logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  اعترافی به عشق، عشقی به زادگاه، ولی دور از دیگرستیزی [۱۵ ژانويه ۲۰۲۲]
»  در چالش با دگردیسی مهاجر [۰۳ ژانويه ۲۰۲۲]
»  نقش شیطان در ادبیات [۱۲ دسامبر ۲۰۲۱]
»  در پیرامون وداع آرامش دوستدار [۰۳ نوامبر ۲۰۲۱]
»  مهشید امیرشاهی، از یک نگاه [۰۴ اکتبر ۲۰۲۱]
»  یادی از اسماعیل خویی [۰۱ اوت ۲۰۲۱]
»  ماموت آوارشده بر خانه و کاشانۀما [۱۰ مه ۲۰۲۱]
»  چالش «کوکب هدایت» با حراجِ «خود» [۲۴ مارس ۲۰۲۱]
»  گذارها و آستانه‌ها [۱۶ مارس ۲۰۲۱]
»  حاشیه‌ای بر ترجمۀ مطلب شندلباخ [۱۲ مارس ۲۰۲۱]
»  ترویج خوشباشی [۱۵ فوريه ۲۰۲۱]
»  مثلث آقایان بیق و لشگر بانوان بوق [۰۳ فوريه ۲۰۲۱]
»  فراز و نشیب یک نامگذاری [۲۹ ژانويه ۲۰۲۱]
»  سالی که گذشت هیچ از او یاد مکن... [۲۸ دسامبر ۲۰۲۰]
»  یادی از یک پژوهش موثر بر نگارنده [۱۳ دسامبر ۲۰۲۰]
»  پیچیدگی های تجلیل از «جان آزاده» [۰۹ دسامبر ۲۰۲۰]
»  چالش امر سلبی با امر ایجابی در نزد ما [۰۳ دسامبر ۲۰۲۰]
»  کتابی چشمگیر از میان کتاب‌های خواندنی [۱۷ نوامبر ۲۰۲۰]
»  ترسیدگان از جهنم، در درازنای تاریخ [۱۱ نوامبر ۲۰۲۰]
»  تفاوت‌های ظریف دو مفهوم شبیه هم [۰۵ نوامبر ۲۰۲۰]
»  وطن، در دست تعمیر [۰۲ نوامبر ۲۰۲۰]
»  نیما و معنای شکست خانگی [۱۹ اوت ۲۰۲۰]
»  جان ِ جمله* [۱۲ اوت ۲۰۲۰]
»  بازاندیشی پیرامون روانکاوی و جامعه شناسی [۰۴ اوت ۲۰۲۰]
»  کام‌جویی سوژه‌ی شکست‌خورده [۱۸ آپريل ۲۰۲۰]
»  از «مرقد آقا»ی نیما تا «امامزاده بیلاخ» جمهوری اسلامی [۲۸ دسامبر ۲۰۱۹]
»  از اعتراض به اعتراف [۰۵ آپريل ۲۰۱۹]
»  مضحکه ی شعر خوانی در نزد مقام معظم رهبری [۲۷ مارس ۲۰۱۹]
»  آرتور رمبو و شیرینی و تلخی ماه می ۱۸۷۱ [۰۱ فوريه ۲۰۱۹]
»  نوشتن تاریخ سرکوب آزادی وعدالت [۱۵ ژانويه ۲۰۱۹]
»  پرسشواره خنده [۲۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  در بدرقه علیرضا رضایی [۱۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  سیر اندیشه بشری و برلین نشینان بدعت گذار ما [۰۴ دسامبر ۲۰۱۸]
»  تاملی در امور یومیه [۰۴ اوت ۲۰۱۸]
»  نظامی گنجوی و تاریخ فلسفه [۲۸ ژوييه ۲۰۱۸]
»  غزالی و شرکا در شرکتی با بی مسئولیتی نا محدود [۲۶ مه ۲۰۱۸]
»  تاملاتی درباره جدل‌های نظری [۱۴ آپريل ۲۰۱۸]
»  پناه دادن به خدا [۲۰ فوريه ۲۰۱۸]
»  در آشنایی با اسپینوزا [۰۲ دسامبر ۲۰۱۷]
»  واکنشی به رونق خرافه [۲۹ ژوييه ۲۰۱۷]
»  ضرر و فایده "کتاب­ های خواندنی" درباره ­ی فیلسوفان [۱۷ ژوييه ۲۰۱۷]
»  شاهنامه دوستی برای پا به سن گذاشتگان [۱۳ آپريل ۲۰۱۷]
»  مریضی لندنی [۱۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  فروغ فرخزاد و مسئله‌‏ى فاصله [۱۰ دسامبر ۲۰۱۶]
»  پرسشواره خنده در نامه ای به دوست* [۰۳ نوامبر ۲۰۱۶]
»  اندوه حاصل از نگاه [۰۶ اوت ۲۰۱۶]
»  یادنگاره ای برای محمد ربوبی [۲۹ آپريل ۲۰۱۶]
»  اگر غم لشگر انگیزد... [۲۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  مقدمه ­ی کتاب«قدرت و روشنفكران»* [۰۱ دسامبر ۲۰۱۵]
»  فراز و فرود بهینه سازی "خود" [۱۹ نوامبر ۲۰۱۵]
»  دیدگاه هگل پیرامون ارج ­گذاشتن به دیگری [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  روایتی از شعر تبعیدی [۰۹ اوت ۲۰۱۵]
