logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  خیزش مردم اصفهان، خودویژگی ها و آموزه های آن! [۰۴ دسامبر ۲۰۲۱]
»  برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟ [۲۷ نوامبر ۲۰۲۱]
»  بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟! آیا بحران قاعده است یا استثنا؟ [۱۸ نوامبر ۲۰۲۱]
»  کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)! [۰۶ نوامبر ۲۰۲۱]
»  آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد [۳۱ اکتبر ۲۰۲۱]
»  از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن! [۲۱ اکتبر ۲۰۲۱]
»  نگاهی به تشدید تنش بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان و چشم انداز آن در بستر قطب بندی ها و تنش‌های منطقه! [۰۶ اکتبر ۲۰۲۱]
»  تصویر آخرالزمانی دبیرکل از بحران جهانی، سترونی راه حل هایش، و صورت بندی بحران از منظری دیگر [۰۳ اکتبر ۲۰۲۱]
»  آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد! [۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟ [۱۶ اوت ۲۰۲۱]
»  نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»! [۰۴ اوت ۲۰۲۱]
»  تنوع در سازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم! [۱۹ ژوييه ۲۰۲۱]
»  پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی» [۱۲ ژوييه ۲۰۲۱]
»  کابوس بازگشت مجدد ترامپ به صحنه انتخابات آمریکا! [۰۵ ژوييه ۲۰۲۱]
»  دلایل«حماسه» خواندن انتصاباتی که تحریم و عملا تبدیل به یک همه پرسی شد! [۳۰ ژوين ۲۰۲۱]
»  جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش بشتابیم! [۲۰ ژوين ۲۰۲۱]
»  آن چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟! [۰۳ مه ۲۰۲۱]
»  محل واقعی منازعه کجاست؟ [۳۰ آپريل ۲۰۲۱]
»  ایستاده در ملتقای سلطنت و جمهوریت در قابی با هنرمندان، به چه معناست؟! [۲۱ مارس ۲۰۲۱]
»  وقتی نام خمینی از بیانیه پایانی راهپیمائی «سالگردانقلاب» حذف می شود و فریادجماران! [۱۱ فوريه ۲۰۲۱]
»  وقتی «گربه» مجبور می شود پنجول بکشد! و تضادهای درونی رژیم واردمدارجدیدی می شود! [۱۰ فوريه ۲۰۲۱]
»  از غار افلاطون تا تونل زمان! [۰۴ فوريه ۲۰۲۱]
»  ایجاب و نفی جنبش ها در نزدآلن بدیو و تناقضات- بخش اول [۱۲ ژانويه ۲۰۲۱]
»  غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران! [۰۷ ژانويه ۲۰۲۱]
»  تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی! [۲۲ دسامبر ۲۰۲۰]
»  خامنه ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه بر قوه مجریه! [۲۸ نوامبر ۲۰۲۰]
»  انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ! [۰۲ نوامبر ۲۰۲۰]
»  گفتگو با اشباح یا نقض بدیهی ترین موازین برخورد دموکراتیک! [۱۷ اکتبر ۲۰۲۰]
»  آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟ [۰۷ اکتبر ۲۰۲۰]
»  بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن [۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا وارد نقطه عطف تازه ای شده ایم؟ [۱۹ اوت ۲۰۲۰]
»  نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن [۱۶ اوت ۲۰۲۰]
»  تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟ گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی! [۰۱ اوت ۲۰۲۰]
»  کرونا و کشتار و جنایتی که رژیم ایران در حال ارتکاب آن است! [۲۸ ژوييه ۲۰۲۰]
»  چهارنکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله [۲۶ ژوييه ۲۰۲۰]
»  تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! هشتک اعدام نکنید! و افرایش هزینه اعدام [۱۶ ژوييه ۲۰۲۰]
»  حمله به تأسیسات هسته ای نطنز و پوسیدگی رژیم! [۰۵ ژوييه ۲۰۲۰]
»  جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه! [۰۱ ژوييه ۲۰۲۰]
»  آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال! [۰۸ ژوين ۲۰۲۰]
»  پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن! [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  نه بازگشت به گذشته که باید به جلورفت! [۰۳ آپريل ۲۰۲۰]
