new/parvin-malek02.jpg
پروین ملک

خشونت های حکومتی

به بهانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان سابقه ی طولانی دارد. متأسفانه غیر از خشونت‌های خانگی که ما با آن تا حدودی آشنا هستیم خشونت‌های دولتی علیه زنان بیداد میکند. خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که هر روز بارها و بارها رخ می‌دهد. رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده‌های خشونت – علیه - زنان همواره همراه با سانسور و اعمال فشار بوده است. همانطور که خشونت گندم علیه دختران قوچان در دوران قاجار به وقوع پیوست قوانین ضد زن جمهوری اسلامی هم روز به روز گلوی زنان را بیشتر می فشارد. و هر روز شاهد همان خشونت گندم در حکومت اسلامی هستیم . کودک همسری یک نوع فروش دختران در اثر فقر مالی و فرهنگی است.new/mahlegha-fallah1.jpg
منصوره شجاعی

یادهایی از مه‌لقا ملاح

سحرگاه دوشنبه ۱۷ آبان دوستی از ایران خبر داد که شب گذشته مه‌لقا ملاح، مادر زمین‌وزمان، چشم بر زمین بست و به زمان پیوست. خبر غیرقابل‌انتظار نبود که عمری به‌کفایتْ پربرکت، به‌غایت پویا و به‌نهایت پسندیده داشت. اما اندوه مرگش جز به ‌یاد کردن از سرخوشی، سخت‌کوشی، شوخ‌طبعی و پایداری‌های او از جانم نرفت.
می‌دانستم که بسیار کسان از او خواهند نوشت که بسیار زنان با او کار کرده‌ و یاد گرفته‌اند و بسیار مردانی که به تحسینش نشستند و راه بر او نبستند. و نیز می‌دانستم که در تقسیم کاری ناگفته و نانوشته،‌ آنچه من خواهم نوشت به‌زعم بسیارْ کسان، «نوشتن ندارد»!elahe-amani.jpg
الهه امانی

ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنان

خشونت‌های مبتنی بر جنسیت یا خشونت علیه زنان یک پاندمی جهانی است که از هر سه زن یک نفر را در دوران زندگی از کودکی تا کهنسالی مورد آسیب قرار می‌دهد. آسیب‌های مستقیم، غیرمستقیم، آشکار و پنهان خشونت علیه زنان و دختران و یافتن راه‌کارهایی برای ارزیابی و مقابله با آن، در خلال پنجاه سال گذشته از حاشیه به مرکز مباحث حقوق بشری در جهان سوق داده شده است.