logo

آرشيو مقالات


»  در شیشه کردن غول! [۱۸ ژوين ۲۰۱۶]
»  پا پس کشیدن ناگهانی! [۱۸ مارس ۲۰۱۶]
»  نتیجه مذاکرات سوریه! [۰۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  «آیا آمریکا چنین کشوری است؟»! [۱۲ دسامبر ۲۰۱۵]
»  اردوغان، نفت، داعش! [۰۳ دسامبر ۲۰۱۵]
»  چرا؟! [۱۹ نوامبر ۲۰۱۵]
»  ۱۳ کرسی تا سلطان رجب! [۰۵ نوامبر ۲۰۱۵]
»  سازمان بی سامان! [۲۹ اکتبر ۲۰۱۵]
»  سوریه در اشغال روسیه! [۰۲ اکتبر ۲۰۱۵]
»  روغن روی آش سوریه! [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  کورسوی امید! [۰۶ اوت ۲۰۱۵]
»  «سوریه، ننگین ترین لکّه بروجدان انسانی جهان»! [۳۰ ژوييه ۲۰۱۵]
»  «میراث بین المللی افتضاح»! [۱۰ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نظام برده داری مدرن! [۰۲ ژوييه ۲۰۱۵]
»  شکست فاجعه بار جمهوری اسلامی ! [۱۹ ژوين ۲۰۱۵]
»  رسوایی فساد در فیفا! [۰۵ ژوين ۲۰۱۵]
»  داعش، پدیده ای گذرا یا ماندگار؟! [۲۱ مه ۲۰۱۵]
»  وجدان ناآرام آقای اوباما! [۰۷ مه ۲۰۱۵]
»  گل سوریه و سبزه یمن! [۱۷ آپريل ۲۰۱۵]
»  هردو حق دارند! [۰۳ آپريل ۲۰۱۵]
»  «سیلی محکم به گوش اوباما»! [۱۲ مارس ۲۰۱۵]
»  دایناسورهای عصرجدید! [۰۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  "روز واقعه" برای باراک حسین اوباما! [۱۱ نوامبر ۲۰۱۴]
»  روگردانی از اسلام سیاسی! [۳۰ اکتبر ۲۰۱۴]
»  راهبرد بی عملی و انفعال! [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  نجات دهنده سوریه و کل خاورمیانه! [۲۹ مه ۲۰۱۴]
»  خواب آرام آقای اوباما! [۱۳ مارس ۲۰۱۴]
»  پیروزی ایستادگی بر سرکوب! [۲۷ فوريه ۲۰۱۴]
»  الگو! [۳۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  قربانی سیاست بازی ها! [۰۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  تله خود ساخته! [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  ترکیب دو رییس جمهوری! [۳۰ اوت ۲۰۱۳]
»  کشتار در بن بست! [۲۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  پیروزی جامعه مدنی بر جامعه مدینه النبی! [۰۳ ژوييه ۲۰۱۳]
»  «حقوق تعریف شده حزب الله»! [۰۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  آیا «روز رهایی نزدیک است»؟! [۰۳ ژوين ۲۰۱۳]
»  بی یاوری مردم سوریه! [۲۵ آپريل ۲۰۱۳]
»  رابطه زیاده روی و تندروی! [۰۵ آپريل ۲۰۱۳]
»  گشودن گره کور! [۳۰ مارس ۲۰۱۳]
»  نمایش درماندگی در اپرا! [۱۰ ژانويه ۲۰۱۳]
»  پا جای پای ما! [۲۷ دسامبر ۲۰۱۲]
»  شکست شعار «النصربالرعب»! [۱۳ دسامبر ۲۰۱۲]
»  «تصحیح بی عدالتی تاریخی» [۰۵ دسامبر ۲۰۱۲]
»  بزنگاه حساس! [۲۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  لحاف ملا! [۲۲ نوامبر ۲۰۱۲]
»  «تغییر»؟ حتی یک ذرّه! [۰۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  «به نام ایرانیان، مردم سوریه را نکشید»! [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  خط قرمز یا چراغ سبز! [۲۲ اوت ۲۰۱۲]
»  «هان ای دل عبرت بین...»! [۰۲ اوت ۲۰۱۲]
»  «مسیر طبیعی امور»! [۱۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  استخوان های لای زخم! [۲۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  در صدر فهرست ننگ! [۱۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  زبان زور! [۳۰ مه ۲۰۱۲]