»  بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی! [۰۳ آپريل ۲۰۲۰]
»  کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی [۲۹ مارس ۲۰۲۰]
»  پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن! [۲۱ مارس ۲۰۲۰]
»  دولت های خودکامه و هوشمند نوین! [۲۶ فوريه ۲۰۲۰]
»  شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران و نقش فاجعه بار رژیم [۲۶ فوريه ۲۰۲۰]
»  ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات» [۲۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن! [۱۱ فوريه ۲۰۲۰]
»  مهندسی دو مرحله ای یک انتصابات تمام عیار! دیالکتیک کمیک رفع از خودبیگانگی ولایت مطلقه و سرانجامش! [۰۵ فوريه ۲۰۲۰]
»  وقتی نمایش و بازنمائی جایگزین واقعیت می شود! [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده! [۲۸ ژانويه ۲۰۲۰]
»  گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود! [۲۱ ژانويه ۲۰۲۰]
»  به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت! [۱۶ ژانويه ۲۰۲۰]
»  آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟! [۰۷ آپريل ۲۰۱۹]
»  پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»! [۱۵ مارس ۲۰۱۹]
»  طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان! [۰۹ مارس ۲۰۱۹]
»  بحران در فرایند بازتولید قدرت! [۰۱ مارس ۲۰۱۹]
»  «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [۲۲ فوريه ۲۰۱۹]
»  بحران ونزوئلا و فرجام ناگزیرمدل سوسیالیسم سازی از بالا [۳۰ ژانويه ۲۰۱۹]
»  وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [۲۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟ [۲۳ ژانويه ۲۰۱۹]
»  کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها [۱۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [۱۹ دسامبر ۲۰۱۸]
»  رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [۱۹ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [۰۸ نوامبر ۲۰۱۸]
»  نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی: [۲۷ اکتبر ۲۰۱۸]
»  قدرت بحران و بحران قدرت! [۲۲ اکتبر ۲۰۱۸]
»  جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان! [۱۶ اکتبر ۲۰۱۸]
»  روحانی: تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی! [۱۵ اکتبر ۲۰۱۸]
»  کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن! [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  رئیس جمهور سرسپرده، و بحران بازتولید قدرت در جمهوری اسلامی [۳۰ اوت ۲۰۱۸]
»  رضا پهلوی و ابتذال گفتمانی! [۲۱ اوت ۲۰۱۸]
»  پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [۱۴ اوت ۲۰۱۸]
»  تأملی بر سه واقعه: [۱۱ اوت ۲۰۱۸]
»  ترامپ و سودای نظم جهانی جدید! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۸]
»  «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی! [۱۲ ژوييه ۲۰۱۸]
»  دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق! [۰۲ ژوييه ۲۰۱۸]
»  به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»! [۲۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن [۲۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند! [۱۸ ژوين ۲۰۱۸]
»  دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟ [۱۱ ژوين ۲۰۱۸]
»  نمایشنامه ظهور مجدد مومیائی ها! [۰۷ ژوين ۲۰۱۸]
»  مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی! [۰۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [۰۲ ژوين ۲۰۱۸]
»  معنای عروج مقتداصدر! [۱۹ مه ۲۰۱۸]
»  نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع! [۱۶ مه ۲۰۱۸]
»  گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی! [۰۱ مه ۲۰۱۸]
»  چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [۳۰ آپريل ۲۰۱۸]
»  دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [۱۸ آپريل ۲۰۱۸]