»  مسئله­­ ی نجات مراد از دست مرید [۲۵ ژوييه ۲۰۱۵]
»  به یاد رضا دانشور [۰۸ ژوين ۲۰۱۵]
»  لمیده یا نشسته، ایستاده یا رونده؟ [۱۱ مه ۲۰۱۵]
»  نگاه هاینه به "دیوان غربی- شرقی" گوته [۲۰ آپريل ۲۰۱۵]
»  شکل دردناک مسخرگی [۱۱ فوريه ۲۰۱۵]
»  اهمیت نگاه به حوزۀ عمومی [۲۳ ژانويه ۲۰۱۵]
»  آفریدگارخنده قربانی اهریمن خشم [۰۸ ژانويه ۲۰۱۵]
»  نقش بی پروای طنز [۱۳ دسامبر ۲۰۱۴]
»  روایت های غمناک ما [۰۳ دسامبر ۲۰۱۴]
»  از احمد تا محمود - افتضاح چگونه بالا آمد؟ [۲۳ نوامبر ۲۰۱۴]
»  دانشنامه ای ویژه درباره ی ایران [۱۱ نوامبر ۲۰۱۴]
»  آدورنو در تبعید [۰۶ نوامبر ۲۰۱۴]
»  تاملی دربارۀ کانون نویسندگان در تبعید [۳۰ اکتبر ۲۰۱۴]
»  از عشق چه انتظاری داریم؟ [۲۷ اکتبر ۲۰۱۴]
»  جهان در دام فرقه ­ها [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  سیمین بهبانی و مسئلۀ شهر [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  به پیشواز مشروطه [۰۵ اوت ۲۰۱۴]
»  خاطرۀ قهرمانان ما [۲۹ مه ۲۰۱۴]
»  توهم بیداری (به پیشواز هشتم مارس، روز زن) [۰۷ مارس ۲۰۱۴]
»  دستاوردهای جُستار نویسی ما [۱۳ فوريه ۲۰۱۴]
»  تقابل با حقیقت یا خیال­وزری عالم مایوس و سرخورده [۱۷ ژانويه ۲۰۱۴]
»  امیر مهدی بدیع و اشاره ­اش به حقیقت [۰۱ ژانويه ۲۰۱۴]
»  کین عزرائیل های قلابی و پائیز قاتل سالار [۱۱ دسامبر ۲۰۱۳]
»  حضوری چشمگیر در فرصت تبعید [۱۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  فراورده های فرا فصلی فلسفه [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  خلایق مستید و منگ؟ [۱۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  مجنونِِ جامی و فعلیتِ ناگوارِ معاصرش [۰۷ آپريل ۲۰۱۳]
»  یک لیلی، به دو معنی، در گرفتاری قرون وسطایی [۰۵ مارس ۲۰۱۳]
»  گردونۀ حرمان و حرص جنسی [۲۲ ژانويه ۲۰۱۳]
»  جماعت حشری میهن نجیب ما [۱۹ دسامبر ۲۰۱۲]
»  تجربۀ سرایش و شاعرانگی در گسترۀ مُدرنیتۀ ایرانی [۱۹ اکتبر ۲۰۱۲]
»  تناقض، مانع یا پویا؟ [۲۲ ژوييه ۲۰۱۲]
»  سراغی دگرباره از "ماث" [۰۴ ژوييه ۲۰۱۲]
»  کم و کیف خمینی در گمانه زنی های قائد [۲۵ ژوين ۲۰۱۲]
»  تازیانه های بی معرفتی [۱۶ ژوين ۲۰۱۲]
»  در سمت و سوی "سرود ملی" [۱۱ ژوين ۲۰۱۲]
»  نگاهی به نقد درون مذهبی ولایت فقیه [۰۴ ژوين ۲۰۱۲]
»  بُنیادِ مَکر [۲۸ مه ۲۰۱۲]
»  اشاره ای به چارلز تیلور ( کاتولیکی سکولار) [۲۰ مه ۲۰۱۲]
»  از حوزۀ علمیۀ حائری تا آکادمی موسیقی گوگوش [۲۹ آپريل ۲۰۱۲]
»  سیمین دانشور- تکاپوی یافتن تمثیلی برای ایران [۰۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  رهنمودی از عصر پیشین [۲۷ مارس ۲۰۱۲]
»  سکولاریسم، در دوری و نزدیکی هایش [۲۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  اسپینوزا و ما [۳۰ ژانويه ۲۰۱۲]
»  میراث آقای خمینی- نیرنگ زدایی از نیرنگستان [۲۴ دسامبر ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی – کمدی الاهی به سبک ایرانی [۰۹ دسامبر ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی - موقعییت برزخی [۲۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی- بدبختی و بیچارگی [۲۲ نوامبر ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی- رُخنمایی محافظه کاری جدید [۱۷ نوامبر ۲۰۱۱]