»  پیروزی شما دور نیست! [۰۹ مه ۲۰۱۲]
»  آخرین تیرهای ترکش! [۲۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  ننگ بر روسیه و... [۰۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  جدایی ج. ا. از سوریه! [۱۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  واسلاو و کیم! [۲۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  انجام کار ناتمام! [۳۰ نوامبر ۲۰۱۱]
»  محاکمه دردادگاه صالح! [۰۳ نوامبر ۲۰۱۱]
»  زایش موش از کوه "بهار عربی"! [۲۶ اکتبر ۲۰۱۱]
»  نیمه راه ناکجاآباد! [۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  آیا خامنه ای پند می گیرد؟! [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  خانه چوبی! [۱۳ ژوييه ۲۰۱۱]
»  ملت بزرگ [۱۵ ژوين ۲۰۱۱]
»  زوریه! [۱۸ مه ۲۰۱۱]
»  ازکشتن بن لادن تا پیروزی بر تروریسم! [۰۶ مه ۲۰۱۱]
»  آوار افشاگری! [۲۹ نوامبر ۲۰۱۰]
»  نماد استواری و پایداری [۱۷ نوامبر ۲۰۱۰]
»  زود عرق کردن تب تند! [۰۳ نوامبر ۲۰۱۰]
»  اسارت عدالت! [۲۷ اکتبر ۲۰۱۰]
»  دموکراسی و مافیا! [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  گره کورتر! [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  ناهمبستگی اسلامی! [۳۱ اوت ۲۰۱۰]
»  لشکرکشی برای صدور دموکراسی! [۱۶ ژوين ۲۰۱۰]
»  فروریزی دیوارهای ننگ و ترس! [۱۴ نوامبر ۲۰۰۹]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  داد از این همه بیداد! [۰۲ ژوين ۲۰۱۶]
»  روزگار عبرت! [۰۱ آپريل ۲۰۱۶]
»  «خُب، به کجا رسیدید؟»! [۰۴ مارس ۲۰۱۶]
»  نظام ولایت مطلقه فقیه منشأ فساد است! [۱۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  چشم پوشی بر نقض گسترده حقوق بشر درایران! [۳۱ ژانويه ۲۰۱۶]
»  فرجام یا آغاز راه دراز ۸ ساله اجرای برجام! [۲۲ ژانويه ۲۰۱۶]
»  فرجام برجام! [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  «هزاران نکته و سخن ناگفته»! [۱۴ اوت ۲۰۱۵]
»  یک نان نسیه و صد گرسنه! [۲۳ ژوييه ۲۰۱۵]
»  دو توافق و یک پرسش: فرجام یا آغاز؟! [۱۶ ژوييه ۲۰۱۵]
»  رسیدن به توافق نهایی؟! [۲۵ ژوين ۲۰۱۵]
»  حساب هایی که درست از آب در نیامد! [۱۲ ژوين ۲۰۱۵]
»  مظلوم نمایی و رجزخوانی های توخالی! [۲۹ مه ۲۰۱۵]
»  زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی! [۱۵ مه ۲۰۱۵]
»  جایگاه در شاخص شادی و رضایت! [۰۲ مه ۲۰۱۵]
»  جایگاه در شاخص فلاکت! [۲۴ آپريل ۲۰۱۵]
»  آن که فریب می دهد و آن که فریب می خورد [۰۹ آپريل ۲۰۱۵]
»  پیشنهاد رهبری خاتمی! [۲۶ مارس ۲۰۱۵]
»  عجیبا!، غریبا!، شگفتا! [۰۲ مارس ۲۰۱۵]
»  سکولاریسم اسلامی! [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  سر گاو هسته ای در خمره ولایت! [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  جنایات بی مکافات! [۲۹ ژانويه ۲۰۱۵]
»  گسترش آشفتگی، تنش و آشوب! [۲۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  زهی خیال محال! [۲۹ دسامبر ۲۰۱۴]
»  «سبقت گرفتن در شیادی»! [۱۹ دسامبر ۲۰۱۴]
»  نشانی بیت رهبری! [۱۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  کاهش و افزایش بهای نفت و نان! [۰۴ دسامبر ۲۰۱۴]
»  تمدید مذاکرات: استخوان لای زخم! [۲۷ نوامبر ۲۰۱۴]
»  بغض فروخورده! [۲۲ نوامبر ۲۰۱۴]