»  سفسطه یا یک گزاره علمی؟! [۱۳ آپريل ۲۰۱۸]
»  برند«چپ» و نشست کلن! [۰۸ آپريل ۲۰۱۸]
»  آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [۲۴ مارس ۲۰۱۸]
»  نگاهی کوتاه به دو واقعه مهم [۱۳ مارس ۲۰۱۸]
»  جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [۰۸ مارس ۲۰۱۸]
»  احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [۰۵ مارس ۲۰۱۸]
»  چهلمین سالگردانقلاب۲۲بهمن در سه پرده! [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان [۰۵ فوريه ۲۰۱۸]
»  عقب نشینی های مهندسی شده؟ [۰۱ فوريه ۲۰۱۸]
»  بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس) [۲۴ ژانويه ۲۰۱۸]
»  سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ! [۱۱ ژانويه ۲۰۱۸]
»  نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!-بخش اول [۰۴ ژانويه ۲۰۱۸]
»  پیرامون رابطه «دموکراسی» و گفتمان سوسیالیستی [۲۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [۱۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ! [۰۷ دسامبر ۲۰۱۷]
»  به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم! [۰۵ دسامبر ۲۰۱۷]
»  رویکرد تازه و خطرناک حکومت اسلامی! [۲۸ نوامبر ۲۰۱۷]
»  حق تعیین سرنوشت از منظررویکردسوم [۱۲ نوامبر ۲۰۱۷]
»  انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [۰۵ نوامبر ۲۰۱۷]
»  آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟ [۱۵ اکتبر ۲۰۱۷]
»  همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن! [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟ [۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  انقلاب اسلامی و محلل هایش! [۳۰ اوت ۲۰۱۷]
»  جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [۲۴ اوت ۲۰۱۷]
»  اعتصاب غذای کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم! [۱۹ اوت ۲۰۱۷]
»  وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [۱۰ اوت ۲۰۱۷]
»  بحران فروپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان! [۰۲ اوت ۲۰۱۷]
»  فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [۲۶ ژوييه ۲۰۱۷]
»  صف اآرائی ها و میزان جدی بودن تهدیدخامنه ای به کودتای سیاسی! [۰۶ ژوييه ۲۰۱۷]
»  !به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل [۱۸ ژوين ۲۰۱۷]
»  عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه! [۰۹ ژوين ۲۰۱۷]
»  انتخابات و چندنکته تلگرافی!: آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟ [۱۸ مه ۲۰۱۷]
»  اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [۱۶ مه ۲۰۱۷]
»  انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت! [۲۳ آپريل ۲۰۱۷]
»  ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر! [۱۵ آپريل ۲۰۱۷]
»  نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [۰۸ مارس ۲۰۱۷]
»  چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ! [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ! [۰۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان! [۲۴ ژانويه ۲۰۱۷]
»  درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام [۲۰ ژانويه ۲۰۱۷]
»  خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [۱۶ ژانويه ۲۰۱۷]
»  هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن! [۱۰ ژانويه ۲۰۱۷]
»  گورخوابی و پسوندمتجاهر! [۰۵ ژانويه ۲۰۱۷]
»  آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟ [۳۱ دسامبر ۲۰۱۶]
»  ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق! [۲۰ دسامبر ۲۰۱۶]
»  نگاهی به دو رویداد: روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی! [۰۷ دسامبر ۲۰۱۶]
»  پنج نکته در موردراهبردسیاسی-انتخاباتی چامسکی [۰۶ نوامبر ۲۰۱۶]
»  نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی [۰۳ نوامبر ۲۰۱۶]
