتراضی زنان در متن جنبش‌های اجتماعی اجتماعی در ایران باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته؛ زیرا بار کلیه این مسائل اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر دوش زنان سنگینی می‌کند و به عبارتی بار جوامع توسعه نیافته بر دوش زنان، نیمه فرودست اما پرپتانسیل و پرتوان قرار دارد. بررسی و تحلیل بحران آب در ایران نیز باید با نگاهی که حساسیت جنسی جنسیتی دارد صورت گیرد. فقر در کنار مناسبات قدرت نابرابر و تبعیضات جنسیتی بحران آب را بسیار سنگین‌تر می‌کند. برای ۸۹ هزار زن سرپرست خانواده، یعنی ۱۷ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان، بحران آب، بحرانی به مراتب آسیب‌بارتر و زیان‌بارتر است.shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

تقابل، یا، همراهی گفتمان برابری خواهی با گفتمان انتخابات؛ بخش اول: از مشروطه تا انقلاب سفید

هرچند سلب حقوق زنان نتیجه ی فشار اقشار سنتی وروحانیونی مانند شیخ فضل الله نوری بود، اما تابعیت مردان تجدد خواه از خواسته ی این قشر موجب شگفتی زنان فعال در جنبش مشروطه خواهی شد. زنانی که درنهضت الغای قرارداد« رژی» برای تحریم تنباکو درتظاهرات تهران دوش به دوش مردان و درجلو صفوف ایشان به میدان ارک رفته علیه شاه شعار داده بودند و نیز زنان تبریز که «بیژن جزنی» به نقل از کتاب « احمد کسروی» که به متن تلگراف انجمن تبریز مورخ ۱۸ جمادی الاول ۱۳۲۶ ارجاع داده است، چنین ذکر می کند:‌«…زنهای غیورهْ آذربایجان امروز شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصالا گردنبند وگوشواره و دستبند است که به صندوق اعانه باهزار نیاز تقدیم می کنند و تمام اهالی با جان و دل در حفظ مقصود مقدس حاضرند…»زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)

جنایات کرونایی، قتل عمد سیستماتیک

فاجعه‌ای که با کرونا در ایران اتفاق افتاد بی‌شک قتل عمد سیستماتیک است، با آمار مرگی و میری بیش از جنگ ۸ ساله: هر دو دقیقه یک نفر. کشتاری بزرگ در نتیجه‌ی سیاسی‌کاری، سودطلبی، سهل‌انگاری و ندانم‌کاری مسئولین. ارزان شدن جان مردم و جان باختن هزاران نفر در نتیجه‌ی ممنوع کردن واردات واکسنِ تولید کشورهای غربی و از دست دادن زمان طلایی برای واکسینه کردن مردم، بازگرداندن واکسن‌های اهدایی بهداشت جهانی و یا ممنوع کردن واردات واکسنی که نه تحریم بود و نه مشکلی برای خرید داشت، به بهانه‌ی گرانی.