»  گریز از مسئولیت! [۱۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  مستقیم از بیت رهبری! [۲۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  بان کی مون، عامل سازمان CIA! [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  رطب خورده...! [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  دور باطل! [۳۰ اوت ۲۰۱۴]
»  قدرت مطلقه رهبر، منشأ همه فسادها! [۲۱ اوت ۲۰۱۴]
»  «یک: رهبر نباشد، دو: سپاه نباشد»! [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  شمار طرفداران حکومت آخوندی! [۰۸ اوت ۲۰۱۴]
»  زندانی با ۷۸ میلیون زندانی! [۳۱ ژوييه ۲۰۱۴]
»  حد و مرز بیدادگری! [۲۴ ژوييه ۲۰۱۴]
»  غزوه ی غزه! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۴]
»  معنای اعتدال! [۱۱ ژوييه ۲۰۱۴]
»  دو خلیفه در یک اقلیم! [۰۳ ژوييه ۲۰۱۴]
»  «فروپاشی نظامی پوسیده»! [۲۷ ژوين ۲۰۱۴]
»  رهایی از بن بست! [۱۹ ژوين ۲۰۱۴]
»  اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی! [۰۵ ژوين ۲۰۱۴]
»  قوطی بگیر و بنشان! [۲۲ مه ۲۰۱۴]
»  ما منزجریم! [۱۵ مه ۲۰۱۴]
»  «آیینه شکستن خطاست»! [۰۹ مه ۲۰۱۴]
»  فارغ شدن از عشق به استبداد یا دگرگونی در بازتولید آن؟! [۰۱ مه ۲۰۱۴]
»  بحران عمیق تر و پیامدهای وحشتناک! [۱۸ آپريل ۲۰۱۴]
»  «باید به شدت مراقب بود»! [۱۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  شکستن رکورد بیدادگری! [۰۳ آپريل ۲۰۱۴]
»  .. که غصّه سرآید! [۲۸ مارس ۲۰۱۴]
»  باید ازما تشکر کنند! [۲۱ مارس ۲۰۱۴]
»  «حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد! [۰۶ مارس ۲۰۱۴]
»  جام زهر و این همه ادا! [۲۰ فوريه ۲۰۱۴]
»  بانی واقعی انقلاب! [۱۳ فوريه ۲۰۱۴]
»  چرا چنین خوار شدیم؟! [۰۶ فوريه ۲۰۱۴]
»  دیپلوماسی واقعیت گریز و روان پریش! [۲۳ ژانويه ۲۰۱۴]
»  عوض کردن آبنبات با سماق! [۱۶ ژانويه ۲۰۱۴]
»  سرباز کوچک و جسور ولایت و جرثومه فساد! [۰۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  تئوری توطئه! [۲۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  تسویه خرده حساب ها! [۱۹ دسامبر ۲۰۱۳]
»  گنداب ولایی فساد! [۱۲ دسامبر ۲۰۱۳]
»  نگاه راهبردی ظریف به ابوموسی! [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  چاره دیگری نبود! [۲۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  دخیل بستن به امامزاده اوباما! [۲۱ نوامبر ۲۰۱۳]
»  مذاکرات کرها! [۱۵ نوامبر ۲۰۱۳]
»  کاشت باد و دروی توفان! [۳۱ اکتبر ۲۰۱۳]
»  حکایت چوب و پیاز! [۲۶ اکتبر ۲۰۱۳]
»  بحران ساز پایان بخش بحران! [۱۸ اکتبر ۲۰۱۳]
»  پاک کردن داغ ننگ! [۱۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  پایان بخشیدن به کابوس ۳۵ ساله! [۰۴ اکتبر ۲۰۱۳]
»  نخورده نباید شکرکرد! [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  «آنچه این نامردمان...»! [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  کوبیدن بر طبل رسوایی! [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  هم تقلب بود، هم تدلیس! [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  کدام فرقه ضالّه، مضلّه واقعی است؟! [۰۸ اوت ۲۰۱۳]
»  مرغ یک پا دارد! [۰۲ اوت ۲۰۱۳]