»  انتخابات آمریکا و استریپتیز سیاسی! [۲۰ اکتبر ۲۰۱۶]
»  نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد! [۱۷ اکتبر ۲۰۱۶]
»  پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست! [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه ۶۷ برای جنبش دادخواهی، از خلال نقدسه رویکردبه آن [۲۷ اوت ۲۰۱۶]
»  نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [۲۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [۱۷ ژوييه ۲۰۱۶]
»  درنگی به یک واقعه، و یک رویکرد: - آزادی جعفرعظیم زاده - درسهای یک نئولیبرال به روحانی [۰۵ ژوييه ۲۰۱۶]
»  بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی! [۱۵ مه ۲۰۱۶]
»  تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [۲۸ ژانويه ۲۰۱۶]
»  نشست پاریس، و مانیفست"کنش برای توقف جنایات اقلیمی" [۱۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [۱۲ دسامبر ۲۰۱۵]
»  گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [۰۷ دسامبر ۲۰۱۵]
»  فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [۲۰ نوامبر ۲۰۱۵]
»  اعتراف عجیب رفسنجانی در موردساختن بمب اتمی به هنگام ضرورت!، و دلایل این اعتراف؟ [۳۰ اکتبر ۲۰۱۵]
»  رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [۲۹ اوت ۲۰۱۵]
»  به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [۱۹ ژوييه ۲۰۱۵]
»  آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! دودسفید، سیاه و یا خاکستری؟! کدامیک؟ [۱۳ ژوييه ۲۰۱۵]
»  تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [۱۲ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [۰۸ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [۰۴ ژوييه ۲۰۱۵]
»  آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [۳۰ ژوين ۲۰۱۵]
»  اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [۲۳ ژوين ۲۰۱۵]
»  درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [۲۱ آپريل ۲۰۱۵]
»  بحران هسته ای و رویکرد سوم! [۰۶ آپريل ۲۰۱۵]
»  چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود! [۳۱ مارس ۲۰۱۵]
»  جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [۱۰ مارس ۲۰۱۵]
»  خودکامگی در اوجی تازه! [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدمیک؟! [۱۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [۲۶ ژانويه ۲۰۱۵]
»  فاجعه شارلی و خطرمصادره اعتراض گسترد مردم فرانسه در دفاع از آدی بیان و اندیشه [۱۷ ژانويه ۲۰۱۵]
»  اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [۱۳ ژانويه ۲۰۱۵]
»  شعار محاکمه در "دادگاه قانونی" بازی در زمین جناح حاکم است! [۰۹ ژانويه ۲۰۱۵]
»  اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [۰۴ ژانويه ۲۰۱۵]
»  روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد "دانش" گاه! [۲۶ دسامبر ۲۰۱۴]
»  نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [۰۸ دسامبر ۲۰۱۴]
»  ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [۰۲ دسامبر ۲۰۱۴]
»  جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن! [۰۱ دسامبر ۲۰۱۴]
»  درنگی بر ماهیت مذاکرات هسته ای و معنای برد و باخت در آن! [۲۴ نوامبر ۲۰۱۴]
»  درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [۱۷ نوامبر ۲۰۱۴]
»  انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [۱۰ نوامبر ۲۰۱۴]
»  سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [۲۸ اکتبر ۲۰۱۴]
»  احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [۰۸ اکتبر ۲۰۱۴]
»  در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [۰۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟! [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  دولت اسرائیل و قدرت مشرف بر زندگی [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار"دست ها بالا، شلیک نکن"! [۲۵ اوت ۲۰۱۴]
