new/Amir-Javaheri.jpg
امير جواهری لنگرودی

مسخرگی و وارونه انگاری حمید عباسی در انکار حقایق دادگاه استکهلم!

ویژۀ نوری (عباسی) - ۲

همه‌ی تلاش عباسی این بود که با دروغگویی آشکار منکر همه‌ی ضمایم و اسناد و مدارک و روایت تاکنونی شاکیان و شاهدان به دادگاه باشد. مرتب تکرارمی‌کرد اگر شما زندانی درزندان‌های ایران بودید، چرا استعلام زندان ندارید؟ تو گویی ما با نظامی قانونمند طرف هستیم که به هرزندانی بعد ازپایان زندان، برگه‌ی استعلام می‌داد، که بفرمائید شما تا به امروز در زندان ما بودید واز امروز مجازید، در جامعه زندگی کنید.new/madar-lotfi-zakipour1.jpg
منصوره بهكیش

مادر زکی پور، عاشقی دیگر از مادران خاوران از میان ما رفتند!

چه تلخ است این رفتن های پیاپی یاران جان مان، با افسوس و اندوه فراوان، خانم فاطمه فروتن (مادر زکی پور) در بعد از ظهر ششم آبان ۱۴۰۰ در منزل، پس از تحمل چند سال بیماری و در بستر بودن، چشم‌های شان را بستند و از میان ما رفتند. مادر زکی پور متولد خرداد ۱۳۰۷ در کازرون بودند. فرزندان مهربان ایشان که چند سال مادر را عاشقانه پرستاری کردند، هشتم آبان پیکر عزیزشان و عزیزمان را با دلی پر درد و با احترام در قطعه ۷۰ بهشت زهرا همراه با تعدادی از خانواده‌های خاوران و دیگر یاران و دوستان با پرپر کردن گل‌هایی به طراوت باران و با زمزمه هایی عاشقانه به خاک سپردند. از صمیم قلب به خانواده عزیز و محترم زکی پور و سایر وابستگان و به مادران و خانواده‌های خاوران تسلیت می‌گویم و شریک غم شان هستم و آرزوی سلامتی و طاقت بیشتر برای‌شان دارم. .