new/ahmad-kasravi1.jpg
همنشین بهار

پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود

غبارزدایی از آینه‌ها

ترور آن انسان دردمند که «گفت و گو برانگیزترین روشنفکر دوران مدرنیته ایران» بود، جای تأمل بسیار دارد. بویژه که جامعه مدنی ایران، به گفتمان فقه میرا و آلوده به ستم، گردن نهاد و در هم‌‌آوایی و هم‌آهنگی با ملاهای مرتجع که از پستان دین، شیر دنیا می‌دوشند، این گزاره را در عمل پذیرفت که «بر مسلمان در کشتن کافر حد شرعی روا نیست»!new/adjudani-atabaki-siavash-ranjbar.jpg

نگاهی از درون
به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تا انقلاب:
معرفی کتاب راهی دیگر

سخنرانی دکتر تورج اتابکی و دکتر سیاوش رنجبر دائمی در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن همراه با مقدمه ای از دکتر ماشاالله آجودانی و جلسه پرسش و پاسخ - ۲ مارچ ۲۰۱۹

hossein-mosavian3.jpg
مصاحبه دکتر حسین موسویان با روزنامه مستقل 13 اسفند 99

حصرمصدق در احمدآباد هیچگاه پایان نیافت

دکتر مصدق به خوبی دریافته بود که مبارزه او در دو جبهه است . یکی جیهه انگلیس و حامیان آن که کار را به سازمان ملل متحد و سپس دیوان داوری لاهه کشاندند و دکتر مصدق در این مجامع بین المللی حقانیت ایران را ثابت نموده و آن ها را شکست داد . و پشتیبانی افکار عمومی جامعه جهانی را به دست آورد . و دوم جبهه داخلی و عوامل داخلی وابسته به بیگانگان بودند که در راس آن ها دربار و درباریان و ارتش شاهنشاهی و کل هیات حاکمه و مجلس فرمایشی و برخی روحانیون وابسته به دربار قرار داشتند . مصدق در مقابل تمام این عوامل ایستاد .