»  استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [۱۹ اوت ۲۰۱۴]
»  خاورمیانه و بحران زایمان! [۰۷ ژوييه ۲۰۱۴]
»  انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [۰۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید! [۲۴ مه ۲۰۱۴]
»  جنبش لغواعدام و گام های تازه! [۱۹ مه ۲۰۱۴]
»  از تحرک"دلواپسان" تا فعال شدن دولت پنهان! [۰۹ مه ۲۰۱۴]
»  آیا سناریوی تازه ای از سوی جناح افراطی درحال کلید خوردن است؟ [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [۲۱ آپريل ۲۰۱۴]
»  شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکردکهنه! [۰۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  سال نو، پیام و ضدپیام و محورهای پیشروی [۲۹ مارس ۲۰۱۴]
»  وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [۱۵ مارس ۲۰۱۴]
»  انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) انقلاب ۵۷ و نسل سوخته! [۱۲ فوريه ۲۰۱۴]
»  رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! آمریکا نگران ازهم پاشیدن نظام تحریم ها برایران! [۰۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  پرده برداری از یک هیولای واقعی! [۰۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [۲۰ ژانويه ۲۰۱۴]
»  آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد! [۰۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  نقش مداحان درحفظ نظام و بازتولید قدرت [۰۵ ژانويه ۲۰۱۴]
»  !ایران در آئینه سال جدیدمیلادی [۰۲ ژانويه ۲۰۱۴]
»  دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [۱۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری [۱۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  ۱۶ آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [۰۹ دسامبر ۲۰۱۳]
»  نگاهی به گزارش صدروزه دولت و پنج چالش مهم پیشاروی آن! [۰۵ دسامبر ۲۰۱۳]
»  نگاهی به دوموضوع روز: سخنی در مورد نامه عمادالدین باقی به رئیس جمهورفرانسه! [۲۱ نوامبر ۲۰۱۳]
»  آن چه که در صد روزاول روشن شد! [۱۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [۱۲ نوامبر ۲۰۱۳]
»  کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  مبنای بازسازی چپ و نقطه شروع [۳۱ اکتبر ۲۰۱۳]
»  دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [۱۳ اکتبر ۲۰۱۳]
»  تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  از جنبش ها بیاموزیم!: دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  از "جیمی کراسی" تا "روحانی کراسی"! [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  یک پیروزی دیگر! [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  آیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟! [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه ۶۷! [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [۲۸ اوت ۲۰۱۳]
»  سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [۱۳ اوت ۲۰۱۳]
»  بحران بازتولید و کابینه نجات! [۱۰ اوت ۲۰۱۳]
»  از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [۰۲ اوت ۲۰۱۳]
»  صحنه پیش"انتخاباتی" درچند پرده! [۰۹ مه ۲۰۱۳]
»  آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [۰۱ مه ۲۰۱۳]
»  نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [۲۶ آپريل ۲۰۱۳]
»  انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [۰۲ مارس ۲۰۱۳]
»  بادبان‌ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [۲۰ فوريه ۲۰۱۳]
»  در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [۰۱ فوريه ۲۰۱۳]
»  انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [۲۱ ژانويه ۲۰۱۳]
»  پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر [۱۲ ژانويه ۲۰۱۳]
»  نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی [۳۰ دسامبر ۲۰۱۲]