»  نگاهی به یادداشت های روزانۀ نیما [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  طنز سیاهکار - نگاهی به "ماهواره"ی مهران مدیری [۱۶ اوت ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی- در بی قانونی ظروف مرتبط [۱۸ ژوييه ۲۰۱۱]
»  میراث آقای خمینی، در برابر مریدان، مخالفان و بی اعتنایان [۰۸ مارس ۲۰۱۱]
»  میراث بی خواستگار آقای خمینی [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  حق شورش پهلوان؟ [۰۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  شعر فارسی در عهد جاهلی [۰۴ ژانويه ۲۰۱۱]
»  بازتاب های پائیزی بر اخوان ثالث [۲۷ دسامبر ۲۰۱۰]
»  در پیرامون نامۀ دکتر"د" به پروفسور"ها"* [۱۶ دسامبر ۲۰۱۰]
»  از روحپروری مذهب تا بدنسازی معنوی [۰۸ دسامبر ۲۰۱۰]
»  انحراف محمد قائد در کوچک شماری "اُمید" [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  بر له سنگ و علیه سنگسار [۲۹ اوت ۲۰۱۰]
»  مُصادرۀ نیچه و تقصیر جمعی ما* [۲۶ اوت ۲۰۱۰]
»  از اشرف پهلوی تا حمید حمید (گرۀ بی فرهنگی حاکمان ما) [۰۵ اوت ۲۰۱۰]
»  سفرنامۀ ساکن سیارۀ آبی [۰۶ ژوييه ۲۰۱۰]
»  معجزه یا فوتینا؟ [۲۸ مه ۲۰۱۰]
»  خدا و مُشکل یافتن مترادف متضادش* [۲۲ مه ۲۰۱۰]
»  مشکل درک مطلب یا سهم احمد کسروی در تعریف خرد [۱۰ مه ۲۰۱۰]
»  تاریکخانه ی امروزی [۰۳ مه ۲۰۱۰]
»  معمای عشق* [۱۸ آپريل ۲۰۱۰]
»  هانا آرنت: فلسفه اگزیستانس چیست؟ [۱۲ مارس ۲۰۱۰]
»  نه شرقی، نه غربی، لیکن فقط منزوی [۲۲ فوريه ۲۰۱۰]
»  ژئو- پسیکولوژیک درباره ی مفهومی شاید کارساز [۰۵ فوريه ۲۰۱۰]
»  سیاه قلم هایی از فرانسیسکو گویا [۲۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  ایرانی بودن، و مسائل موروثی؟ [۱۸ دسامبر ۲۰۰۹]
»  سراغی از "سگ ولگرد"؟ [۱۷ دسامبر ۲۰۰۹]
»  شناخت اندوه تاریخی در حین لودگی؟ [۲۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  سراغی از "سگ ولگرد" ؟ [۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  جایگاه سرسام؟ [۱۳ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  دغدغه ی فهم ناراستی ها [۳۰ اوت ۲۰۰۹]
»  ترنُم این روزها [۰۵ اوت ۲۰۰۹]
»  کابوس زوال [۲۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  چراغ رابطه، روشن است یا خاموش ؟ [۰۸ ژوييه ۲۰۰۹]
»  اجرای مجدد نمايش ايرانی، بشتابيد!؟ [۲۸ ژوين ۲۰۰۹]
»  هادی خرسندی و کاوش چنته ی بی بی سی [۰۳ آپريل ۲۰۰۹]
»  هزار موضوع بی عنوان [۲۸ مارس ۲۰۰۹]
»  فراموشی ادب، احترام و مهر و برنمايی وقاحت [۱۹ فوريه ۲۰۰۹]
»  تحول رسانه های جمعی و ماجرای دستاوردهای ما از جام جهان نما ؟ [۲۷ ژانويه ۲۰۰۹]
»  دوزخ دورن ما و بهانه ی عبدالکریم سروش، یکی از رکاب سواران اتوبوس انقلاب اسلامی، در ستایش از عشق زمینی [۲۳ دسامبر ۲۰۰۸]
»  ستایش نسل های ریش سفید [۲۸ نوامبر ۲۰۰۸]
»  غربت و ادبيات* [۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸]

mehdi-shad.jpg
مهدی استعدادی شاد

صفحه اول