»  «ولا[کن] تجسسوا»! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۳]
»  حال ایران خانم بد است! [۱۲ ژوييه ۲۰۱۳]
»  زندان یا قتلگاه! [۲۷ ژوين ۲۰۱۳]
»  عروسک های سپاه! [۱۳ ژوين ۲۰۱۳]
»  به سوی خلافت اسلامی! [۲۳ مه ۲۰۱۳]
»  رد صلاحیت در پایبندی به قانون! [۱۷ مه ۲۰۱۳]
»  سیرک انتصخوابات! [۰۹ مه ۲۰۱۳]
»  کارنامه سیاه حکومت مدعی حمایت از مستضعفان! [۰۴ مه ۲۰۱۳]
»  «سال رسوایی سیاسی و اقتصادی»! [۱۷ آپريل ۲۰۱۳]
»  جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا ...! [۱۰ آپريل ۲۰۱۳]
»  پیروزی نوروز! [۲۱ مارس ۲۰۱۳]
»  پایمال شدن منافع ملی! [۱۵ مارس ۲۰۱۳]
»  حقوق غیرقانونی بشر! [۰۷ مارس ۲۰۱۳]
»  کش بدهید! [۰۱ مارس ۲۰۱۳]
»  زجرکشی! [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  چه چیز «مجرمانه» نیست؟! [۱۴ فوريه ۲۰۱۳]
»  سکّه یک پول! [۰۶ فوريه ۲۰۱۳]
»  شورش پابرهنگان! [۲۳ ژانويه ۲۰۱۳]
»  کشت علوفه در جنگل! [۱۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  راه تازه غارت! [۱۹ دسامبر ۲۰۱۲]
»  هرگز چنین مباد! [۱۴ نوامبر ۲۰۱۲]
»  فریب خوار و فریبکار! [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  درحال پیشرفت مطلوب! [۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  نظام ولایی و اصل انصاف! [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  بیماری درمان ناپذیر! [۳۰ اوت ۲۰۱۲]
»  تا هست می کشد! [۱۶ اوت ۲۰۱۲]
»  دریاچهء بینوای ارومیه! [۰۹ اوت ۲۰۱۲]
»  پشت سر افغانستان! [۱۹ ژوييه ۲۰۱۲]
»  ترک برداشتن شیشهء عمر! [۰۶ ژوييه ۲۰۱۲]
»  کنگره وصف گل! [۲۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  کارنامه درخشان برادران قاچاقچی [۰۷ ژوين ۲۰۱۲]
»  کند شدن شمشیر دو دم! [۲۴ مه ۲۰۱۲]
»  مرحله آخرکلاه گشاد هدفمند! [۱۷ مه ۲۰۱۲]
»  اثر تذکر و هشدار! [۲۵ آپريل ۲۰۱۲]
»  دیوان بلخ! [۲۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  پرسش تلخ! [۱۵ فوريه ۲۰۱۲]
»  بار سنگین و ننگین! [۰۱ فوريه ۲۰۱۲]
»  افسارگسیختگی اقتصاد! [۲۵ ژانويه ۲۰۱۲]
»  گردنه خطرناک! [۱۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  تنگه و تنگنا! [۰۴ ژانويه ۲۰۱۲]
»  وخامت بیماری خامنه ای! [۱۶ دسامبر ۲۰۱۱]
»  مرگ در بحران! [۲۴ نوامبر ۲۰۱۱]
»  نیاز به حمله نظامی نیست! [۱۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  تماشاگر یا بازیگر؟! [۰۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  "فکاهی مبتذل"! [۱۹ اکتبر ۲۰۱۱]
»  من آدم می کشم، تو آدم می کشی... [۱۲ اکتبر ۲۰۱۱]
»  خودش کش می آید! [۰۵ اکتبر ۲۰۱۱]
»  آسانی و آرامی! [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  حق ناحق! [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  این مسخره بازی ها برای چیست؟! [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  کویر غیرقابل سکونت! [۳۱ اوت ۲۰۱۱]
»  لرزه براندام ولی فقیه! [۱۷ اوت ۲۰۱۱]
»  علوم انسانی، بر پایهء قرآن-شرعیات! [۱۰ اوت ۲۰۱۱]
»  استبداد پذیری! [۰۳ اوت ۲۰۱۱]
»  زندان یا محل شکنجه و کشتار! [۲۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  خودکامگی و نبود آزادی، جواز مبارزه مسلحانه ؟! [۲۰ ژوييه ۲۰۱۱]