»  انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [۰۵ دسامبر ۲۰۱۲]
»  دولت اسرائیل و سیاست نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی [۱۹ نوامبر ۲۰۱۲]
»  تظاهرات کارگری هم زمان در ۲۳ کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [۱۷ نوامبر ۲۰۱۲]
»  حکومت آدم خوار و بازهم جنایتی دیگر! [۱۴ نوامبر ۲۰۱۲]
»  تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [۱۰ نوامبر ۲۰۱۲]
»  انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [۰۵ نوامبر ۲۰۱۲]
»  بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [۰۱ نوامبر ۲۰۱۲]
»  موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(۱) [۱۰ اکتبر ۲۰۱۲]
»  حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [۰۲ اکتبر ۲۰۱۲]
»  اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  وقتی کرکس ها به پروازدرمی آیند! [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  بی تابی دولت اسرائیل برای حمله به ایران [۱۶ اوت ۲۰۱۲]
»  شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه [۰۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟ [۱۵ مه ۲۰۱۲]
»  انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [۰۲ مه ۲۰۱۲]
»  تراژدی خودکشی داروساز بازنشسته یونانی، ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [۱۳ آپريل ۲۰۱۲]
»  رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [۱۵ ژانويه ۲۰۱۲]
»  تقابل دو استراتژی: [۲۹ دسامبر ۲۰۱۱]
»  اقدام درخشان و الهام بخش کارگران ایران خودرو در اعتراض به تغییر ارتجاعی قانون کار [۰۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  جنبش وال استریت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سیستم! [۱۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [۰۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [۰۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [۰۲ نوامبر ۲۰۱۱]
»  آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟ [۲۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [۱۸ اکتبر ۲۰۱۱]
»  یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهرواهمیت آن [۰۸ اکتبر ۲۰۱۱]
»  گفتمان "دموکراتیک" یا سوسیالیستی،کدامیک؟! [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  اسپانیا، دموکراسی و تصویب برنامه ریاضت اقتصادی [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  میراث خمینی برای جانشینان خود [۰۵ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(۱) [۱۲ اوت ۲۰۱۱]
»  گذشت آمنه و خشونت نهادی شده در قانون قصاص [۰۲ اوت ۲۰۱۱]
»  رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [۱۳ ژوييه ۲۰۱۱]
»  دیوار برلین و نعل وارونه سران گروه ۸ پیرامون تحولات منطقه [۲۵ ژوين ۲۰۱۱]
»  زایش و زوال اسطوره ها در عصرنوین [۲۰ ژوين ۲۰۱۱]
»  تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [۱۲ ژوين ۲۰۱۱]
»  انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [۳۱ مه ۲۰۱۱]
»  نبرد قدرت در فاز کمدی! [۲۳ مه ۲۰۱۱]
»  جنبش دانشجوئی وآزمون فراخوان اعتراضی 25 اردیبهشت [۱۳ مه ۲۰۱۱]
»  احمدی نژاد در وضعیت کیش مات! [۱۱ مه ۲۰۱۱]
»  اهداف مداخله نظامی در لیبی و رویکردهای مختلف نسبت به آن [۰۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  ۲۵ بهمن و پی آمدهای آن [۲۱ فوريه ۲۰۱۱]
»  پیروزی مرد م مصرونعمت "بی رهبر"بودن! [۱۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  چندنکته درمورد راه پیمائی ۲۵ بهمن [۱۰ فوريه ۲۰۱۱]
»  زمین زیرپای دیکتاتورها می لرزد! [۰۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  آیا حکومت اسلامی از کابوس اعتراضات مردمی آسوده شده است؟ [۰۷ ژانويه ۲۰۱۱]
»  به استقبال ۱۶ آذر برویم! [۲۶ نوامبر ۲۰۱۰]
»  کدام گفتمان؟ [۲۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  شهروندی جهانی و دردسرهای جمهوری اسلامی! [۱۷ نوامبر ۲۰۱۰]
