ف.نادری پور

آیا آمار «۱۷هزار شهید ترورِ» ادعایی رژیم ج.ا واقعیت دارد؟!
یا جعلی‌ست برای توجیه اعدام‌های دهه۶۰؟

حال اگر مجموع ترورهای صورت گرفته توسط مجاهدین را چه طی ترورهای خیابانی در تهران و شهرستانها و چه عملیاتهای ارتش آزادیبخش و … جمع ببندیم مجموعا حداکثر به رقمی نزدیک به ۲۰۰۰ نفر میرسد و نه حتی خود این رقم. حال اگر حتی بنا بر ادبیات حکومت مبنی بر “هفده هزار ترور توسط منافقین و ضد انقلاب”، اگر مجموع کل ترورها توسط سازمانهای مجاهدین خلق، چریکهای فدایی خلق(طی درگیریهایی که در سال ۵۸ در کردستان و ترکمن صحرا با سپاه پاسداران داشتند)، احزاب کُرد و حتی ترورهای گروه فرقان را با هم جمع ببندیم ، رقم ترورها به ۲۵۰۰ نفر نیز نمیرسند!new/arjang-nasser-shayegan1.jpg
ف.نادری پور

بررسی پایان غم انگیز دانه و جوانه ؛ حمید اشرف یا ساواک؟!

بررسی قتل غم انگیز ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی ، حمید اشرف یا ساواک؟!

همانطور که در روایت مادرشان، فاطمه سعیدی خواندیم، ابتدا ساواک بصراحت از اینکه بچه ها در درگیری کشته شده اند سخن گفته، اما مدتی بعد از اینکه بچه ها توسط چریکها کشته شده اند صحبت میکند(و حرفی از حمید اشرف نمیزنند) و بعد که متوجه میشوند تنها حمید اشرف از خانه ی تهران نو گریخته، مطرح کردند که حمید اشرف بچه ها را کشته! در حالیکه از طرفی میبینیم ساواک با وجود اینکه در پی تخریب دشمنان خود (چریکها) در میان مردم بود، قطعا میبایست مسئله قتل کودکان توسط حمید اشرف را در سطح وسیع مطرح میکرد، درحالی که ساواک روی این مسئله مانوری نداده بود و ادعایی قطعی در این مورد مطرح نکرده بود و سند و نشریه و… ای هم منتشر نکرد! از طرفی طبق روایتها این دو کودک هیچ اطلاعات مهم و آدرس و… نداشتند که در صورت دستگیری توسط ساواک منجر به لو رفتن و ضربه به سازمان شود.