»  شهامت اخلاقی یا زدن نعل وارونه! [۰۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  شل کن، سفت کن! [۲۹ ژوين ۲۰۱۱]
»  مردن با چشمان باز و...! [۲۲ ژوين ۲۰۱۱]
»  "فریاد با لبان بسته"! [۰۸ ژوين ۲۰۱۱]
»  زیرآب زدن، فرومایگی یا هردو! [۰۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  "تغییر" بسته بندی! [۲۵ مه ۲۰۱۱]
»  "چالش مستمر"! [۱۱ مه ۲۰۱۱]
»  "مردم سقوط نظام را می خواهند"! [۲۰ آپريل ۲۰۱۱]
»  سنگ بزرگ! [۱۳ آپريل ۲۰۱۱]
»  گسترش مناسبات با "توگو"! [۰۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  لودگی سیاسی! [۲۹ مارس ۲۰۱۱]
»  چرخش ۱۸۰ درجه ای، از با اونا به با ما! [۲۲ مارس ۲۰۱۱]
»  ضحّاک در دماوند! [۱۷ مارس ۲۰۱۱]
»  "حفظ نظام با چنگ و دندان"! [۰۹ مارس ۲۰۱۱]
»  نظام عبرت نیاموز! [۰۲ مارس ۲۰۱۱]
»  شکستن دیوار ترس! [۲۳ فوريه ۲۰۱۱]
»  انتقال بیست و دو به بیست و پنج! [۰۹ فوريه ۲۰۱۱]
»  پنبه دانهء حکومت اسلامی خاورمیانه! [۰۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  ساخت حکومت اسلامی [۰۱ ژانويه ۲۰۱۱]
»  کلاه گشاد هدفمند! [۲۲ دسامبر ۲۰۱۰]
»  دیگ به دیگ! [۲۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  "می پذیرم امّا قبول ندارم"! [۱۰ نوامبر ۲۰۱۰]
»  مضحکه سفر مقام معظم! [۲۰ اکتبر ۲۰۱۰]
»  ول کن تا ول کنم! [۱۳ اکتبر ۲۰۱۰]
»  جرقّه های اندیشه، دانایی و پیشرفت [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  فرصت و فراست! [۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  رفع سوء تفاهم! [۰۹ ژوين ۲۰۱۰]
»  گرفتار در چنبر خودکرده ها! [۰۲ ژوين ۲۰۱۰]
»  رهبر قلّابی، مدرک قلّابی! [۲۶ مه ۲۰۱۰]
»  پیروزی بزرگ هسته ای! [۱۹ مه ۲۰۱۰]
»  گندیدگی ریشه! [۱۲ مه ۲۰۱۰]
»  ایستاده بر بلندای قلّهء وقاحت! [۰۵ مه ۲۰۱۰]
»  آیا واقعا" «این اسلام نیست»؟! [۲۸ آپريل ۲۰۱۰]
»  سرازیری سقوط! [۲۰ آپريل ۲۰۱۰]
»  زبان هرزه درا! [۱۳ آپريل ۲۰۱۰]
»  صداهای انیرانی! [۰۷ آپريل ۲۰۱۰]
»  مجمع عمومی ۲۲ بهمن! [۰۸ فوريه ۲۰۱۰]
»  ورشکستگی همه جانبه! [۳۰ ژانويه ۲۰۱۰]
»  گازانبر ترور و فریب! [۲۲ ژانويه ۲۰۱۰]
»  غبارآلود یا تیره وتار؟! [۱۶ ژانويه ۲۰۱۰]
»  چشم اسفندیار! [۱۰ ژانويه ۲۰۱۰]
»  دامگه خشونت! [۰۱ ژانويه ۲۰۱۰]
»  وبال گردن! [۲۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  توفان در فنجان شکستهء ولایت! [۱۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ژرفنای فرومایگی! [۰۹ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ما دانشجوییم! [۰۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  فاسد تا مغزاستخوان! [۲۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  مخلّ مبانی زندگی انسانی! [۱۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  ریختن آب به آسیاب اهریمن! [۲۷ اکتبر ۲۰۰۹]
»  جایگاه سبز در رنگین کمان! [۰۸ اکتبر ۲۰۰۹]
»  کهریزک: دادگاه جنایتکاران! [۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  به سوی فروپاشی [۱۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  عظمت کنفت شدن [۰۹ ژانويه ۲۰۰۹]
»  ننگ بر دیکتاتوری [۱۱ دسامبر ۲۰۰۸]
»  هم شرقی، هم غربی [۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸]

شهباز نخعی

صفحه اول