»  به پاس مقاومتی که زندان و تبعید هم قادربه درهم شکستن آن نیست! [۰۶ نوامبر ۲۰۱۰]
»  منشورخامنه ای برای روحانیت! [۰۴ نوامبر ۲۰۱۰]
»  گفتمان "دموکراتیک" یا گفتمان سوسیالیستی؟ [۲۷ اکتبر ۲۰۱۰]
»  اعتراضات فرانسه در فاز جدید! [۱۸ اکتبر ۲۰۱۰]
»  سیل یرانگری بنام حذف یارانه ها [۱۴ اکتبر ۲۰۱۰]
»  کدام گفتمان؟: "دموکراتیک" یا سوسیالیستی [۰۶ اکتبر ۲۰۱۰]
»  نگاهی به معنا وعلل "ازآن خود کردن" توسط جمهوری اسلامی [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  شرایط حاکم برمحیط های دانشجوئی درآستانه گشایش دانشگاه ها [۰۱ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  تشدید شکاف های درونی حاکمیت درفازجدید بحران [۱۱ اوت ۲۰۱۰]
»  تشدید شکاف های درونی حاکمیت درفازجدید بحران [۱۱ اوت ۲۰۱۰]
»  اعدام ،پیام ها وضد پیام ها! [۱۰ مه ۲۰۱۰]
»  حضورمستقل کارگران مهم ترین مشخصه روز کارگردرایران! [۰۷ مه ۲۰۱۰]
»  اهمیت همبستگی درپیکارهای پیش روی طبقه کارگر [۲۵ آپريل ۲۰۱۰]
»  چهارمشخصه ای که به چهارشنبه سوری امسال سیمای دیگری بخشید [۱۷ مارس ۲۰۱۰]
»  تهدید وتوسل به اعدام درآستانه چهارشنبه سوری [۱۵ مارس ۲۰۱۰]
»  جنبش زنان و تعریف دیگری از سیاست و مبارزه [۰۷ مارس ۲۰۱۰]
»  ضرورت ترکیب اعتراضات سراسری ومتمرکز با اعتراضات موضعی وغیرمتمرکز [۰۵ مارس ۲۰۱۰]
»  طنین گام های طبقه کارگر [۲۳ فوريه ۲۰۱۰]
»  آزمون ۲۲ بهمن و پی آمدها [۱۶ فوريه ۲۰۱۰]
»  استراتژی محکوم به روزمرگی؛ استراتژی محکوم به مرگ است [۱۰ فوريه ۲۰۱۰]
»  آیا در ۲۲ بهمن درب باستیل ایران (زندان اوین) گشوده خواهد شد؟! [۰۶ فوريه ۲۰۱۰]
»  آیا غبارابهام فرونشست؟! [۳۰ ژانويه ۲۰۱۰]
»  سیاست چماق وساندیس [۲۱ ژانويه ۲۰۱۰]
»  "اعمال رهبری" یا "خود رهبری" [۱۲ ژانويه ۲۰۱۰]
»  بیانیه موسوی ودردسرهای عبورمردم [۰۷ ژانويه ۲۰۱۰]
»  آیت اله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن! [۲۱ دسامبر ۲۰۰۹]
»  شانزده آذر در بوته آزمونی که صورت گرفت [۱۵ دسامبر ۲۰۰۹]
»  جنایت برای پوشاندن جنایت! [۲۱ نوامبر ۲۰۰۹]
»  ۱۳آبان وشفاف تر شدن یک رؤیا! [۰۷ نوامبر ۲۰۰۹]
»  ۱۳ آبان و یک بستر و سه رؤیا! [۰۳ نوامبر ۲۰۰۹]
»  تلاش مذبوحانه برای مصادره یک نماد [۲۷ اکتبر ۲۰۰۹]
»  حجاریان وبازخوانی "اعترافات" از منظری دیگر [۱۹ اکتبر ۲۰۰۹]
»  زندان،اعتراف گیری و مقاومت ! [۰۵ اکتبر ۲۰۰۹]
»  خودزنی رژیم ! [۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش وشبح جنبش! [۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  اگر یار شاطر نیستی بار خاطر مباش! [۰۶ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  جنبش با کدام گفتمان ؟ [۲۲ اوت ۲۰۰۹]
»  کدام پارادايم؟ [۱۲ اوت ۲۰۰۹]
»  تظاهرات بزرگ روزجمعه وسخنان رفسنجانی [۲۰ ژوييه ۲۰۰۹]
»  بازهم تجمع نمازجمعه ومسأله تاکتیک؟ [۱۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  آذرخشی برسینه آسمان! [۲۲ ژوين ۲۰۰۹]
»  بازی تمام شد! [۱۳ ژوين ۲۰۰۹]
»  سونامی سبز تغییر؟!* [۱۱ ژوين ۲۰۰۹]
»  نگاهی به چند مسأله پيشاروی کارگران [۳۰ آپريل ۲۰۰۹]
»  جنبش زنان وچند چالش پیشاروی آن! [۰۷ مارس ۲۰۰۹]
»  پیام این شعله های سرکش! [۱۶ فوريه ۲۰۰۹]
»  مجمع جهانی داووس و "جهان نو"! [۰۸ فوريه ۲۰۰۹]
»  کشتارمردم غزه تجسم جنون وبربریت! [۰۹ ژانويه ۲۰۰۹]
»  قیام مردم یونان، پی آمدها واهمیت آن [۱۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  مروری کوتاه بروضعیت جنبش دانشجوئی [۰۷ دسامبر ۲۰۰۸]
»  پیرامون مباحثات مربوط به کنترل کارگری [۰۴ دسامبر ۲۰۰۸]
»  میزان مبسوط الید بودن ولی فقیه! [۱۴ نوامبر ۲۰۰۸]
»  "اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [۰۵ نوامبر ۲۰۰۸]
»  فرقه گرائی هم چنان خط و نشان می کشد! [۲۷ اکتبر ۲۰۰۸]
»  اعتصاب بازارو منازعات باندهای درونی حاکمیت [۱۸ اکتبر ۲۰۰۸]
»  یک نافرمانی باشکوه! [۰۱ اکتبر ۲۰۰۸]

تقی روزبه

صفحه اول